menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


KOMPENDIUM PODATKOWE 2021 - kompleksowe omówienie zmian w VAT i podatkach dochodowych [nr 6806] SZKOLENIE WYJAZDOWE Karpacz

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
Dzień 1:  Całodniowa wycieczka do Pragi (opcja do wyboru)

 

Dzień 2: Podatek VAT – zmiany obowiązujące od 2021 r., nowy JPK od 1 lipca 2021r., pakiet Slim VAT 2, korekty faktur oraz inne bieżące problemy z zakresu VAT
 1. Nieodpłatne przekazanie towarów:
  1. pojęcie „przekazania” i „zużycia” na potrzeby osobiste,
  2. próbki,
  3. towary niskiej wartości zmiana limitu,
  4. bony jednego i różnego przeznaczenia.
 2. Zasady rozliczania korekty sprzedaży:
  1. korekta sprzedaży do końca 2020 r.:
   • warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),
   • terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  2. zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:
   • zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
   • wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),
   • terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  3. uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,
  4. anulowanie faktury a korekta do „zera”,
  5. odpowiedzialność karna i karna-skarbowa za posługiwanie się (lub wystawianie) wadliwymi lub nierzetelnymi fakturami.
 3. JPK w 2021 r. - zmiany od 1 lipca 2021r.
 4. Prawo do odliczenia VAT:
  1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego w 2021 r.,
  2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  3. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
  4. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE),
  5. czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),
  6. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
 5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe:
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. ulga na złe długi a termin płatności,
  5. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  6. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
  7. regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,
 6. Kasy rejestrujące:
  1. wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,
  2. paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,
  3. wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,
 7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :
  1. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
  2. kompensata a split payment,
  3. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
  4. rozliczenia podatnika z agencją celną,
  5. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  6. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  7. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie
  8. w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  9. h) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)
  10. i) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
 8. Kurs walutowy w zakresie rozliczeń dotyczących podatku VAT:
  1. Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące do końca 2020 r.,
   • kurs ustalany według zasad ogólnych,
   • kurs stosowany do ustalenia podstawy opodatkowania przy WNT, imporcie usług oraz przy zakupach towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz przy korygowaniu tych transakcji,
  2. Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące w 2021 r.:
   • możliwość wyboru zasad ustalania kursu walutowego,
   • warunki jakie należy spełnić, aby stosować kurs właściwy dla podatku dochodowego w rozliczeniach dotyczących podatku VAT,
 9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  1. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  3. rola informacji podsumowującej,
  4. transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,
  5. skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,
 10. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
  1. zasady rozliczania zaliczki z tytułu eksportu towarów obowiązujące do końca 2020 r.,
   • warunek wywozu towarów w terminie 2 miesięcy,
   • sytuacje w jakich powyższy warunek nie obowiązuje,
  2. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:
   • warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
   • sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
  3. eksport pośredni i bezpośredni,
  4. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
  5. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
 11. Projektowane zmiany na rok 2021 (slim vat 2):
  1. faktury ustrukturyzowane,
  2. uproszczenie regulacji dotyczących fakturowania,
  3. zmiany dotyczące terminu zwrotu nadwyżki oraz zasad odliczania podatku naliczonego,
  4. zmiany dotyczące stosowania ulgi na złe długi,
  5. poprawa płynności w MPP,
  6. zmiany w zakresie opcji opodatkowania dostawy nieruchomości,
  7. zasada neutralności a odwrotne obciążenie,
  8. zmiana zasad dotyczących korekty podstawy opodatkowania,
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Dzień 3: Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2021r. oraz inne wybrane zagadnienia
 • Rewolucyjne zmiany w podatku CIT, PIT na 2021r.
  1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT
  2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny
  3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych
  4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych
  5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
  6. Problematyka spółki nieruchomościowej
  7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
  8. Likwidacja/ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT
  9. Zmiany warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (definicja wolnych zawodów, zwiększenie limitu przychodów uprawniających do ryczałtu)
  10. Uregulowanie opodatkowania najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych
  1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
  2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
  3. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
  4. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
  5. Interpretacja ogólna dotycząca używania samochodów służbowych do celów prywatnych, ulga na młodych w PIT.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
Prowadzący
Dariusz Polakowski Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy Aleksander Gniłka - doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Termin: 24-08-2021 do 27-08-2021
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 2 390.00 netto zł / dwie i więcej 2 290.00 netto zł./osobę
W cenę wliczono
Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje: •2 wykłady •materiały szkoleniowe, •3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami, •pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, •teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, •wycieczka autokarowa do Pragi oraz •korzystanie z centrum SPA w hotelu. Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.