menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podatkowe i rachunkowe zagadnienia dla Głównych Księgowych w podmiotach leczniczych

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Program

I. Rachunkowość – wybrane zagadnienia,

 1. zasady tworzenia Polityki Rachunkowości z uwzględnieniem zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów.
 2. zmiana typowych zapisów na koncie zespołu „5” zgodnie z nowym standardem – zmiana klasyfikacji zdarzeń zgodnie z art.10 ust.1.pkt3a UoR – w formie materiału szkoleniowego,
 3. Stworzenie Regulaminu Standardu Rachunku Kosztów – tj. opracowanie wewnętrznych procedur prowadzenia rachunku kosztów w jednostce – omówienie przykładowego wzoru, obejmującego:

- zasady tworzenia planu kont,

- określenie nośników kosztów wspólnych, kluczy podziałowych

- wybrane metody obliczania procedur do danego OPK.

- uwzględnienie obowiązkowych informacji i obligatoryjnych zestawień do przekazania AOTMiT zgodnie z ustawą,

- określenie terminów sprawozdawczości wewnętrznej i osób odpowiedzialnych za dany obszar pracy.

- inne.

 

II. Plan finansowy, 

 1. podstawy prawne opracowania planu finansowego – obowiązek jego sporządzenia przez SPZOZ, terminy sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania planu.
 2. ewidencja przychodów i kosztówzwiązanych zprzeciwdziałaniem COVID-19, korektaplanu oraz zawieszenie niektórych zasad planowania określonych w ustawie w związku z pandemią COVID-19.
 3. układ i szczegółowość planów finansowych w SPZOZ i spółkach handlowych, w tym omówienie metod planowania przychodów  i kosztów z uwzględnieniem zaleceń stosowania standardu rachunku kosztów.

 

III. Podatkowe i rachunkowe zagadnienia,

 1. rachunkowe i podatkowe ujęcie przychodów oraz kosztów – wybrane zagadnienia, w tym: przychody NFZ,dotacje i dofinansowania UE, darowizny pieniężne, darowizny środków trwałych, darowizny rzeczoweoraz otrzymane dotacjena przeciwdziałanie covid – 19.,
 2. podatek dochodowy - nota podatkowa,
 3. prezentacja podatkowa związana z nadmiernym opóźnieniem płatności wtransakcjach handlowych – dłużnik, wierzyciel.
 4. podmioty powiązane w aspekcie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT.
 5. koszty inne niż statutowe a rozliczenie podatkowe CIT w aspekcie ponoszenia straty podatkowej - najnowsze stanowiska z interpretacji podatkowych.

 

IV. Wybrane zagadnienia z VAT, faktury korygujące oraz zmiany – połączenie online na żywo

1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących:

 • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących,
 • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż,
 • rozliczenie faktur korygujących dla czynności zwolnionych z VAT
 • objaśnienia MF dotyczące rozliczania faktur korygujących.

2. Nowy limit dla prezentów o małej wartości:

 • doprecyzowanie wysokości limitu prezentów, dla których wymagane jest prowadzenie ewidencji wydań,
 • zwiększenie limitu dla pozostałych prezentów o małej wartości.

3. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku naliczonego:

 • wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego,
 • rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego,
 • rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.

4. Mechanizm podzielonej płatności

 • doprecyzowanie limitu faktur objętych mpp
 • potrącenia a mpp
 • możliwość obciążania rachunku VAT w celu przekazania należności celno podatkowych agencji celnej.

5. Istotne interpretacje organów podatkowych dotyczących JPK_VAT i ewentualne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym JPK_VAT w sytuacji ich opublikowania.

 • stosowanie kodów GTU

6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący
- Katarzyna Dankowska – ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej. Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli. - Grzegorz Tomala - doradca podatkowy, autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) m.in.. „VAT dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych”, „VAT w zarządzaniu nieruchomościami”, „Leksykon VAT”, „JPK_VAT z deklaracją”. W zakresie bieżących publikacji współpracuje z dziennikiem Rzeczpospolita. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w lutym 2002 r. Od 2003 r. prowadzi praktykę doradcy podatkowego w ramach własnej kancelarii. Od początku swojej działalności prowadzi szkolenia podatkowe głównie z zakresu podatku VAT. Obecnie współpracuje z kilkoma podmiotami szkoleniowymi np. Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Podatkową, Wektorem Wiedzy. Był również współautorem e-lerningowego kursu podatku VAT prowadzonego w ramach Akademii PARP.
Czas trwania
12-14 lipca 2021 r.
Termin / Lokalizacja
 1. 12.07.2021 / Warszawa,Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3
Cena
990 zł/os.
Zgłoszenie
Podatkowe i rachunkowe zagadnienia dla Głównych Księgowych w podmiotach leczniczych
W cenę wliczono
udział, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe
Organizator
Polskie Centrum Edukacji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.