menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy porównawczej Pzp.

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych, pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
Wymagania wstępne
brak
Program

1. Kontrola zamówień publicznych w nowej ustawie Pzp, w tym objęcie regulacją innych organów niż UZP, współpraca między organami kontroli.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • niejednoznaczny opis,
 • opis wskazujący na konkretny produkt,
 • wadliwe zdefiniowanie oferty równoważnej,
 • wadliwe wymagania w zakresie umowy o pracę,
 • niedopuszczenie składania ofert częściowych.
 • wadliwe uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

 

3. Szacowanie wartości zamówienia, w tym dzielenie zamówienia:

 • zaniżenie wartości zamówienia, w wyniku którego nie zastosowano ustawy,
 • podział zamówienia skutkujący ominięciem ustawy – przykłady dotyczące usług nadzoru, usług powtarzających się, dostaw, robót budowlanych,
 • dzielenie a planowanie zamówień,
 • udzielanie zamówienia w częściach o wartości do 20% całego zamówienia,
 • zawyżenie wartości zamówienia.

 

4. Kryteria oceny ofert:

 • niedookreślone,
 • podmiotowe,
 • dyskryminujące kryteria,
 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia.

 

5. Określanie warunków udziału w postępowaniu:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunek niejednoznaczny.

 

6. Zamówienie z wolnej ręki - wybór trybu postępowania:

 • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym kwestia kompatybilności zamawianego sprzętu, środki dowodowe dla wykazania monopolu,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym możliwość utraty dotacji, rozwiązanie umowy, kwestia konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowanie – problem istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia.

 

7. Uzupełnianie dokumentów:

 • zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów,
 • niedopuszczalne wezwanie do uzupełnienia dokumentów,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana oferty,
 • powtórne wezwanie do uzupełnienia,
 • niepełna treść wezwania do uzupełnienia,
 • wadliwa analiza uzupełnionych dokumentów,
 • uzupełnienie JEDZ,
 • uzupełnienie dokumentów podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

 

8. Wykluczenie wykonawcy z postępowania:

 • przykłady nieprawidłowego wykluczenia wykonawcy,
 • procedura samooczyszczenia.

 

9. Oferta – wyjaśnienia, poprawianie omyłek, odrzucenie:

 • zaniechanie poprawienia omyłek w ofercie,
 • przykłady nieprawidłowego odrzucenia oferty a także wadliwego zaniechania odrzucenia oferty,
 • nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 • niezgodność oferty z ustawą,
 • niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia,
 • oferta nie spełnia wymagań dotyczących środków komunikacji elektronicznej,
 • czyn nieuczciwej konkurencji,
 • rażąco niska cena,
 • błąd w obliczeniu ceny,
 • nie wniesienie wadium lub nieprawidłowe wniesienie wadium.

 

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 • klauzule niedozwolone – przeniesienie na wykonawcę ryzyka związanego z wadami dokumentacji projektowej, brak określenia minimalnego zakresu świadczenia, wypowiedzenie umowy bez podawania przyczyny,
 • waloryzacja wynagrodzenia – maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy,
 • istotna zmiana umowy - naruszenie równowagi ekonomicznej stron umowy na korzyść wykonawcy, zmiana ogólnego charakteru umowy,
 • unieważnienie umowy - niemożliwa do usunięcia wada postępowania.
Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Forma
Wykład prowadzony w oparciu o treść przepisów ustawy Pzp z 2019 r. i porównanie ich z ustawą z 2004 r. (prezentacja multimedialna), a także liczne przykłady z wyników kontroli zamówień publicznych i orzecznictwa. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
1 dzień godz. 9-15
Termin / Lokalizacja
 1. 17.09.2024 / Szkolenie online / Katowice
 2. 23.10.2024 / Szkolenie online / Warszawa
 3. 16.12.2024 / Szkolenie online / Warszawa
Cena
590
Zgłoszenie
Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy porównawczej Pzp.
W cenę wliczono
590 zł - cena szkolenia online zawiera: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf), certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) , bezpłatne konsultacje poszkoleniowe 750 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej, przerwy kawowe, obiad bezpłatne konsultacje poszkoleniowe Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do Państwa potrzeb. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny na gruncie starej i nowej ustawy Pzp, a także wyników kontroli i orzecznictwa.
Certyfikaty
certyfikat
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.