menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


WYROBY BUDOWLANE – WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM w 2022 r.; wybrane zagadnienia

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Producenci wyrobów budowlany, sprzedawcy wyrobów budowlanych, importerzy wyrobów budowlanych, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci pracownicy Inspektoratów Nadzoru Budowlanego
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w szkoleniu-przesłanie zgłoszenia na mail: fwb5@wp.pl oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu szkolenia. Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury (wymaga podpisu księgowego). Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.
Program
Program:

1.     Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych

1.1.  Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

1.2.  Pojęcia i definicje stosowane w ustawie o wyrobach budowlanych

1.3.  Zakres przedmiotowy ustawy o wyrobach budowlanych (wyroby budowlane objęte regulacjami ustawy)

1.4.  Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych (art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych):

¾        wyroby budowlane oznakowane CE;

¾        wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym;

¾        Wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym na podstawie „wzajemnego uznawania”.

1.5.  Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym

2.     Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem CE – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

2.1.  Wyroby budowlane objęte obowiązkiem oznakowania CE;

2.2.  Nieobowiązkowe oznakowania CE wyrobów budowlanych;

2.3.  Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE i sposób jej dostarczania z wyrobem budowlanym;

2.4.  Oznakowanie CE (etykieta CE) i informacja towarzysząca temu oznakowaniu;

2.5.  Normy zharmonizowane na wyroby budowlane

2.6.  Europejski Dokument Oceny EDO i Europejska Ocena Techniczna oraz jednostki upoważnione do ich wydawania;

2.7.  Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE (systemy europejskie).

3.     Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem znakiem budowlanym

3.1.  Sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym;

3.2.  Krajowe systemy oceny i weryfikacji  stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych; zdania producentów strony trzeciej (akredytowanych jednostek certyfikujących i laboratoriów);

3.3.  Wyroby  budowlane objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych właściwe dla tych wyrobów krajowe systemy oceny;

- do  31 grudnia 2021 r.;
- od  stycznia 2022 r.

3.4.  Wzór, treść i sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji właściwości użytkowych;

3.5.  Sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszącej temu znakowi;

3.6.  Krajowa ocena techniczna –zasady udzielania, zmiany i uchylania  oraz jednostki upoważnione do ich wydawania

4.     Obowiązki podmiotów gospodarczych  wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym

4.1.  Obowiązki producenta;

4.2.  Obowiązki upoważnionego przedstawiciela producenta;

4.3.  Obowiązki Importera;

4.4.  Obowiązki sprzedawcy (dystrybutora);

5.     Zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym raz organy właściwe w tym zakresie

6.     Sankcje karne za naruszenie przepisów ustawy o wyrobach budowlany:

6.1.  Czyny zabronione;

6.2.  Ustalanie wysokości kary pieniężnej oraz egzekwowanie ustalonych w drodze decyzji kar pieniężnych.

Prowadzący
Andrzej Wiśniewski - ekspert fundacji
Forma
seminarium
Czas trwania
jeden dzień w godzinach 10.00 do 16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 26.01.2022 / online
Cena
450 zł (+23% VAT)*szkolenia realizowane w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w 100% z środków publicznych zw. z VAT (wymaga złożenia oswiadczenia)
Zgłoszenie
WYROBY BUDOWLANE – WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM w 2022 r.; wybrane zagadnienia
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat udziału i przerwy kawowe
Zdobyta wiedza
Praktyczna wiedza w zakresie stosowania przepisów po nowelizacji Bardzo szeroki zakres zmian wprowadzonych do dotychczasowych przepisów odnoszących się do wyrobów budowlanych oraz wynikająca z tych zmian wymaga przeprowadzenia niezbędnych działań dostosowawczych przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku wyrobów budowlanym
Certyfikaty
Certyfikat udziału z programem i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.