menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Program
Cel szkolenia

Ustawa z 18 listopada 2020 r. o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, dokonując redefinicji standardów wymiany korespondencji i zastępując – przynajmniej w odniesieniu do podmiotów publicznych – korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi. Znaczna część przepisów tej ustawy wejdzie w życie 5 października 2021 r. na mocy ustawy z 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Natomiast od 5 lipca 2022 r. powstanie obowiązek stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, które mają związek z doręczaniem korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego bądź publicznej usługi hybrydowej. Powyższe przepisy mają zastosowanie w  organach administracji publicznej.

Ustawą o doręczeniach elektronicznych dokonano zmian niektórych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Świadomość tych zmian oraz prawidłowe stosowanie nowych bądź znowelizowanych przepisów jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w tym także dla skutecznego doręczania pism w toku postępowania a przede wszystkim prawidłowego doręczenia decyzji administracyjnej rozstrzygającej sprawę indywidualną, a tym samym skutecznego wejścia takiej decyzji do obrotu prawnego, od czego uzależniona jest wykonalność tego aktu administracyjnego. Wiedza ta zatem jest niezbędna dla każdego pracownika organu administracji publicznej, tym bardziej że to właśnie ten pracownik podlega indywidualnej odpowiedzialności za rażące naruszenie prawa. Brak tej wiedzy może rodzić znaczące negatywne skutki.  Dlatego też szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów władzy publicznych stosujących przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Podczas szkolenia, na które Państwa zapraszam, zostaną wyjaśnione najważniejsze zagadnienia dotyczące e-doręczeń w kontekście regulacji zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, wskazane zostanie właściwe stosowanie i prawidłowa wykładnia przepisów z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących e-administracji oraz środków komunikacji elektronicznej


Program szkoleniaI. E- administracja a ustawa o doręczeniach elektronicznych 1. geneza i skuteczność wprowadzanych rozwiązań
2. środki komunikacji elektronicznej
3. podpis elektroniczny
4. usługi zaufania eIDAS 
5. funkcjonowanie krajowego systemu doręczeń
6. wyjaśnienie nowych pojęć (np. kwalifikowana usługa rejestrowa, publiczna usługa rejestrowa, usługa hybrydowa)
7. terminarz wejścia w życie nowych przepisów.
II. Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym

1. zakres regulacji zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego
2. doręczenia jako realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu
3. prawne skutki doręczeń i konsekwencje doręczenia pisma w sposób niezgodny
z prawem
4. zasada pisemności i zasada oficjalności a doręczenia
5. przedmiot i podmiot doręczeń
6. miejsca doręczeń
7. rodzaje doręczeń
- doręczenia właściwe
- doręczenia zastępcze

III. E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym według nowych rozwiązań

1. zmiana hierarchii doręczeń
2. obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń
3. Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie adresu do doręczeń elektronicznych i elektronicznej skrzynki doręczeń
4. funkcjonowanie bazy adresów elektronicznych
5.  E- identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z ePUAP)
6. sposoby podpisania pisma w doręczeniach elektronicznych – rodzaje uwierzytelnień
7. dowody doręczeń elektronicznych (dowód wysłania, dowód otrzymania, dowody techniczne)
8. operator wyznaczony – nowe role i obowiązki oraz odpowiedzialność dostawcy korespondencji.

X. Zmiany dokonane ustawą o doręczeniach elektronicznych w pozostałych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego i ich konsekwencje

1. zasada pisemności
2. pozostawienie podania bez rozpoznania – nowa przesłanka
3. uprawnienia i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania administracyjnego
4. analiza pozostałych zmian przepisów.

 

Prowadzący
Radca prawny, doktor prawa, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Instytucie Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 60 publikacji naukowych. Tylko w latach 2010-2020 przeprowadziła ponad 400 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym m.in. dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie oraz oddziałów NFZ w Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, Łodzi, Włocławku, Grudziądzu, Bydgoszczy i Gdańsku, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Warszawie, Starostw Powiatowych w Poznaniu, Tomaszowie Mazowieckim i Łasku, Urzędów Gmin w Ujeździe, Kleszczowie, Lubochni, Aleksandrowie i Lutomiersku oraz pracowników licznych urzędów pracy w tym np. dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego, dolnośląskiego czy warmińsko-mazurskiego.
Czas trwania
9.00-15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 09.12.2021 / Szkolenie online
Cena
399
Zgłoszenie
E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
Centrum Szkoleń EUreka s.c. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.