menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH XXXIV EDYCJA

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Studium Zamówień Publicznych to 5 weekendowych zjazdów, które przygotują Cię do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, po ponad roku funkcjonowania!
Wymagania wstępne
Efektem uczestnictwa jest nabycie niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci ustrzec się niechcianych błędów i pułapek podczas stosowania najnowszej ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki Studium będziesz zawsze przygotowany do niezapowiedzianych kontroli, ustrzeżesz się postępowań w KIO oraz samodzielnie przeprowadzisz bezbłędny przetarg. Otrzymasz gotowe rozwiązania najczęściej spotkanych problemów!
Program

Zjazd I, dzień 1: 9:00 - 17:30 Piątek, 18 marca 2022 r.

1. Zagadnienia wprowadzające - NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

3. Co to jest zamówienie publiczne?

5. Zasady udzielania zamówień publicznych WG NOWEGO PRAWA PZP

6. Polityka zakupowa państwa

7. Plan postępowań o udzielenie zamówień (PPZ)

8. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd I, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 19 marca 2022 r.

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - NOWA USTAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Formy wsparcia zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

5. Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych

6. Ustalenie wartości zamówienia

7. Udzielanie zamówień na częściach lub z dopuszczeniem składania ofert częściowych

8. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

 

Zjazd II, dzień 1: 9:00 - 17:30 Piątek,8 kwietnia 2022 r.

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia (SWZ) - NOWA USTAWA PZP

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

3. Opis sposobu przygotowywania oferty, w tym wymagania techniczne oraz organizacyjne sporządzania oraz przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

5. Udostępnianie, wyjaśnianie i zmiana treści SWZ

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd II, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 9 kwietnia 2022 r.

1. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikająca z ustawy pzp

4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi

5. Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych

6. Kontrola zamówień publicznych w Polsce

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

 

 

Zjazd III, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 22 kwietnia 2022 r.

1.Tryby udzielania zamówień publicznych o wartości równiej i większej od progów unijnych - w kontekście nowej ustawy pzp

2.Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej od progów unijnych

3.Badanie i ocena ofert

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd III, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 23 kwietnia 2022 r.

1. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące

3. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4. Raport z realizacji umowyZjazd IV, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 20 maja 2022 r.

KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  • Definicja środków komunikacji elektronicznej
  • Warunki odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej
  • Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, w tym narzędzi i urządzeń służących przekazywaniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie oraz oświadczeń wstępnych
  • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

PODPIS ELEKTRONICZNY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W NOWEJ USTAWIE PZP

KATALOGI ELEKTRONICZNE

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNEGO MODELOWANIA DANYCH BUDOWALNYCH

SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY I PROCEDURY W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONKTEKŚCIE NOWEJ USTAWY PZP

 


Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd IV, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 21 maja 2022 r.

1. Środki ochrony prawnej A NOWE PRAWO PZP

2. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

SEMINARIUM – POWTÓRZENIE CAŁEGO MATERIAŁU STUDIUM

TEST ZALICZENIOWY

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd V, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 10 czerwca 2022 r.

1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych - NOWE PRAWO PZP

2. Zamówienia publiczne na roboty budowlane - NOWA USTAWA PZP

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji
 

Zjazd V, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 11 czerwca 2022 r.

1. Zamówienia publiczne o wartości pon. 130 000 zł

2. Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji kontrolujących (prezes uzp, nik, rio, uks, instytucje zarządzające funduszami unijnymi)


Podsumowanie i zakończenie studium


Rozdanie dyplomów

 

Prowadzący
IWONA HOLKA, GRZEGORZ CZABAN, EWARYST KOWALCZYK, JERZY DYLEWSKI, WIOLETA BAJDA, DAMIAN MICHALAK
Forma
Szkolenie online
Czas trwania
18 MARCA - 11 CZERWCA 2022
Lokalizacja
Cena
3990
Zgłoszenie
STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH XXXIV EDYCJA
W cenę wliczono
- Szkolenie on-line na żywo - 30 dni dostępu do nagrania szkolenia - Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS - Dostęp do EduStrefy - Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp: Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami Kwalifikowanie wykonawców Analiza potrzeb Regulamin do 130 000 zł Postępowanie wg trybu podstawowego Przykładowe klauzule do umów Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
Zdobyta wiedza
Studium jest akredytowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, co oznacza o najwyższej jakości tego szkolenia. Po zakończeniu nauki otrzymasz indywidualny dyplom ze zdjęciem podsumuwujący Twoją pracę. Chcesz zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. zamówień publiczncyh?
Certyfikaty
Dyplom ukończenia
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.