menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW CHEMICZNYCH; KARTA CHARAKTERYSTYKI ZGODNIE Z ROZP. 2020/878/UE, SCENARIUSZE NARAŻENIA, KODY UFI I BAZA DANYCH SCIP

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących lub transportujących chemikalia oraz wykorzystujących chemikalia. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce spełnić wymagania dotyczące przepisów związanych z obrotem chemikaliami, przeprowadzić proces notyfikacji w przypadku aktualizacji kart charakterystyki, odpowiednio dostosować oznakowanie produktów lub zgłosić wyrób zawierający substancje SVHC. Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki, niewłaściwe oznakowanie opakowań, brak spełnienia wymagań dotyczących notyfikacji wyrobów zawierających substancje szczególnego ryzyka grozi sankcjami w wyniku kontroli, prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska czy Inspekcję Transportu Drogowego lub Służby Celne. Szkolenie ma charakter warsztatowy, przedstawione przykłady posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja przykładowych mieszanin chemicznych wraz z projektem etykiety. Przedstawiony zostanie również obowiązujący sposób notyfikacji kart charakterystyki mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz obowiązki związane z umieszczaniem dodatkowych informacji na ich etykietach. Przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników. Prosimy o przesłanie przed szkoleniem pytań lub przykładowych kart charakterystyki, które za Państwa zgodą mogą zostać poddane weryfikacji w jego trakcie. Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki.
Wymagania wstępne
Uwaga: wskazane jest zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), ułatwiających uczestnictwo w zajęciach.
Program
 1. Dostawcy karty charakterystyki, obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny – podstawa prawna
 2. Opracowanie karty charakterystyki, pozyskiwanie i ocena niezbędnych informacji:
  • plan pracy opracowania karty charakterystyki,
  • przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji,
  • klasy zagrożeń, kryteria klasyfikacji – ćwiczenie: klasyfikacja przykładowych mieszanin,
  • oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych – ćwiczenie: opracowanie projektu etykiety,
  • normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC,
  • obowiązki notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie do ECHA, generowanie kodów UFI, przygotowanie przykładowej dokumentacji i sposób jej przedłożenia.
 3. Prezentacja wybranych informacji w karcie charakterystyki – omówienie na przykładzie dokumentu w formacie zgodnym z rozporządzeniem 2020/878/UE
 4. Obowiązki dalszych użytkowników związane z przekazywaniem informacji w łańcuchu dostaw:
  • legalność substancji chemicznych będących w obrocie,
  • zidentyfikowane zastosowania, wdrażanie środków kontroli ryzyka,
  • sposoby postępowania w przypadku zastosowań lub warunków operacyjnych nie uwzględnionych w karcie charakterystyki.
 5. Sposoby realizacji obowiązku wynikającego z przekazywania informacji w dół łańcucha dostaw w przypadku mieszanin:
  • ocena bezpieczeństwa chemicznego i scenariusze narażenia,
  • włączanie informacji do głównych sekcji karty charakterystyki,
  • opracowanie informacji na temat bezpiecznego stosowania odnoszących się do mieszaniny: metody LCID oraz SUMI.
 6. Baza danych SCIP, notyfikacja wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególne obawy (SVHC):
  • substancje SVHC i porównanie obowiązków dostawców wyrobów wynikające z art. 33 rozporządzenia REACH oraz art. 9(1) i dyrektywy WFD,
  • baza danych SCIP i jej główne cele,
  • dostawcy wyrobów zobowiązani do zgłoszenia do bazy danych SCIP,
  • wyroby i substancje objęte obowiązkiem zgłaszania do bazy danych SCIP,
  • podstawowe wymagania w zakresie przekazywanych informacji i sposób notyfikacji.
 7. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z Wykładowcą drogą mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Prowadzący
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Praktyk ceniony za wyjątkowo komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja, ćwiczenia
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
 1. 19.10.2021 / Zakopane
Cena
1900 zł netto; 1800 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.