menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH 2023 - po zmianach przepisów w 2022 r. i 2023 r.

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Inwestorzy realizujący inwestycje budowlane, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, służby inwestycyjne, właściciele obiektów budowlanych Pracownicy Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Gmin, Starostw zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych w tym przede wszystkim współfinansowanych ze środków UE a także kontrolujących realizacje takich inwestycji
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w webinarium- przesłanie zgłoszenia na mail: fwb5@wp.pl oraz dokonanie wpłaty na konto. Możliwość zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury wymaga podpisu księgowego.
Program

 Program szkolenia:                                                                         6 godzin szkoleniowych

1.    Ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływające  na realizację inwestycji budowlanej

2.    Projekt zmian systemu planowania

3.    Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1.   inwestycje wymagają ustalenia lokalizacja inwestycji celu publicznego

3.2.   inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy

3.3.   inwestycje nie wymagające ustaleń urbanistycznych

3.4.   postępowania umarzane

4.    Przebieg postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – LICP i WZ

4.1.   uregulowania wspólne

4.2.   różnice w przebiegu postępowań o ustaleniu warunków zabudowy (WZ) i o lokalizacji inwestycji celu publicznego (LIPC)

4.3.   „lex specjalis” i specjalne uregulowania dla szczególnych postępowań

4.4.   cyfryzacja procedur od 3 stycznia 2022 r.

4.5.   terminy na wydanie decyzji

4.6.   specjalne uregulowania dla budynków o pow. zab. ≤ 70 m²

5.    Rodzaje obiektów budowlanych i rodzaje robót budowlanych:

5.1.   roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, montaż i instalowanie

5.2.   obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe

5.3.   obszar oddziaływania obiektu budowlanego – stosowanie nowej definicji

6.    Dokumenty i rozstrzygnięcia konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych:

6.1.   Pozwolenie na budowę

6.2.   Nowy projekt budowlany, cyfrowy projekt budowlany – zmiany w ustawie i nowe rozporządzenie oraz kolejne zmiany

6.3.   Nowe zasady uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

6.4.   Zgłoszenie robót budowlanych

6.5.   Elektroniczny dziennik budowy - eDB

6.6.   Tablica budowy – wymagania ustawowe

6.7.    zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych - załączniki

7.    Uczestnicy procesu budowlanego z prawa budowlanego:

7.1.   obowiązki inwestora

7.2.   obowiązki uprawnionych uczestnikach procesu budowlanego

7.3.   Elektroniczny CRUB

8.    Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę

8.1.   kryteria definiowania istotnego i nieistotnego odstąpienia

8.2.   obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpień,

8.3.   odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej wymagające zamiennej dokumentacji projektowej

9.    Samowola budowlana

9.1.   budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia z projektem budowlanym

9.2.   budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu

9.3.   wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę

9.4.   nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego

9.5.   wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami

9.6.   wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

10.  Ulgi w opłatach legalizacyjnych

11.  Uproszczona legalizacja

11.1. Legalizacja 20 letnich samowoli budowlanej

11.2.  Legalizacja samowoli budowlanej zakończonej przed 1 stycznia 1995 r.

12.  Zakończenie budowy i przystąpienie do użytkowania obiektu

12.1. dokumenty wymagane przy zakończeniu budowy

12.2. zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu

12.3. pozwolenie na użytkowanie

12.4. użytkowanie część obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót

13.  Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego i jego konsekwencje – zmiany przepisów

14.  Cyfrowa książka obiektu budowlanego – c-KOB

15.  Zmiana sposobu użytkowania na zgłoszenie albo pozwolenie na budowę

16.  Projektowane zmiany przepisów

 

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
Webinarium z możliwością rozwiązywania problemów indywidualnych oraz zadawania pytań
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych 09.00 do 15.00 online
Termin / Lokalizacja
  1. 17.08.2022 / Warszawa
  2. 28.09.2022 / Warszawa
  3. 11.10.2022 / Warszawa
  4. 15.11.2022 / Warszawa
Cena
450 zł (+23% VAT)
Zgłoszenie
REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH 2023 - po zmianach przepisów w 2022 r. i 2023 r.
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące pełne i ujednolicone teksty obowiązujących przepisów prawa lub ich projekty
Zdobyta wiedza
Praktyczna wiedza nt. procedur obowiązujących w budowlanym procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian
Certyfikaty
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu webinarium z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.