menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany negocjator

Kategoria
NEGOCJACJE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: osób mających wiedzę ponadpodstawową z zakresu negocjacji, które: negocjują umowy handlowe, prowadzą sprzedaż, zarządzają firmami, grupami pracowników, prowadzą zebrania i spotkania wewnętrzne, podejmują lub przekazują trudne decyzje, chcą rozszerzyć wachlarz swoich kompetencji i poznać tajniki profesjonalnych negocjatorów.
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
I. UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ZNAKOMITEGO NEGOCJATORA WG. G. KENNEDY

Moduł na temat cech, umiejętności i kompetencji negocjatora. Jakie cechy decydują o byciu doskonałym negocjatorem. Czy można się ich nauczyć, wypracować, czy są one wrodzone?

1. Pewność i siła.
2. Predyspozycje osobowościowe.
3. Umiejętności intelektualne.
4. Skuteczne zachowania.
5. Postawy i przekonania.

Ćwiczenie:  MAPA KOMPETENCJI Negocjatora.

II. DWIE TWARZE NEGOCJACJI. UMYSŁ I EMOCJE

Moduł związany z wykorzystaniem dwóch elementów mających silny wpływ na osiąganie sukcesu w negocjacjach. Poznanie własnych preferencji i predyspozycji umożliwia pełne działanie negocjatora w trakcie prowadzenia złożonych negocjacji.

1. Budowanie klimatu i atmosfery negocjacji.
2. Wpływ emocji na przebieg i wynik negocjacji.
3. Jak kreować najbardziej optymalny klimat negocjacji.
4. Jak reagować na emocjonalne zachowania drugiej strony?
5. Strefa decyzji w negocjacjach.
6. Jak wspierać twórcze rozwiązania.

Ćwiczenie: test na dominację półkuli mózgowej /Umysł i Emocje/.

III. OTWARCIE NEGOCJACJI. KIEDY NEGOCJOWAĆ, JAK WSPÓŁPRACOWAĆ, A KIEDY ODSTĘPOWAĆ?

1. Czym jest negocjowanie?
2. Elementy wchodzące w sferę negocjacji. Wspólne interesy. Siła partnera negocjacji.
3. Porównanie stylów technik wywierania wpływu i negocjacji (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy).
4. Kolejne fazy negocjacji.
5. Architektura przestrzeni negocjacji i jej wpływ na przebieg procesu negocjacji.

Symulacja: Gra Równe pola i rozbieżne interesy. Symulacja negocjacji i podejmowania określonych działań w oparciu a analizę punktów wyjścia i strukturę procesu negocjacji.

IV. NEGOCJACJE JAKO KONFLIKT

1. Teoria konfliktu w negocjacjach.
2. Źródła konfliktu. Przyczyny konfliktu. Fazy rozwoju konfliktu.
3. Jak doprowadzać do konfliktu i uzyskiwać większe profity?
4. Jak komunikować się w konflikcie w negocjacjach – opcje możliwych taktyk i podejść.
5. Algorytmy rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

Ćwiczenie: case study w grupach. Analiza przyczyn i projektowanie możliwych rozwiązań dla sytuacji konfliktowych w negocjacjach (przypadki oparte na autentycznych sytuacjach negocjacyjnych).

V. TYPY NEGOCJACJI W BIZNESIE

1. Negocjacje w sprzedaży.
2. Negocjacje kupieckie z dostawcami.
3. Negocjacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
4. Negocjacje eksperckie.
5. Negocjacje cenowe.
6. Negocjacje via e-mail & phone.

VI. KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA OSIĄGANIA SUKCESU W NEGOCJACJACH

1. Język korzyści i język zmysłów – dobór słów i ich ważność.
2. Zadawanie pytań – strategia prowadzenia i poznania.
3. Prowadzenie rozmowy – elastyczność.
4. Sztuka słuchania – strategia poznania i dostosowania siły działania.
5. Operowanie przestrzenią i gestami – przejmowanie kontroli.

Ćwiczenie: prezentacja i feedback komunikacyjny / prezentacja może być nagrana.

VII. STRATEGIA NEGOCJACJI

1. Jak stworzyć efektywną strategię negocjacji.
2. Parametry, które należy uwzględniać w trakcie planowania.
3. Batna. Minimum i maksimum.
4. Stanowiska a interesy.
5. Ochrona podstawowych interesów – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu).
6. Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie?
7. Kiedy elastyczność przekształca się w uległość. Sztywność stanowisk.
8. Budowanie porozumienia negocjacyjnego.
9. Jak tworzyć neutralne parametry do uzyskania przewagi w negocjacjach. Negocjuj nie negocjując.

Ćwiczenie: test na styl dominujący prowadzenia negocjacji.

VIII. ASERTYWNA PERSWAZJA W NEGOCJACJACH

1. Argumenty i argumentowanie.
2. Jak zbudować silny argument.
3. Kontrtaktyki i kontrargumenty w negocjacjach.
4. Trafna riposta i szermierka słowna.
5. Asertywność. Czyli jak dawkować siłę w sytuacjach trudnych.

Ćwiczenie: zestaw ćwiczeń komunikacyjno – perswazyjnych. Jak nie zostać ananasem.

IX. PLANOWANIE I PROWADZENIE ROZMÓW – ETAPY NEGOCJACJI

1. Planowanie.
2. Role uczestników procesu negocjacji
• Przełożony (Zleceniodawca) • Lider zespołu • Rzecznik zespołu • Tough Guy &Nice Guy • Analityk zachowań • Analityk informacji • Doradca specjalistyczny
3. Analiza stron negocjacji. Siła i słabość.
4. Aspiracje i oferty wyjściowe. Oczekiwane rezultaty negocjacji.
5. Jakie mamy możliwe scenariusze? Jakie są ich konsekwencje? Jaką mamy elastyczność?
6. Wybór właściwej strategii negocjacyjnej i określenie klimatu negocjacji.
7. Przygotowanie planu działania i argumentowania.
8. Psychologia tworzenia pierwszego wrażenia i zarządzanie nim.
9. Rozpoczęcie negocjacji.
10. Prezentacja ofert.
11. Faza środkowa negocjacji.
12. Zakończenie negocjacji.

X. KULTUROWE UWARUNKOWANIA NEGOCJACJI.

1. Negocjacje z partnerami z Unii Europejskiej.
2. Negocjacje z sąsiadami zza wschodniej granicy
3. Amerykański styl negocjowania
4. Sztuka negocjacji z krajami dalekiego wschodu
5. Negocjacje przedstawicielami krajów islamskich
6. Style negocjacji a narodowość.
7. Kulturowy podział emocjonalny.
8. Kultury protransakcyjne i propartnerskie.

Ćwiczenia: analiza case study w grupach autentycznych sytuacji negocjacyjnych w różnych strefach kulturowych.

XI. WPŁYW, MANIPULACJE I PRESJA W NEGOCJACJACH.

STRATEGIA PIERWSZA: Użyj autorytetu.

STRATEGIA DRUGA: Wzbudź sympatię.

STRATEGIA TRZECIA: Stwórz wzajemność.

STRATEGIA CZWARTA: Żongluj czasem. 80% decyzji w 20% czasu… jeśli masz przewagę.

STRATEGIA PIĄTA: Co na to fakty. Manipulacja faktami. Czy to możliwe?

STRATEGIA SZÓSTA: Impas. Doprowadź do impasu, a potem go przełam. Sposoby działania w sytuacji, w której proces negocjacji zatrzymał się lub bardzo osłabł.

STRATEGIA SIÓDMA: Prowokacje. Działania niespójne i zagadkowe dla zmieszania i osłabienia drugiej strony.

STRATEGIA ÓSMA: Pełna i cicha kontrola. Osiągaj kontrolę nad tym, co i jak jest negocjowane, dyktuj tematy i procedury.

STRATEGIA DZIEWIĄTA: Bezpardonowy atak. Ostra, dynamiczna akcja podporządkowania / przestraszenia / wytrącenia z równowagi drugiej strony.

STRATEGIA DZIESIĄTA: Budowanie emocji i dramatycznego napięcia. Zwiększanie nacisku, wprowadzanie niepokoju, okresowe zmniejszanie dla zmiękczenia drugiej strony.

STRATEGIA JEDENASTA: Zamieszanie. Przekształć słabość w Twoją siłę.

Techniki ANTYMANIPULACJI oraz skutecznej obrony przed atakami i oskarżeniami.

Symulacja: Gra Taśma produkcyjna. Symulacja 3 faz negocjacji (negocjacje oparte na autentycznym przypadku).

XII. JA NEGOCJATOR. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU NEGOCJATORA. DRESS CODE.AUTORYTET NEGOCJATORA.

1. Autorytet merytoryczny.
2. Autorytet charyzmatyczny. Jak być pożądanym i podziwianym.
3. Styl i forma.
4. Savoir vivr’e. Etykieta negocjatora.
5. Rozwój osobisty negocjatora.

WIZERUNEK NEGOCJATORA. DRESS CODE.

1. Ubiór w biznesie. Prawidłowy dobór stroju i dodatków. Typy strojów i zasady ich doboru.
2. Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual. Różne typy negocjacji a ubiór.
3. Fryzura, makijaż, biżuteria.
4. Czego nie wolno kobietom i mężczyznom.

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Olga Borgieł Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.
Forma
Metody szkolenia: Praktyczne warsztaty + trening umiejętności. Mini wykłady, scenki sytuacyjne, analiza case study, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, autodiagnoza, informacje zwrotne dla uczestników od trenera.
Czas trwania
12 godzin dydaktycznych Szkolenie dwudniowe: 17-18 marca 2022 rok Ustroń Hotel Olympic****Wellness&SPA
Lokalizacja
Cena
1390 zł
Zgłoszenie
Certyfikowany negocjator
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Szkolenie Certyfikowany negocjator prowadzone jest w formie interaktywnego dialogu i wymiany doświadczeń, wypełnione autentycznymi symulacjami z praktyki negocjacyjnej dzięki czemu uczestnicy doskonalą swoje umiejętności na najwyższym poziomie i w odniesieniu do konkretnej rzeczywistości zawodowej. Udział w szkoleniu Certyfikowany negocjator pozwala również na usystematyzowanie wiedzy i poznanie innowacyjnych narzędzi umożliwiających poprawę efektywności do uzyskania oczekiwanego poziomu.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.