menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWO PODATKOWE - Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2021 roku. Trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów.

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wszystkie osoby zajmujące się kwestiami podatkowymi i wymianą międzynarodową w firmie.
Program
""Podatek""


Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki)
Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (690 zł+23% VAT):
 • WROCŁAW:16.09.2021
 • KATOWICE: 21.09.2021
 • WARSZAWA: 24.09.2021

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (590 zł + 23% VAT):
 • 14.07.2021
 • 15.09.20211
SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych:
 • omówienie przepisów unijnych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.,
 • nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%,
 • jakich dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0% wymagają przepisy unijne?
 • czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011 i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT,
 • zmiana sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe).

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
 • definicja WDT,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
 • podstawa opodatkowania WDT,
 • warunki stosowania 0% stawki VAT,
 • szczególne przypadki WDT,
 • omówienie zmian wprowadzonych od 1 lipca 2020 r.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
 • pojęcie WNT,
 • obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
 • reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
 • podstawa opodatkowania w WNT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
 • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.

4. Konsekwencje wyroku TSUE dotyczącego korekt WNT:

 • czy po wyroku TSUE o sygn. C-895/19 można bez ograniczeń wykazywać podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WNT?
 • zakres wyroku – czy można się na niego powoływać tylko w przypadku WNT?
 • wyrok a możliwość żądania zwrotu zapłaconych od 2017 r. odsetek za zwłokę.

5. Pojęcie magazynu konsygnacyjnego (call-of-stock) i zasady wykorzystania tej instytucji.

6. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:
 • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
 • pojęcie dostawy ruchomej,
 • znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
 • nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi obowiązujące od 1 lipca 2020 r.,
 • skutki zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r.

7. Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:
 • miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych,
 • obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
 • stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji.

8. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem):
 • nabywca towaru jako podatnik,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy.

9. Eksport towarów:
 • definicja eksportu towarów,
 • eksport bezpośredni i pośredni,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w eksporcie, wydłużenie od 1 stycznia 2021 r.
 • terminu na dokonanie dostawy,
 • podstawa opodatkowania,
 • dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

10. Import i eksport usług:
 • pojęcie importu i eksportu usługi,
 • omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
 • miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
 • szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
 • usługi ciągłe w imporcie usług,
 • rozliczanie eksportu usług,
 • skutki wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. (C 895/19).

11. Pakiet SLIM VAT 2 w zakresie obrotu międzynarodowego – zmiany mające wejść w życie pod koniec 2021 r.:
 • usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług,
 • dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług,
 • wyraźne określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu,
 • wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed świadczeniem albo otrzymaniem zaliczki.

12. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.


INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 11:30 Zajęcia część I
 • 11:30 – 11:50 Przerwa
 • 11:50 – 13:20 Zajęcia część II
 • 13:20 – 13:50 Przerwa
 • 13:50 – 15:30 Zajęcia część III
 • 15:30 – 16:00 Panel dyskusyjny

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 590 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 690 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
Prowadzący
Piotr Paszek. Doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k. specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o ranking Rzeczpospolitej z 29 kwietnia 2020 r.
Forma
Wykład + panel dyskusyjny: pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00 – 16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 24.09.2021 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2
Cena
590 zł.netto + 23% VAT (ON-LINE)/ 690 zł. netto + 23% VAT (Stacjonarne)
Zgłoszenie
PRAWO PODATKOWE - Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2021 roku. Trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + materiały dodatkowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF. Szkolenie stacjonarne: materiały w segregatorze + długopis, obiad, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Podczas szkolenia zostaną omówione zasady dokonywania transakcji w obrocie międzynarodowym opisane w programie. Prowadzący przedstawi wiele przykładów, które pozwolą Uczestnikom w pełni zrozumieć nawet bardzo złożone zagadnienia. Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenie pozwoli je dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.