menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów. Reprezentacja spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności oraz zw

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Adresaci szkolenia: Wykład adresowany jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i reprezentujących je w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.
Program
I. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji przez członków zarządu spółek kapitałowych II. Modyfikacje podmiotowe i przedmiotowe zakresu reprezentacji członków zarządu oraz ocena w konsekwencji ważności dokonanych przez nich czynnościIII. Zarząd w spółkach kapitałowych jako najważniejszy organ uprawniony do ich reprezentowania

a) konflikty w łonie zarządu i ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółek

b) kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu przez pozostałych piastunów tego organu

 

IV. Reprezentacja spółek kapitałowych

 

– w umowach i sporach z członkami zarządu

– w procesie o uchylenie uchwał Zgromadzenia Wspólników

– wpływ na czynności dokonane przez członka zarządu wobec uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały o jego powołaniu

V. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym związane

a) powołanie członka zarządu

b) odwołanie członka zarządu

c) zawieszenie członka zarządu

d) problemy związane z rezygnacją z funkcji członka zarządu

VI. Rada nadzorcza jako organ uprawniony do reprezentowania spółek kapitałowychVII. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółek kapitałowych

a. zakres umocowania prokurenta
b. zagadnienie prokury łącznej
c. ustawowe ograniczenia prokury

VIII. Reprezentacja spółek kapitałowych w organizacji i likwidacjiIX. Charakter odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej

a. odpowiedzialność dyscyplinarna ( korporacyjna )

b. zawieszenie w pełnieniu funkcji członka zarządu oraz kwestie związane z delegowaniem osoby do pełnienia funkcji członka zarządu

c. odpowiedzialność cywilnoprawna ( odszkodowawcza )

 

X. Odpowiedzialność członka zarządu przy tworzeniu spółki oraz podwyższaniu jej kapitału zakładowegoXI. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu przewidziana w przepisach kodeksu spółek handlowych

a. wobec wierzycieli spółki z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych ( art.291 k.s.h. i art.479 k.s.h. )
b. wobec spółki oraz osób trzecich ( art. 292 k.s.h., art. 480 do 484 k.s.h. )

XII. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania

a) przesłanki podmiotowe i przedmiotowe odpowiedzialności

b ) przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członka zarządu

c) kadencja a mandat członka zarządu w kontekście jego odpowiedzialności

d ) pojęcie bezskutecznej egzekucji

XIII. Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów.

a. kontrola uchwał wspólników spółek przez sąd rejestrowy na mocy art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w trakcie rozpoznawania wniosku o rejestrację zmian

b. następcza kontrola uchwał przez sąd rejestrowy stanowiących podstawę wpisu na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy KRS

c. niedopuszczalność kontroli uchwał zmierzających do zapewnienia zgodności wpisów w rejestrze z rzeczywistym stanem rzeczy ( art. 24 ustawy KRS )

d. wadliwe uchwały wspólników – kognicja sądu rejestrowego a sądu procesowego- zarzut nieważności uchwały wspólników – możliwość jego podniesienia po upływie terminu zawitego

e. charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały wspólników

f. nieważność uchwały wspólników z powodu jej sprzeczności z ustawą jako podstawa powództwa odszkodowawczego

g. zaskarżanie uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych

h. zagadnienia dotyczące tzw. uchwał nieistniejących

i. przesłanki powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały a powództwa o jej uchylenie – możliwość formułowania zarzutu ewentualnego.

Prowadzący
Tomasz Chojnacki Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Czas trwania
1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.
Termin / Lokalizacja
  1. 21.09.2021 / Szkolenie hybrydowe (online / stacjonarne-Warszawa)
Cena
599 + 23% vat
Zgłoszenie
Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów. Reprezentacja spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności oraz zw
Zdobyta wiedza
Cel szkolenia Cel szkolenia: Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie a także sposobów rozwiązywania sporów w spółkach prawa handlowego w przypadku narastających konfliktów. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności zawarcia kontraktów przez podmioty gospodarcze i to w kontekście badania prawidłowego sposobu ich reprezentacji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.
Organizator
Centrum Szkoleń EUreka s.c. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.