menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


HR Project Management – jak sprawnie zarządzać projektami HR

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
brak
Program
Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności skutecznego planowania i realizowania projektów z obszaru HR. Dzięki wykorzystaniu metod aktywnego uczestnictwa (learning by doing) Uczestnicy mają możliwość praktycznego przekładania wiedzy i zasad oraz stosowania narzędzi poznanych podczas szkolenia na codzienne życie zawodowe. W trakcie szkolenia pracujemy na konkretnych przykładach projektów HR każdy z Uczestników otrzymuje zestaw 14 narzędzi do efektywnego prowadzenia projektów - „Narzędziownik Sprawnego Projektu”, który pozwala na sprawne i metodyczne zarządzanie projektami.

Szkolenie jest dedykowane Dyrektorom HR, Kierownikom HR, HR Managerom, Specjalistom z obszaru HR, Kierownikom Projektów HR oraz Właścicielom Firm, a także wszystkim, którzy chcieliby efektywnie realizować projekty z obszaru HR.  


Korzyści dla uczestników
 • umiejętne planowanie, realizacja, monitorowanie i raportowanie realizowanych projektów
 • znajomość narzędzi ułatwiających zarządzanie projektami
 • znajomość sposobów angażowania członków zespołu projektowego
 • diagnozowanie ryzyk oraz przewidywanie i rozwiązywanie problemów występujących podczas realizacji projektów
 • warsztatowa forma prowadzenia szkolenia
 • praca na konkretnych przykładach projektów z obszaru HR
 • zestaw praktycznych narzędzi do zastosowania w codziennej praktyce
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • konsultacje telefoniczne/online dla Uczestników po szkoleniu bez limitu czasu
Metody szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia w parach
 • ćwiczenia zespołowe
 • learning by doing
 • dyskusja moderowana
 • mini-wykłady interaktywne
 • autorefleksja
 • analiza przypadków
 • wymiana doświadczeń i pomysłów
Program szkolenia 

1. Podstawy zarządzania projektami

 • Portfel – Program – Projekt
 • Charakterystyczne cechy projektu
 • Przegląd wybranych metodyk i stylów projektowych
  • Waterfall
  • Agile
  • Cechy wspólne podejścia kaskadowego i zwinnego
 • Rodzaje projektów w HR
  • Projekty innowacyjne
  • Projekty pilotażowe
  • Projekty kopiowane
  • Projekty cykliczne
  • Mikroprojekty

2. Cykl życia projektu - FAZA: Przygotowanie projektu

 • Koncepcja projektu
 • Weryfikacja możliwości realizacyjnych projektu
 • Poszukiwanie best practices i benchmarków

3. Cykl życia projektu - FAZA: Planowanie projektu

 • Zdefiniowanie celów, efektów i produktów projektu
 • Określenie kluczowych osób w projekcie
 • Dobór wskaźników efektywności projektu
 • Określenie zadań i czynności realizowanych w projekcie
 • Ustalenie kolejności realizacji poszczególnych zadań i czynności
 • Podział odpowiedzialności w projekcie
 • Sprecyzowanie harmonogramu czasowego
 • Ustalenie budżetu projektu
 • Ustalenie listy ryzyk w projekcie i sposobów wprowadzania zmian
 • Zdefiniowanie sposobów monitorowania projektu
 • Przygotowanie planu B
 • Szacowanie długości sprintów w projekcie

4. Cykl życia projektu - FAZA: Realizacja projektu

 • Monitoring postępów w odniesieniu do planu i harmonogramu projektu
 • Raportowanie okresowe
 • Przekazywanie produktów projektu do Użytkowników
 • Uzyskiwanie akceptacji dla wdrożeń produktów projektu
 • Wprowadzanie korekt i usprawnień
  • Czasowych
  • Jakościowych
  • Kosztowych
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w realizacji projektów

5. Cykl życia projektu - FAZA: Zakończenie projektu

 • Ewaluacja projektu w odniesieniu do założonych celów
 • Przygotowanie raportu końcowego
 • Gromadzenie doświadczeń
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej
 • Celebrowanie sukcesu projektu

6. Efektywny Zespół projektowy

 • Role i odpowiedzialności Interesariuszy projektu
 • Współpraca z Dostawcą zewnętrznym w projekcie
 • Zlecanie zadań projektowych
 • Monitorowanie i egzekwowanie realizacji zadań projektowych
  • Instruowanie
  • Delegowanie
  • Informacja zwrotna
  • Rozmowa dyscyplinująca
  • Docenianie
 • Spotkania robocze i statusowe
  • Retrospektywa
  • Daily Status Meeting
 • Świętowanie sukcesów

7. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Główne problemy występujące podczas realizacji projektu i jak im zapobiegać
 • Identyfikacja i redukcja ryzyk
  • Zdefiniowanie ryzyk
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
  • Konsekwencje ryzyka
  • Podatność ryzyka
  • Działania minimalizujące i redukujące ryzyko
  • Wskaźniki wczesnego wykrycia zmian

8. Komunikacja w projekcie

 • Funkcje komunikacji w zespole projektowym
  • Przekazywanie informacji
  • Motywowanie
  • Wyrażanie emocji
  • Monitorowanie i kontrolowanie
 • Plan komunikacji
 • Odbiorcy komunikacji
 • PR projektu – co komunikować? komu? jak? kiedy? dlaczego?
 • Dobór narzędzi, kanałów i częstotliwości komunikacji
 • Bariery komunikacyjne w projekcie – jak sobie z nimi radzić

9. Narzędziownik Sprawnego Projektu

 • Karta Projektu
 • Harmonogram Projektu
 • Cel projektu metodą SMARTER
 • Impact Mapa Projektu
  • Cel
  • Aktorzy
  • Działania
  • Rezultaty
 • Budżet Projektu
 • MoSCow – priorytetyzacja projektu
 • Macierz RACI – role i odpowiedzialności w projekcie
 • Tablica Kanban – monitoring i statusy projektu
 • Mapa Ryzyk
 • Karta Statusu Projektu
 • Notes Akcji
 • Plan Komunikacji
 • Prezentacja projektu przed Komitetem Sterującym
 • Wykres Gantta     
Forma
warsztatowo ćwiczeniowa
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe
Termin / Lokalizacja
 1. 16.09.2024 / Wrocław
Cena
1600 zł netto + 23% VAT
Zgłoszenie
HR Project Management – jak sprawnie zarządzać projektami HR
W cenę wliczono
dział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, lunche i przerwy kawowe
Certyfikaty
Certyfikat firmy szkoleniowej
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.