menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Trening skuteczności osobistej - interdyscyplinarny warsztat dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych. 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

 

 

Grupa docelowa

Głównymi adresatami są specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wysokich kwalifikacji uczestnikom w zakresie kluczowych umiejętności przywódczych uzależnionych od różnych sytuacji i zdarzeń biznesowych. Każdy kto chce osiągać sukces w życiu zawodowym i osobistym powinien znać odpowiedzi na poniższe pytania:

·         Jak efektywnie określać i realizować swoje cele?

·         Jak panować nad emocjami i stresem?

·         Jak aktywnie podejmować wyzwania?

·         Jak problemy przekształcać w szanse i możliwości?

·         Jak skutecznie porozumiewać się z ludźmi i wywierać wpływ na innych?

·         Jak panować nad stresem i emocjami?

·         Jak efektywnie określać i realizować swoje cele?

Dla kierowników projektów i członków zespołu projektowego ten interdyscyplinarny warsztat będzie niezwykle cennym doświadczeniem praktycznym dającym możliwość opanowania umiejętności, dzięki któremu można optymalnie wykorzystać wiedzę i umiejętności najcenniejszych zasobów w realizowanych przedsięwzięciach czyli ludzi.

 

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy będą wiedzieli:
1. W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju.
2. Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania przedsiębiorstwem i zespołem projektowych.
3. Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego.
4. Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne.
5. Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów
6. Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać.
7. Zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań.
8. Poznają sposoby działania najlepszych zespołów. 

Uczestnicy będą potrafili:
1. Identyfikować nie tylko własne silne strony i obszary do rozwoju lecz również wpływać na rozwój komunikacyjny członków zespołu projektowego. 
2. Świadomie wykorzystać techniki i narzędzia komunikacyjne niezbędne do skutecznego zarządzania ludźmi. 
3. Rozwinąć techniki motywowania pracowników w zależności od ich indywidualnych potrzeb.

Zalecana literatura po szkoleniu:

·         Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu, PWN , Czerwiec 2007.

·         Dalajlama, The Way of the Leader, Czarna Owca dawniej Santorski & CO, Październik 2009.

·         Benton D., Menadżer z charyzmą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sierpień 2008. 

·         Zittlau J., Gandhi dla menedżerów, Studio Emka , Maj 2005.

 

Metodologia
Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 


Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|


Dzień I

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
Prezentacja trenera.
Prezentacja uczestników szkolenia.
Omówienie zakresu warsztatów.

II. SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA – INICJATYWA WŁASNA A OCZEKIWANIA ORGANIZACJI?
Czym jest Twoja skuteczność i jak jest mierzona?
Związek skuteczności z sukcesami i satysfakcją.
Cechy charakterystyczne ludzi uważanych za najbardziej skutecznych – prawo do naśladowania.
Szczęściarze kontra pechowcy - szczęście jako pożądana umiejętność pracowników.

III. USTALANIE CELU I PRIORYTETÓW DZIAŁAŃ. 
Metoda definiowania celów - S.M.A.R.T.
Model osiągania celów – wizja, test, elastyczność.
Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda - czyli jak wykorzystać odpowiednio czas na realizację zadań.
Horyzonty planowania – klucz do określania priorytetów.
Zyskiwanie czasu dzięki kasowaniu negatywnych nawyków – lista rzeczy, których nie należy robić.

IV. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA  - OSIĄGANIE REZULTATÓW PRZY OPTYMALNYM WYKORZYSTANIU ZASOBÓW.

Cztery generacje zarządzania czasem. 
Złota zasada Pareto -  koncentracja na esencji, moc kasowania i potęga upraszczania.
5 kroków do sukcesu i wzrostu motywacji. 
Prawo Parkinsona – magia terminów zwiększających efektywność.
Prawo Hofstadtera – uważaj co robisz, bo będziesz to robił dłużej, niż myślisz.
Lenistwo bycia zajętym – jak bycie zajętym, wydajność i produktywność różnią się od siebie.

V. SKUTECZNE PLANOWANIE DZIAŁAŃ A ZARZĄDZANIE CZASEM. 

Technika ALPEN – o krok bliżej na rzecz doskonałości biznesowej.
Dobra organizacja dnia – czynniki sukcesu zawodowego.
Najlepsze praktyki w planowaniu działań. 
Techniki radzenia sobie ze zmianą priorytetów zadań.

VI. AUTOMOTYWACJA. 
Strategie motywacji a skuteczność.
Sposoby zwiększania automotywacji w najtrudniejszych momentach.
Sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości i budowanie pewności siebie w kontaktach z innymi.

PODSUMOWANIE I DNIA WARSZTATÓW.Dzień II
I. SZTUKA PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI.
Przypomnienie priorytetów zadań.
Skuteczne delegowanie zadań. 
Zasada ABC. 
Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym.

II. ORGANIZACJA CZASU A WSPÓŁPRACA I BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI.  

Asertywność, droga do oszczędności czasu.
Jasna i rzeczowa komunikacja z ludźmi.
Planowanie i prowadzenie udanych spotkań, czyli osiąganie celu bez straty czasu.

IIII. ROLA LIDERA I PRZYWÓDZTWO – SEKRETY SKUTECZNEGO DZIAŁANA.
Przywództwo i kierowanie.
Definiowanie przywództwa.
Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem.  
8 kroków do przywództwa. 
Cechy i rola lidera w zespole i organizacji.
Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb  rozwojowych.
Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.

IV. STYLE PRZYWÓDZTWA I ICH WYKORZYSTANIE W ORGANIZACJI.
Jaki jest mój styl przywództwa?
Moja droga rozwoju menedżerskiego.
Moja rola, jako członka zespołu projektowego.
Koncepcja przywództwa sytuacyjnego Blancharda.
 
V. POSTAWY MOTYWUJĄCE WSPÓŁPRACOWNIKÓW. 
Zachowania lidera sytuacyjnego.
Wywieranie wpływu bez formalnej władzy. 
Wizja i kierunki oddziaływań lidera.

VI. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE. 
Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
Opanowanie sztuki przekonywania.
Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać?

VII. JAK PRZEJĄĆ WŁADZĘ NAD SWOIM ŻYCIEM I ZAMIENIĆ PORAŻKI W SUKCESY.

Pro- kontra reaktywność.
Wybór: racjonalizm – irracjonalizm – a może racjonalizowanie.
Wzorce sukcesu i wzorce porażki.
Sposoby osiągania wewnętrznej przemiany.
Założenia zwiększające skuteczność osobistą.
Możesz znacznie więcej, niż myślisz.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE. 

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1450.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1810 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

1350.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

  

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 14.10.2021 / online 14-15/10
  2. 15.11.2021 / online 15-16/11
  3. 06.12.2021 / online 06-07/12
Cena
1450 zł netto
Zgłoszenie
Trening skuteczności osobistej - interdyscyplinarny warsztat dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych. 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.