menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PRAWO PODATKOWE - Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów wprowadzone i planowane

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie kierowane jest do: pracowników działów księgowych oraz samodzielnych księgowych zajmujących się obsługą księgową przedsiębiorstw działających w międzynarodowej sprzedaży towarów. Szkolenie może być pomocne także dla właścicieli przedsiębiorstw i pracowników odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe, logistyczne oraz transportowe, bowiem szkolenie wyjaśnia dokumentację konieczną dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT oraz wyjaśnia konsekwencje stosowanych reguł handlowych.
Program


Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki)
https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/VAT_W_OBROCIE_MIEDZYNARODOWYM.PDF

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (690 zł + 23% VAT):
 • 12.06.2023

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt

Celem szkolenia jest: przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku od towarów i usług w międzynarodowym obrocie towarowym wykonywanym przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.


Podczas szkolenia zostaną omówione zasady dokonywania transakcji w obrocie międzynarodowym opisane w programie. Prowadzący przedstawi wiele przykładów, które pozwolą Uczestnikom w pełni zrozumieć nawet bardzo złożone zagadnienia.
Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie zajęć, a w końcowej części szkolenia zaplanowano dodatkowy czas na konsultacje z całego zakresu szkolenia
.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych:
 • omówienie aktualnych przepisów unijnych w zakresie WDT,
 • nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%,
 • jakich dokumentów dla zastosowania stawki 0% wymagają przepisy unijne?
 • czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011 i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT?
 • zmiany sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe).

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
 • definicja WDT,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
 • podstawa opodatkowania WDT,
 • warunki stosowania 0% stawki VAT,
 • szczególne przypadki WDT,
 • korekty in plus i in minus w zakresie WDT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
 • pojęcie WNT,
 • obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
 • reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
 • podstawa opodatkowania w WNT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
 • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej,
 • korekty in minus i in plus w zakresie WNT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach.

4. Korekty rozliczeń WNT po nowemu:
 • czy po wyroku TSUE o sygn. C-895/19 można bez ograniczeń wykazywać podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WNT?
 • zakres wyroku – czy można się na niego powoływać tylko w przypadku WNT?
 • reguły korekt rozliczeń obowiązujące od 7 września 2021 r.

5. Pakiet paliwowy w praktyce:
 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
 • reguły dokonywania transakcji,
 • ostatnie zmiany w przepisach,
 • skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

6. Pojęcie magazynu konsygnacyjnego (call-of-stock) i zasady wykorzystania tej instytucji.
7. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:
 • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
 • pojęcie dostawy ruchomej,
 • znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
 • nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi,
 • zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych wprowadzone od 1 października 2021 r.
8. Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:
 • miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych,
 • obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
 • stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji.

9. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem):
 • nabywca towaru jako podatnik,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy.

10. Eksport towarów:
 • definicja eksportu towarów,
 • eksport bezpośredni i pośredni,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w eksporcie, wydłużenie terminu na dokonanie dostawy,
 • podstawa opodatkowania,
 • dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

11. Import i eksport usług:
 • pojęcie importu i eksportu usługi,
 • omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
 • miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
 • szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
 • usługi ciągłe w imporcie usług,
 • rozliczanie eksportu usług,
 • skutki wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. (C 895/19),
 • korekty in plus i in minus – rozliczenie dla eksportu usług oraz importu usług.

12. Pakiet SLIM VAT 2 w zakresie obrotu międzynarodowego – zmiany wprowadzone:
 • usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług i WNT,
 • dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług,
 • wyraźne określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy lub ostatni podmiot w łańcuchu.

13. Pakiet SLIM VAT 3 w zakresie obrotu międzynarodowego – zmiany planowane:
 • nowa regulacja dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego dla WDT,
 • dodanie szczegółowych przepisów dotyczących ustalania właściwych kursów walut,
 • likwidacja wymogu uzyskania faktury dla WNT.

14. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje
INFORMACJE DODATKOWE

SZKOLENIE ON-LINE:

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
Prowadzący
Doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.
Forma
Wykład + panel dyskusyjny: pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00 – 16.00
Lokalizacja
Cena
690 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
PRAWO PODATKOWE - Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów wprowadzone i planowane
W cenę wliczono
Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku od towarów i usług w międzynarodowym obrocie towarowym wykonywanym przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Certyfikaty
Szkolenie on-line: Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.