menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE W NAJBARDZIEJ POPULARNYCH TRYBACH UDZIELANIA „MAŁYCH” I „DUŻYCH” ZAMÓWIEŃ Z UWZGLĘDNIANIEM REJESTRU UMÓW

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Podczas szkolenia dowiesz się: Co to jest rejestr umów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, od kiedy i jak go prowadzić, jakie informacje w nim zamieszczać, jakie sankcje grożą w sytuacji nieprowadzenia takiego rejestru?
Wymagania wstępne
Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie w najbardziej popularnych trybach udzielania „małych” i „dużych” zamówień, Które czynności lub zaniechania dotyczące przebiegu postępowania stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a które są tylko uchybieniem formalnym?
Program
 1. REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • Co to jest rejestr umów?
 • Od kiedy należy prowadzić rejestr umów?
 • W jakiej formie musi być zawarta umowa, aby zaistniała konieczność zamieszczenia o niej informacji w rejestrze umów?
 • Jakie informacje musi zawierać rejestr umów?
 • Czy w rejestrze należy zamieszczać informacje o umowach zawartych przed wejściem w życie przepisów o tym rejestrze?
 • Od jakiego progu kwotowego należy prowadzić rejestr umów?
 • O jakich umowach informacji nie zamieszcza się w rejestrze?
 • Czy należy podawać do rejestru informacje o uzupełnieniu lub zmianach umów?
 • Kto odpowiada za zamieszczanie danych w rejestrze umów?
 • W jakim terminie zamieszcza się informacje w rejestrze umów?
 • Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze umów?
 • Jakie sankcje grożą za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym nieprawdziwych?
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • Planowanie zamówień i cykl zakupowy,
 • Analiza potrzeb i wymagań - wymagana zawartość, błędy popełniane podczas jej sporządzania, przykłady zapisów,
 • Co zawiera SWZ w trybie przetargu nieograniczonego, a co w trybie podstawowym?
 • Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu po zmianach - warsztaty,
 • Jak skonstruować rozdział o podmiotowych środkach dowodowych? - w tym rola oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp,
 • Jak skonstruować rozdział o przedmiotowych środkach dowodowych? W jaki sposób ustala się, czy środek dowodowy jest „przedmiotowy”, czy „podmiotowy”; zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych,
 • Jak prawidłowo opisać kryteria oceny ofert?
 • Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym konieczność uzasadniania ustalenia kwoty zabezpieczenia pow. 5% wartości zamówienia; czy jest możliwość podwyższenia kwoty zabezpieczenia po zmianach umowy w sprawie zamówienia?

 

 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • Wszczęcie postępowania w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym,
 • Obowiązek zawiadomienia Wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania w tej samej sprawie,
 • Dopuszczalne zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ, w tym kolejność zamieszczania/przekazywania ogłoszeń/zmian SWZ,
 • Udzielanie wyjaśnień dotyczących SWZ w przetargu nieograniczonym oraz w trybie podstawowym,
 • Składanie i otwarcie ofert - błędy, problemy, rozwiązania,
 • Zawiadamianie Prezesa UZP o złożonych ofertach,
 • Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzecznictwo,
 • Badanie i ocena ofert, w tym symulacja przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rażąco niskiej ceny - jak prawidłowo wezwać do wyjaśnień i o co pytać? Ile razy można powtarzać wezwanie do złożenia wyjaśnień?
 • Czy brak informacji o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, a także brak informacji o powstaniu obowiązku podatkowego Zamawiającego skutkują odrzuceniem oferty?
 • Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa,
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • Procedura odwrócona - podstawowa i rozszerzona,
 • Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i jak przekazywać?
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania - czy w postępowaniu prowadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno ogłoszenie?
 1. OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY
 • Co zawiera ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Od jakiego zdarzenia należy policzyć termin na jego zamieszczenie?
 • Konsekwencje braku opublikowania tego ogłoszenia?
Prowadzący
Łukasz Czaban - Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych. W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet. Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Forma
Szkolenie ONLINE
Czas trwania
8-9 MARCA 2022
Lokalizacja
Cena
995.00
Zgłoszenie
JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE W NAJBARDZIEJ POPULARNYCH TRYBACH UDZIELANIA „MAŁYCH” I „DUŻYCH” ZAMÓWIEŃ Z UWZGLĘDNIANIEM REJESTRU UMÓW
W cenę wliczono
- Szkolenie on-line na żywo - EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą -30 dni dostępu do nagrania szkolenia - Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS - Dostęp do EduStrefy - Certyfikat ukończenia szkolenia - Szkolenie w godzinach 9:30-15:30 - Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp: Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami Kwalifikowanie wykonawców Analiza potrzeb Regulamin do 130 000 zł Postępowanie wg trybu podstawowego Przykładowe klauzule do umów Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
Certyfikaty
Certyfikat
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.