menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – SIŁA I ODPORNOŚĆ LIDERA. ZARZĄDZANIA ZESPOŁAMI W WARUNKACH ZMIANY, STRESU, POD PRESJĄ.

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Członków Zarządu Menedżerów wszystkich szczebli zarządzania Kierowników Projektów Liderów Zespołów Osób pełniących strategiczne role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczających napięć będących rezultatem często krytycznych relacji międzyludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i zewnątrz-korporacyjnych). Wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania stresem
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Program
SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA LIDERA – PROGRAM SZKOLENIA:1. LIDER W ŚWIECIE VUCA. JAK ZACHOWAĆ SIŁĘ I SPOKÓJ W NIEUSTANNIE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI?  JAK PRZETRWAĆ I NIE OSZALEĆ? WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ LIDERÓW.
 • Zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność – lider w świecie Vuca.
 • Na co mam wpływ, na co nie mam wpływu
 • Ja w zmianie – jak reagować na zmiany, presję, trudności, wyzwania, stres i jak budować pewność siebie, jak kontrolować emocje, jak wyznaczać cele?
 • Jak przejść „od starego” do „nowego”?
 • Dlaczego czasami boimy się zmian?
 • Rezylientny lider – umiejętność adaptacji i twardość psychiczna. Jak zbudować swoje fundamenty siły?
  Elastyczność i adaptacja do zmian jako jeden z obszarów odporności psychicznej
 • Rola lidera w zmianach.
 • Jak radzić sobie z oporem pracowników wobec zmian?

Narzędzia dla menedżera:

Otrzymasz narzędzia związane z zarządzaniem zmianą:
mapa zaangażowania pozwalająca określić nastawienie osób w zespole do zmiany,
algorytm rozmowy mającej na celu przekazanie trudnej decyzji.
Świadomość posiadania odpowiednich rozwiązań praktycznych wpłynie na pewność siebie liderów i większe poczucie spokoju w obecnym czasie, pełnym niewiadomych i zmian.

2. STRES, LĘK, NIEPEWNOŚĆ – CODZIENNOŚĆ ZAWODOWA MENEDŻERA. STRES JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ MENEDŻERA
 • Jak nie dać się wciągnąć w lawinę stresu?
 • Jak zachować kontrolę i nie ulegać frustracji?
 • Moje stresory – jak je opanować?
 • Mierzenie się z własnymi emocjami i rozpoznawanie ich.
 • Gniew i złość – zarządzanie emocjami, dystans psychiczny.
 • Układ „zimny” i „gorący” – poznaj go i odzyskaj kontrolę.
 • Skuteczne strategie pracy z emocjami i stresem.

Narzędzia dla menedżera:

Otrzymasz zestaw praktycznych narzędzi wspierających konstruktywne radzenie sobie ze stresem:
dziennik stresu i emocji,
model TPS – podstawowe narzędzie do zarządzania emocjami i stresem o działaniu długoterminowym,
mapę diagnostyczną, dzięki której ocenisz przewlekłe czynniki stresujące,
poznasz praktyczne ćwiczenia do pracy z ciałem, umożliwiające szybką redukcję napięcia i stresu.

3. LIDER ODPORNY PSYCHICZNIE. FILARY ODPORNOŚCI.
JAK MIERZYĆ I WZMACNIAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ?
MTQ48 (MENTAL TOUGHNESS – INNOWACYJNE NARZĘDZIE DO BADANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ (ODPORNOŚCI NA STRES I PRESJĘ, ZAANGAŻOWANIE, PEWNOŚĆ SIEBIE ORAZ REAKCJE NA WYZWANIA I ZMIANĘ).
 • Kim jest i jak się zachowuje lider odporny psychicznie? Jak wzmacniać w sobie odporność psychiczną w świecie ciągłych zmian i wyzwań.
 • Rozpoznanie swoich zasobów – moje słabe i mocne strony w budowaniu odporności psychicznej.
 • Mity na temat odporności psychicznej.
 • Wysoka odporność/wysoka wrażliwość – co to oznacza i dlaczego nie ma złych wyników?
 • Cztery filary odporności psychicznej – Model 4C:
  – Kontrola – poczucie wpływu i kontroli w sytuacji kryzysowej, zachowanie spokoju, trzymanie emocji na wodzy w „gorących” sytuacjach.
  – Zaangażowanie – wytrwałość w realizacji zadań, wyznaczanie celów, planowanie działań, osiąganie rezultatów.
  – Wyzwania – postrzeganie wyzwania i zmiany jako szansy.
  – Pewność siebie – wiara w swoje możliwości. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – asertywność w relacjach, umiejętność obrony własnego zdania, skuteczne mierzenie się z krytyką.
 • Dlatego lider powinien znać swoją odporność psychiczną i wiedzieć który z obszarów 4C musi wzmocnić?
 • Rezyliencja, czyli zdolność szybkiego powrotu do równowagi po wystąpieniu zmiany, komplikacji, trudności.
 • I TY możesz być sprężysty. 
 • Błędy, porażki – jak do nich podchodzimy i co z tego wynika?
 • Kwestionariusz MTQ 48 jako narzędzie pomiaru odporności menedżera i jego zespołu.
  Sprawdź poziom swojej odporności psychicznej (kwestionariusz MTQ48), która odpowiada za 25% różnic w efektywności działania. Osiągnij przewagę w biznesie.

Narzędzia dla menedżera:

Otrzymasz narzędzia pozwalające określić siebie we wszystkich czterech obszarach odporności psychicznej. Stworzysz mapę korzyści dla siebie – swój Indywidualny Program Rozwoju Odporności Psychicznej.

4. KONTROLA I ZAANGAŻOWANIE W PRACY LIDERA
 • Jak zwiększyć poczucie wpływu i kontroli?
 • Wysokie poczucie kontroli to wada czy zaleta?
 • Jak wzmacniać poczucie kontroli u siebie i pracowników? – praktyczne narzędzia dla menedżera.
 • Cele biznesowe, zespołowe, osobiste – jak je wyznaczać i konsekwentnie realizować?
 • Zaangażowanie jako sztuka dotrzymywania obietnic sobie i innym.
 • Prokrastynacja a wyuczona bezradność, czyli dlaczego czasami odkładamy zadania na później?

Narzędzia dla menedżera:

Otrzymasz narzędzia podnoszące poziom wpływu/kontroli oraz zaangażowania, czyli wytrwałość.
Ćwiczenia indywidulane i grupowe pozwolą na adaptację do własnych potrzeb takich narzędzi jak: modele wyznaczania celu, pytania kartezjańskie, pracę z wyobraźnią, praktyczne zastosowanie koła wpływu. 

5. WYZWANIA, PORAŻKI I TRUDNOŚCI W PRACY LIDERA.
JAK KSZTAŁTOWAĆ MOTYWACJĘ DO WYZWAŃ U SIEBIE I PRACOWNIKÓW – SPRAWNE DOWODZENIE ZESPOŁEM
 • Wzmacnianie ducha motywacji u lidera. Doskonalenie umiejętności wpływania na poziom odporności psychicznej w zespole.
 • Jak nie poddawać się w obliczu przeszkód i trudności – pokonywanie blokad i wewnętrznych oporów.
 • Jak budować wiarę we własne możliwości. 
 • Analiza preferencji związanych z podejściem do wyzwań w zespole.
 • Jak budować zaufanie w sytuacji presji, trudnych zadań? Jak lider może wzmacniać autorytet w trudnych sytuacjach?
 • Moja reakcja na niepowodzenia – co mogę zmienić, aby budować swoją odporność?
 • Perfekcjonizm – pułapka czy przekleństwo?
6. RESILIENT TEAM. LIDER BUDUJE I WZMACNIA SIŁĘ I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ W ZESPOLE.
 • Lider odporny psychicznie zna swój zespół i dostrzega osoby wrażliwe. Jak zarządzać pracownikami o wysokiej wrażliwości? Jak pracować z osobami o wysokiej odporności?
 • Lider odporny psychicznie potrafi komunikować się z osobami o różnym poziomie wrażliwości i różnym stylu osobowości.
 • Lider odporny psychicznie pomaga zespołowi osiągać cele.
 • Lider odporny psychicznie potrafi udzielać informacji zwrotnej w duchu szacunku i empatii.
 • Lider odporny psychicznie inspiruje do zmian i motywuje do aktywności w zmianie.
 • Lider odporny psychicznie pomaga zespołowi w pokonaniu trudności.
7. MOTYWACJA W KRYZYSIE, CZYLI JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE NASTAWIENIE W OBLICZU TRUDNOŚCI – KATALOG NARZĘDZI DLA LIDERA I ZESPOŁU
 • 6 koków błyskawicznej motywacji Pantalona. Jak zmotywować siebie i innych do natychmiastowego działania?
 • Koncepcja Marilee Adams – wpływ podejścia i myślenia na rozwiązywanie trudnych sytuacji. Poznasz dwie ścieżki: drogę „Uczącego się” i „Wyrokującego”. Dowiesz się jak myślenie pytaniami może zmieniać spojrzenie na trudną sytuację i poznasz konkretne pytania pomagające przełączać sposób myślenia.
 • Carol S. Dweck o nastawieniu na trwałość i rozwój, czyli o psychologii pozytywnej w ujęciu praktycznym.

Narzędzia dla menedżera:

Motywacja Błyskawiczna to szybka i efektywna technika, która sprawia, że ludzie podejmują działanie, chociaż wstępnie byli sceptyczni. Polega ona na zadaniu sześciu prostych pytań, które inspirują adresata do sięgnięcia w głąb siebie i uświadomienia sobie, dlaczego chce podjąć się jakiegoś zadania: rzucenia palenia, przychodzenia punktualnie do pracy, oddawania kwartalnych sprawozdań na czas, i innych zadań ważnych dla organizacji.

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.


 

Prowadzący
ZKOLENIE SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA LIDERA POPROWADZI: Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – zweryfikowanego naukowo narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną (odporność na stres i presję, zaangażowanie, pewność siebie oraz reakcje na wyzwania i zmianę). Zafascynowana badaniem i rozwijaniem Mental Toughness – siły i odporności psychicznej. Wspiera menedżerów w skutecznym zarządzaniu zespołami działającymi w warunkach zmiany, stresu i pod presją. Trenerka z jedenastoletnim doświadczeniem w pracy warsztatowej, coach, certyfikowana konsultantka DISC D3. Posiada 12 letnią praktykę w zarządzaniu zespołami. Autorka doskonałego narzędzia wspierającego menedżerów – pierwszej w Polsce mobilnej aplikacji – PORADNIK MŁODEGO MENEDŻERA, zawierającej schematy postepowania w codziennych sytuacjach menedżerskich. Autorka artykułów z obszaru rozwoju kompetencji miękkich w biznesie. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, motywowanie oraz zwiększanie efektywności osobistej, odporność psychiczna.
Forma
Szkolenie Siła i odporność psychiczna lidera prowadzone jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych na platformie ZOOM, w podziale na pokoje. Poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, udział w interaktywnych ćwiczeniach z zastosowaniem narzędzi MIRO, MENTIMETER Uczestnicy skutecznie rozwijają kluczowe umiejętności menedżerskie. Będziemy pracować w oparciu o nowoczesną koncepcję odporności psychicznej, która stała się synonimem sukcesów w sporcie oraz biznesie.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe 3-4 marca 2022 rok
Lokalizacja
Cena
1290 zł
Zgłoszenie
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – SIŁA I ODPORNOŚĆ LIDERA. ZARZĄDZANIA ZESPOŁAMI W WARUNKACH ZMIANY, STRESU, POD PRESJĄ.
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA LIDERA – CELE SZKOLENIA: nauczysz się jak zwiększać poczucie wpływu i radzić sobie z emocjami swoimi i zespołu dowiesz się jak budować pozytywne nastawienie skierowane na rozwiązania dowiesz się jak odzyskiwać poczucie kontroli po trudnych sytuacjach z zespołem, którym zarządzasz nauczysz się budować zaangażowanie swoje i pracowników, kiedy okoliczności „nie sprzyjają” pogłębisz świadomość swoich mocnych stron związanych z budowaniem odporności psychicznej poznasz strategię rozwijania odporności oraz narzędzia, które możesz stosować na co dzień poznasz MTQ48, pierwsze na świecie narzędzie do mierzenia siły i odporności psychicznej
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.