menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


FAKTURY 2021 – m.in. korekty podatku, prezentacja faktur w JPK_V7, Krajowy System e Faktur a JPK_VAT, odpowiedzialność karna, Split Payment, kasy fiskalne, biała lista, MPP, WIS [nr 7495v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
DLA KOGO: głównych księgowych, pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. . Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT
Program

1.  Podstawy prawne dotyczące faktur
    - transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
    - zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
    - które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury

    - faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP

    - sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

 

2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

    -  likwidacja faktur wewnętrznych,

    -  faktury  - procedura marży

    -  faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),

    -  faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),

    - dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP

    -  faktury handlowe,

    -  duplikaty faktur,

    -  faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,

    -  faktury „pro-forma”,

    -  otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,

    -  nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy

    - dokumentowanie usług budowlano - montażowych

    - dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

 

3.  Jak korygować błędy w fakturach:

     -  faktury korygujące, korekta faktury korygującej

     -  noty korygujące

     -  anulowanie faktury

     -  sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.

 

4.  Faktury elektroniczne:

     - faktury elektroniczne zamiast papierowych

     - krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur

     - rodzaje faktur elektronicznych,

     - zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

     - dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia

     - zaliczka a e-faktura

     - zakres informacyjny e-faktury

     - czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?

     - faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,

     - notą korygującą w formie elektronicznej,

     - przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.

 

5.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

     -  faktura a różne stawki VAT,

     -  rabat / premia na fakturze,

     -  zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach

 

6.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

 

7.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy

     towarów oraz eksport:

     -  prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,

     -  zaliczki w WDT i eksporcie,

     -  korekta faktur eksportowych i WDT

8.  Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.

    - zasady wystawiania,

    - podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.

 

9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)

     - co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”

     - weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów

     -  sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u

     -  zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne

     - fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK

     - kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny

     - jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w

       sankcjami.

 

10. Split payment  - mechanizm podzielonej płatności

    - kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

    - ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

    - dobrowolność stosowania zasady „split payment”

    - załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

    - korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu
 • Płynność finansowa

11. Kasy fiskalne – 2020 - 2022

 • nowe rozporządzenie wykonawcze 2020 - 2022
 • kasy on-line 2020 - 2021
 • nowe obowiązki podatników.

12. Biała lista i MPP

    - od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.

   -  zawartość informacyjna „Białej Listy”

   - wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

 

13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i  VAT?

   - skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)

    -  skutki w podatku od towarów i usług 

    -  sankcje za niestosowanie białej listy

    -  druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności

 

14.  Nowa jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

    - nowa matryca stawek – lipiec 2020

    - nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług

    - zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

    - uproszczenie systemu stawek VAT

    - zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników

 

15.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS

    - podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji

      Stawkowej

    - zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

    - rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy

    - rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty

    - wygaśnięcie ochrony

    - zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej

    - indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

 

16.  Znowelizowany JPK-VAT& /JPK-VAT7K – nowe terminy

     - grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K

     - oznaczenia dowodów sprzedaży

     - symbole procedur szczególnych

     - oznaczenie dowodów zakupu

     - faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU

     - faktury jedno i wielopozycyjne a GTU

 

17. Krajowy System  e-Faktur

    - Krajowy System e-Faktur od 2021 roku

    - co to jest KSeF

    - termin wejścia w życie : dobrowolne stosowanie i obligatoryjne

    - platforma M.F. dla KSeF

    - e-Faktury a faktury papierowe

    - niezbędne warunki techniczne do wprowadzenia KSeF

    - korzyści przedsiębiorcy z zastosowania KSeF

    - niedogodności i zagrożenia

Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego
Forma
szkolenie online
Czas trwania
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Lokalizacja
Cena
325.00 netto zł./osobę (399.75 zł. brutto)
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Zdobyta wiedza
Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.