menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Podatki VAT, CIT i PIT w 2021 roku - zmiany w podatkach 2020/21 (SZKOLENIE WYJAZDOWE - Kołobrzeg)

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
Będziemy Państwa gościć w nowoczesnym kompleksie hotelowo-konferencyjnym położonym w odległości 60 m od morza. Wysoki standard i znakomita lokalizacja hotelu z przepięknym widokiem na morze zapewniają doskonałe warunki do pracy, wypoczynku i rekreacji.

Na terenie obiektu znajdują się: restauracja z kawiarnią, lobby bar, klub nocny, piękny letni ogród z urzekającą roślinnością, Centrum Spa & Wellness, centrum zdrowia, bilard, fitness, nowoczesny kompleks basenowy obejmujący baseny wewnętrzne i zewnętrzny.

Miejsce: Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, SPA & WELLNESS Województwo: zachodniopomorskie Miasto: Kołobrzeg Ulica: Wschodnia 35 Strona www: http://www.ikar-plaza.pl  

 Kolobrzeg

Nastrój miejsca pozytywnie wpłynie na Państwa samopoczucie i zdrowie.

Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

Podatek VAT – zmiany obowiązujące od 2021 r. oraz bieżące problemy z zakresu VAT
 1. Nieodpłatne przekazanie towarów:
  1. pojęcie „przekazania” i „zużycia” na potrzeby osobiste,
  2. próbki,
  3. towary niskiej wartości zmiana limitu,
 2. Nowe zasady rozliczania korekty sprzedaży:
  1. Korekta sprzedaży do końca 2020 r.:
   • warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),
   • terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  2. Zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:
   • zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
   • wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),
   • terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  3. Uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,
 3. Kurs walutowy w zakresie rozliczeń dotyczących podatku VAT:
  1. Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące do końca 2020 r.,
   • kurs ustalany według zasad ogólnych,
   • kurs stosowany do ustalenia podstawy opodatkowania przy WNT, imporcie usług oraz przy zakupach towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz przy korygowaniu tych transakcji,
  2. Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące w 2021 r.:
   • możliwość wyboru zasad ustalania kursu walutowego,
   • warunki jakie należy spełnić, aby stosować kurs właściwy dla podatku dochodowego w rozliczeniach dotyczących podatku VAT,
 4. Zaliczka w eksporcie:
  1. Zasady rozliczania zaliczki z tytułu eksportu towarów obowiązujące do końca 2020 r.,
   • warunek wywozu towarów w terminie 2 miesięcy,
   • sytuacje w jakich powyższy warunek nie obowiązuje,
  2. Rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:
   • warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
   • sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
 5. Prawo do odliczenia VAT:
  1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego w 2020 r.,
  2. zmiana terminu odliczenia podatku naliczonego w 2021 r.,
  3. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  4. możliwość od 2021 r. (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
  5. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości,
  6. czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności,
  7. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
 6. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :
  1. Nowe określenie limitu 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”,
  2. Kompensata a split payment,
  3. Sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
  4. Rozliczenia podatnika z agencją celną,
  5. Konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
  6. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  7. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  8. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  9. terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)
  10. odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
 7. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe:
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
  5. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  6. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
  7. regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,
 8. Kasy rejestrujące:
  1. wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,
  2. paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,
  3. wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,
  4. ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,
 9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  1. zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  3. rola informacji podsumowującej,
  4. transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,
  5. skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,
 10. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
  1. wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,
  2. zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą, 
  3. nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2021r. oraz inne wybrane zagadnienia
 • Rewolucyjne zmiany w podatku CIT, PIT na 2021r.
  1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT
  2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny
  3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych
  4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych
  5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
  6. Problematyka spółki nieruchomościowej
  7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
  8. Likwidacja/ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT
  9. Zmiany warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (definicja wolnych zawodów, zwiększenie limitu przychodów uprawniających do ryczałtu)
  10. Uregulowanie opodatkowania najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych
  1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
  2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
  3. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
  4. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
  5. Interpretacja ogólna dotycząca używania samochodów służbowych do celów prywatnych, ulga na młodych w PIT.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
Prowadzący
Aleksander Gniłka: doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Dariusz Polakowski: wieloletni pracownik organów podatkowych, trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 13 czerwca 2021r. od godz. 14.00 Do dnia 16 czerwca 2021r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
1 osoba 2390 zł. netto, 2 i więcej 2290 zł. netto
W cenę wliczono
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 13 czerwca 2021r. od godz. 14.00 Do dnia 16 czerwca 2021r., wyjazd po obiedzie W cenie szkolenia: •zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •3 noclegi w pokojach 2-osobowych + pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie ) UWAGA -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania -możliwa dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.