menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Postępowanie administracyjne – vademecum. Jednodniowe szkolenie praktyczne (8 h) - ON LINE na żywo!

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
pracownicy/urzędnicy organów administracji publicznej (bądź innych jednostek), zaangażowani w prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji.
Wymagania wstępne
brak
Program
Program szkolenia uwzględnia zmiany dot. kwestii doręczeń, jakie miały wejść w życie w 2021 r. (zgodnie z ustawa o doręczeniach elektronicznych), a które ostatecznie wejdą w życie w 2022 r.

 

Cel szkolenia:

 • przedstawienie praktycznych aspektów postępowania administracyjnego, prowadzonego przez organ I instancji,
 • syntetyczne przypomnienie/odświeżenie wiedzy z zakresu procedury administracyjnej,
 • jak również stanowić początek zdobywania wiedzy o procedurze administracyjnej.
PLAN SZKOLENIA: 1. Zagadnienia ogólne.
 • Zakres obowiązywania kpa.
 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad (nowelizacja z 2017 r.).
 • Strona postępowania administracyjnego
 • Interes prawny.
 • Przedstawiciel i pełnomocnik strony.
2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
 • Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
 • Zakres informacji z RODO.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism.
 • Termin uzupełnienia braków formalnych podania.
 • Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością.
3. Postępowanie przed organem I instancji.
 • Terminy załatwiania spraw.
 • Ponaglenie – pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
 • Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
 • Terminy procesowe.
 • Obliczanie terminów (kazusy praktyczne).
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.
 • Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 • Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • Posiedzenie w trybie współdziałania.
 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
 • Postępowanie uproszczone.
 • Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki/przykłady.
 • Prowadzenie akt sprawy administracyjnej.
 • Protokoły i adnotacje.
 • Metryka sprawy.
 • Udostępnianie akt sprawy (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO).
4. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie.
 • Decyzje administracyjne – elementy konieczne decyzji.
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.
 • Związanie organu decyzją.
5. Postępowanie odwoławcze.
 • Czynności organu I instancji – możliwość weryfikacji decyzji oraz możliwość ewentualnych zmian po wydaniu decyzji.
 • Postępowanie dowodowe przed organem II instancji
 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
 • Decyzje formalne i merytoryczne.
 • Sprzeciw od decyzji kasacyjnej.
6. Pytania i czas na dyskusję.

 

Faktura wystawiana po szkoleniu, z terminem płatności do 14 od otrzymania faktury. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych, stawka zw. z VAT (cena netto = cena brutto).

 

faks 22 350 70 94

tel. 22 350 73 11 

tel. 609 933 811

 

Prowadzący
Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski - Prawnik, administratywista, trener, wykładowca. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji państwowej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcześniej Urząd Miasta Łodzi), a także jako wykładowca uczelni wyższych. Przeprowadził łącznie ponad 1200 godzin zajęć i szkoleń.
Forma
On line na żywo (platforma LiveWebinar). Wykład, konwersatorium, studium przypadku. Szkolenia w wersji online - nowoczesna forma przekazywania wiedzy umożliwiająca bezpośredni kontakt z trenerem jak i innymi uczestnikami, w dogodnej dla Państwa lokalizacji.
Czas trwania
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.
Termin / Lokalizacja
 1. 04.10.2021 / online, platforma szkoleniowa
 2. 15.11.2021 / online, platforma szkoleniowa
Cena
460 zł netto (zwolnione z vat)
Zgłoszenie
Postępowanie administracyjne – vademecum. Jednodniowe szkolenie praktyczne (8 h) - ON LINE na żywo!
W cenę wliczono
Wykłady, certyfikat, materiały szkoleniowe.
Zdobyta wiedza
- pozyskanie bądź rozszerzenie posiadanej wiedzy. Analiza przepisów oparta na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych, - uzyskanie wzorów i wiedzy na temat dobrych praktyk, - dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań, - prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie.
Certyfikaty
Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.
Organizator
EDU GOV Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.