menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PRAWO CELNE - Reguł Pochodzenia Towarów - zasady stosowania w obrocie towarowym w ramach UE i z krajami trzecimi

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: osoby odpowiedzialne w każdej firmie za przygotowanie zgłoszeń celnych i dokumentacji celnej a także zgłoszeń INTRASTAT, agenci celni, kadra kierownicza pomiotów zarządzająca obrotem towarowym, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.
Wymagania wstępne
UWAGA: zgłaszając udział w szkoleniu prosimy uczestników o zadeklarowanie grupy towarów z jakimi Państwa firma ma do czynienia w obrocie towarowym.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) 
https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/REGULY_POCHODZENIA_TOWAROW.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (640 zł + 23% VAT):
 • 22.04.2022
 • 26.05.2022

PROGRAM SZKOLENIA:

UWAGA: zgłaszając udział w szkoleniu prosimy uczestników o zadeklarowanie grupy towarów z jakimi Państwa firma ma do czynienia w obrocie towarowym.


1. Przepisy ogólne – podstawowe definicje.
 • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.

2. Reguły pochodzenia towarów:

2.1  Pochodzenie niepreferencyjne

 • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • świadectwa niepreferencyjne – uniwersalne,
 • Regulacje odnośnie stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia:-
  zwykły tryb i tryb „In blanco”,
  - ułatwienia dla podmiotów AEO.
 • stosowanie uniwersalnego świadectwa na potrzeby odbiorców z krajów trzecich:
  - zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia,
  - sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
  - niewystarczające obróbki i przetworzenie do uzyskania pochodzenia,
  - towary wystarczająco przetworzone.
2.2  Pochodzenie preferencyjne
 • Umowy o strefach wolnego handlu
 • Definicje:
  - niewystarczające obróbki i przetworzenie
  - wystarczająca obróbka i przetworzenie
  - zasada transportu bezpośredniego
 • Świadectwa przewozowe EUR.1 i deklaracje na fakturze, stosowanie świadectwa EUR-MED i deklaracji na fakturze EUR-MED z uczestnikami Partnerstwa eurośródziemnomorskiego,
 • UE-Turcja - stosowanie świadectw A.TR – określenie statusu towaru, pochodzenia - EUR.1 i deklaracje na fakturze.
 • Przykłady podobieństwa i różnic w niektórych umowach o wolnym handlu między UE a np. Rep. Korei, Japonią, Kanadą,Wietnamem, UK i innymi.
 • Umowy z krajami stowarzyszonymi np. z Ukrainą.
 • Stosowanie procedury „upoważnionego eksportera”.
  - złożenie wniosku,
  - uzyskanie pozwolenia i nadanie numeru.
 • Unijne wytyczne dotyczące ważności dowodów pochodzenia.
 • WIP -wiążąca informacja o pochodzeniu.
 • System zarejestrowanych eksporterów (REX) - system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu.
 • Wpływ klasyfikacji towarów na ustalenie pochodzenia towarów:
  - przykłady,
  - praktyczne wskazówki.

2.3  Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów:
 • rola deklaracji T2L.

2.4 Reguły pochodzenia w dostawach i nabyciach unijnych na potrzeby późniejszego eksportu i systemu INTRASTAT:
 • deklaracje długoterminowe i jednorazowe,
 • stosowanie świadectwa INF- 4.

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
Reguły pochodzenia są jednym z elementów kalkulacyjnych, na podstawie których wyliczane są należności celne. Pochodzenie towaru to inaczej przynależność towaru do konkretnego kraju lub regionu, a ponieważ towar może mieć inne pochodzenie niż kraj, z którego został przywieziony, ważne jest precyzyjne ustalenie jego pochodzenia. Dlatego też pochodzenie towaru jest ustalane w oparciu o reguły pochodzenia , które są jednolite w całej Unii Europejskiej.
Szeroko rozumiane reguły pochodzenia dotyczą nie tylko zasad ustalania kraju, z którego towar pochodzi, ale również zasad dokumentowania tego pochodzenia oraz innych wymogów jakie muszą być spełnione, takich jak np. zasada bezpośredniego transportu.
Reguły pochodzenia pełnią istotną rolę w systemie unijnego prawa celnego z uwagi na zróżnicowanie stawek w taryfie celnej. Wybór właściwej stawki jest uzależniony od pochodzenia towaru. Zróżnicowanie to jest wynikiem szeregu umów międzynarodowych, których stroną jest UE.
Preferencyjne pochodzenie towarów dotyczy również krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych, objętych  Ogólnym System Preferencji (GSP).


INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 640 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 740 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
Prowadzący
Długoletni stały współpracownik ATL, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów (wcześniej główny specjalista w GUC). Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.
Forma
Wykład, odpowiedzi na pytania, studia przypadków. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu (Internet) przez 30 dni od daty szkolenia.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00 – 16.00
Lokalizacja
Cena
640 + 23% VAT
Zgłoszenie
PRAWO CELNE - Reguł Pochodzenia Towarów - zasady stosowania w obrocie towarowym w ramach UE i z krajami trzecimi
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + materiały dodatkowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: Uporządkują swoją wiedzę na temat systemu prawa i zasad jego wykorzystania w zakresie stosowania reguł pochodzenia. zapoznają się z kompendium wiedzy odnośnie stosowania w praktyce reguł pochodzenia na podstawie konkretnych umów. nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z ustaleniem pochodzenia produktów uzyskanych z różnych komponentów i surowców pochodzących i niepochodzących. zdobędą praktyczne umiejętności w podejściu do różnych nietypowych przesyłek pod kątem skompletowania dokumentów do zastosowania stawek preferencyjnych. nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy w zakresie umów o strefach wolnego handlu i Generalnym Systemie Preferencji. uzyskanie pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszeń celnych lub INTRASTAT wraz właściwymi załącznikami pod względem poprawności ustalonego pochodzenia zadeklarowanego towaru.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.