menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH według nowej ustawy

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu! Weź udział w tym szkoleniu, a: Przygotujemy Cię do stworzenia pierwszego zamówienia publicznego Dowiesz się, jak poprawnie złożyć ofertę Powiemy Ci, jakie są najczęstsze błędy w zamówieniach i jak początkujący mogą ich uniknąć To wszystko oparte o nową ustawę Pzp!
Wymagania wstępne
Rozpocznij swoją karierę w zamówieniach publicznych z liderem na rynku szkoleń z zamówień publicznych! Przygotuj się, zanim zaczniesz swój pierwszy przetarg!
Program
 1. SYSTEMATYKA NOWEJ USTAWY
 1. Zamówienia klasyczne i subsydiowane,
 2. Zamówienia sektorowe,
 3. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 4. Progi w zamówieniach publicznych:
 1. Zamówienia bagatelne,
 2. Zamówienia krajowe,
 3. Zamówienia unijne
 1. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Zasada równego  traktowania i uczciwej konkurencji,
 2. Przejrzystość postępowania,
 3. Proporcjonalność w zamówieniach publicznych,
 4. Uzyskiwanie najlepszej jakości w ramach posiadanych środków,
 5. Uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia,
 6. Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności związanych z zamówieniem publicznym.
 7. Jawność postępowania,
 8. Pisemność postępowania z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
 9. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
 10. Dokumentowanie postępowania.
 1. ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Bezstronność osób przygotowujących postępowanie, wykonujących czynności w postępowaniu, udzielających zamówienia oraz sposób dokumentowania ich bezstronności,
 2. Pomocnicze działania zakupowe – zasady powierzania czynności podmiotom zewnętrznym.
 1. WYKONAWCA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Okoliczności wykluczające wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Korzystanie z zasobów innych wykonawców
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia,
 2. Analiza potrzeb i wymagań,
 3. Opis przedmiotu zamówienia,
 4. Oszacowanie wartości zamówienia,
 5. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:
 1. Tryby w postępowaniu krajowym (o wartości mniejszej niż próg unijny),
 2. Tryby w postępowaniu unijnym (o wartości większej niż próg unijny)
 1. Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia / opisu potrzeb i wymagań
 2. Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu.

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w przypadku dostaw lub usług.
 2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia  w przypadku robót budowlanych.
 3. Przedmiot zamówienia równoważny.
 1. OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 1. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku zamówień mieszanych,
 2. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku dostaw i usług,
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia  w przypadku robót budowlanych,
 4. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówień w częściach lub dopuszczeniu składania ofert częściowych.
 1. TRYBY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - PROCEDURA
 1. Tryby stosowane w zamówieniach krajowych:
 1. Tryb podstawowy, (bez negocjacji, z możliwością negocjacji, z przeprowadzeniem negocjacji),
 2. Partnerstwo innowacyjne.
 3. Negocjacje bez ogłoszenia.
 4. Zamówienie z wolnej ręki
 1. Tryby unijne:
 1. Przetarg nieograniczony,
 2. Przetarg ograniczony,
 3. Negocjacje z ogłoszeniem,
 4. Dialog konkurencyjny,
 5. Partnerstwo innowacyjne,
 6. Negocjacje bez ogłoszenia,
 7. Zamówienie z wolnej ręki.
 1. BADANIE I OCENA OFERT
 1. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty.
 2. Badanie rażąco niskich cen w ofertach.
 3. Ocena ofert w oparciu o kryteria i ich znaczenie , opisane w dokumentach przetargowych.
 4. Zakończenie postępowania.
 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy.
 2. Ochrona podwykonawców,
 3. Odstąpienie od umowy.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
 1. Odwołanie,
 2. Postępowanie skargowe (skarga do sądu)
 3. Pozasądowe rozpatrywanie sporów.
 1. WYJAŚNIANIE WĄTPLIWOŚCI SŁUCHACZY
Prowadzący
Jerzy Czaban - Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990. Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.
Forma
Szkolenie online
Czas trwania
9-10 marca 2022
Lokalizacja
Cena
999.00
Zgłoszenie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH według nowej ustawy
W cenę wliczono
- Szkolenie on-line na żywo - EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą - 30 dni dostępu do nagrania szkolenia - Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS - Dostęp do EduStrefy - Certyfikat ukończenia szkolenia - Szkolenie w godzinach 9:30-15:30 - Spotkania z ekspertami po godzinach - Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp: Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami Kwalifikowanie wykonawców Analiza potrzeb Regulamin do 130 000 zł Postępowanie wg trybu podstawowego Przykładowe klauzule do umów Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
Certyfikaty
Certyfikat
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.