menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo budowlane zmiany które wejdą w życie:1 sierpnia 2022 r, 10 sierpnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 i 23 stycznia 2023

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy administracji architektoniczno- budowlanej, projektanci, kierownicy budów, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, właściciele obiektów budowlanych, deweloperzy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, zarządcy nieruchomości.
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w webinarium Przesłanie zgłoszeni na e-mail fwb5@wp.pl oraz dokonanie przedpłaty lub zadeklarowanie zapłaty w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury. Brak udziału w szkoleniu bez poinformowania o rezygnacji albo rezygnacja w terminie krótszym niż 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty KARTA ZGŁOSZENIA Imię i Nazwisko:___________________________________ Termin: Temat: Prawo budowlane 2017 Dane do faktury Nazwa firmy:______________________________________ Adres:______________________________________ NIP_____________________________ Telefon:_________________________ Fax.____________________________ e-mail:__________________________ Kwotę _________+23% Vat PLN przekażemy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury na konto Fundacji Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
Program

Program

 

1.       Cyfrowe dokumenty w Prawie budowlanym – zmiany

1.1.   Cyfrowy : dziennika budowy (e-DB) od 27 stycznia 2023 r.

1.2.   Cyfrowa książka obiektu budowlanego (e-KOB) – od 1 stycznia 2023 r.

1.3.   Elektroniczny  Centralny Rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi (e-CRUB) – od 1 sierpnia 2023 r.

2.       Zasadnicze zmiany w przepisach budowlanych z programu „Polski Ład”

3.       Cyfrowe  procedury budowlane - Platforma e-budownictwo zmiany od 10 sierpnia 2022 r.

4.       Przepisy przejściowe zmian z 2020 r.  - zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o "stary projekt budowlany"

5.       Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – odroczenie terminów zmian WT

6.       Definicje ze słowniczka ustawy PB- zmiany obowiązujące  i zmiany od27 stycznia 2023 r.

7.       Lista budów

7.1.   nie wymagających pozwolenia na budowę

7.2.   nie wymagających zgłoszenia

8.       Lista robót budowlanych

8.1.   nie wymagających pozwolenia na budowę

8.2.   nie wymagających zgłoszenia

9.       Zgłoszenie robót

9.1.   wymagane prawem załączniki do zgłoszenia

9.2.   szczególne dokumenty wymagane do zgłoszenia domu jednorodzinnego o pow. zab. do 70 m ²

9.3.   milcząca zgoda organu lub zaświadczenie z urzędu o braku sprzeciwu

9.4.   sprzeciw obligatoryjny i sprzeciw fakultatywny z nałożeniem obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

10.    Budowa budynków o pow. zabudowy do 70 m² - specjalne uregulowania

11.   Roboty rozbiórkowe –  szczególne uregulowania

11.1.                     wymagane procedury

11.2.                     dokumenty wymagane do zgłoszenia

11.3.                     projekt rozbiórki

12.   Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – ograniczenie stosowania i nowe wymagania formalno-prawne

13.   Pozwolenie na budowę – cyfrowe procedury

13.1.                     Nowy formularz uzupełnienia wniosku

13.2.                     Nowe zasady prowadzenia  postępowań w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”

14.   Nowy projekt budowlany, projekt cyfrowy - zapisy ustawowe oraz kolejne zmiany w rozporządzeniu

14.1.                     Projekt zagospodarowania działki – zmiany dot. mapy do celów projektowych

14.2.                     Projekt architektoniczno-budowlany – ograniczony zakres

14.3.                     Projekt techniczny a projekt wykonawczy

14.4.                     Wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zmiany wprowadzone i projektowane zmiany

14.5.                     Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE

14.6.                     Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z ustawy o elektromobilności po zmianach

15.   Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

16.   Uczestnicy procesu budowlanego - nowe obowiązki i uprawnienia po zmianach

16.1.                     Inwestor

16.2.                     Projektant

16.3.                     Kierownik budowy

16.4.                     Inspektora nadzoru inwestorskiego

17.   Budowa

17.1.                     Dziennik budowy -  nowe rozporządzanie i elektroniczny dziennika budowy –e-BD

17.2.                     Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy - cyfryzacja

17.3.                     Obowiązek ustanowienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego

17.4.                     Obowiązek geodezyjnego wytyczenie obiektu – nowe obiekty od 3 stycznia 2022 r.

18.   Istotne odstąpienie – zmiana ustawowych kryteriów kwalifikacji i zmiany od 10 sierpnia 2022 r.

19.   Oddanie obiektu do użytkowania – cyfrowe procedury

19.1.                     wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy

19.2.                     wymagalność pozwolenia na użytkowanie

19.3.                     dokumenty niezbędne w postępowaniu - nowe uregulowania

19.4.                     zakres obowiązkowej kontroli - zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie

19.5.                     szczególne regulacje dot. budynków jednorodzinnych w tym budynków o pow. zab. do 70 m ² oraz budynków rekreacji indywidualnej o pow. zab. od 35 m² do 70 m²

20.   Samowola budowlana - cyfryzacja procedur

20.1.                     Obowiązujące procedury legalizacyjne

20.2.                     Legalizacja na wniosek - zmiany w procedurach

20.3.                     Legalizacja 20 letnich samowoli - uproszczone procedury i specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych

21.   Użytkowanie obiektów budowlanych

21.1.                     Zmiany dot. kontroli rocznych i prowadzenia KOB dla wybranych sieci gazowych

21.2.                     Protokół kontroli okresowych - nowe załączniki do protokołów

21.3.                     Cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych

21.4.                     Wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB

21.5.                     Cyfrowa książka obiektu budowlanego – zmiany od 1 stycznia 2023 r.

22.   Zmiana sposobu użytkowania – nowe załączniki do wniosku i cyfryzacja procedur

23.   Problemy interpretacyjne z orzeczeń NSA

24.   Projektowane zmiany w przepisach budowlanychProwadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
webinarium - rozwiązywanie problemów indywidualnych, przykłady problemowe i ich rozwiązywanie, bogate orzecznictwo sadów administracyjnych. Szkolenia przeprowadzane są na platformie szkoleniowej CkicMeating Realizujemy szkolenia na zlecenie w uzgodnionej lokalizacji i terminie
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych 09.00 - 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 24.08.2022 / Warszawa
  2. 29.09.2022 / Warszawa
  3. 19.10.2022 / Warszawa
  4. 16.11.2022 / Warszawa
Cena
450 zł (+Vat 23%)
Zgłoszenie
Prawo budowlane zmiany które wejdą w życie:1 sierpnia 2022 r, 10 sierpnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 i 23 stycznia 2023
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe obejmują ujednolicony tekst obowiązującego Prawa budowlanego oraz materiał informacyjny prezentacji wykładowcy
Zdobyta wiedza
Praktyczna umiejętność stosowanie znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego
Certyfikaty
Certyfikat z programem webinarium i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.