menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji) Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

PODSTAWA INFORMACJI O FINANSACH FIRMY

W jakiej kondycji jest spółka?

 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy
 • Czym jest sprawozdanie finansowe
 • Kluczowe elementy finansów firmy
 • Ustawa o rachunkowości a ustawa o podatku dochodowym

ZASADY RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA

 • Kierunki podejmowania decyzji menedżerskich
 • Współczesna efektywność gospodarowania
 • Analiza wieloletnia i plany finansowe
 • Jak pomnażać zyski w firmie?

RENTOWNOŚĆ I ZYSK w firmie

Skąd się bierze zysk w firmie?

 • Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
 • Modele następstwa szeregowego czyli jak zarządzać zasobami firmy?
 • Jakie są rodzaje kosztów w firmie?
 • Struktura kosztów a wyniki osiągane przez firmę
 • Możliwe kierunki klasyfikacji kosztów
 • Zespół ?4? i ?5? ? czyli co oznaczają przyjęte zasady podziału kosztów?

WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO

W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

 • Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
 • Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych

Zarządzanie kosztami w firmie

 • Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
 • Osiąganie progu rentowności
 • Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
 • W jaki sposób firma zarabia pieniądze?

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 • Przychody, koszty a wynik finansowy organizacji
 • Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
 • Wariant porównawczy i kalkulacyjny RZiS
 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
 • Modele analizy rentowności

KLUCZOWE POZYCJE BILANSU i zarządzanie zasobami

 • Analiza struktury majątku spółki
 • Możliwe źródła finansowania
 • Znaczenie kosztu kapitału dla kształtowania struktury finansowania
 • Jaki jest koszt kapitału własnego i obcego w firmie?
 • Wskaźniki zadłużenia i ich rynkowe znaczenie
 • Zasady finansowania majątku firmy
 • Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
 • Należności i ich wpływ na wynik firmy
 • Jaki jest koszt należności nieściągalnych?
 • Koszty windykacyjne
 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?

ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • Jak dokonać oceny płynności?
 • Kapitał pracujący w firmie
 • Analiza sprawności gospodarowania
 • Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
 • Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki

CASH FLOW

 • Zarządzanie przez pryzmat zysku wobec zarządzania gotówką w firmie
 • Modele konstrukcji sprawozdania
 • Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
 • Przepływy inwestycyjne i finansowe w rachunku Cash Flow
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?

KLUCZOWE PYTANIA W PROCESIE ANALIZY SPRAWOZDAŃ PRZEZ MENEDŻERÓW?

Jak znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania menedżerów podczas analizy sprawozdań?

 • Jaka jest rentowność sprzedaży? zysk w stosunku do przychodów?
 • Jaki jest zwrot kapitału własnego – zysk w stosunku do kapitału własnego?
 • Jaki jest udział własny w finansowaniu – kapitał własny w stosunku do sumy bilansowej?
 • Jakie jest ryzyko utraty płynności – wielkość należności w stosunku do sprzedaży?
 • Jaki jest poziom kosztów finansowych w stosunku do zobowiązań – wielkość zobowiązań w stosunku do kapitału obrotowego?
 • Jakie są główne ryzyka w działalności firmy?
 • Jakie są moce strony jednostki?
 • Jaka jest odporność na zmieniające się uwarunkowania rynkowe?
 • Co jeszcze można wyczytać w sprawozdaniu?
Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.
Prowadzący
Aleksandra Tarasek Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego. Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.
Forma
Metody szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.
Czas trwania
12 godzin dydaktycznych Szkolenie dwudniowe: 23-24.09.2021r.
Lokalizacja
Cena
1390 zł
Zgłoszenie
Finanse dla menedżerów i niefinansistów
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. W celu skorzystania z możliwości rezerwacji noclegu, prosimy o kontakt.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Podczas szkolenia dowiesz się: Jakie wskaźniki i dane stanowią ważną informację o finansach, na podstawie których można oprzeć decyzje menedżerskie? Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy? Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych? Czego możemy dowiedzieć się o firmie patrząc na dane finansowe? Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta? Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych? Jak ocenić poziom zadłużenia spółki? Jakie są proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki? W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy? Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę? Co daj menedżerowi ocena płynności finansowej? Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji? Jaka jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i wynik gospodarczy? Jak ocenić opłacalność planowanych działań? Szkolenie prowadzi Ekspert w przystępny sposób mówiący o nie zawsze prostych sprawach, posiadający wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.