menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ZFŚS 2021 r. – Odpowiedzi dotyczące zasad prawidłowego tworzenia i wydatkowania środków socjalnych na tle praktyki zakładowej - interaktywne warsztaty dla praktyków [nr 7392v]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Pełny tytuł szkolenia: ZFŚS 2021 r. – Odpowiedzi dotyczące zasad prawidłowego tworzenia i wydatkowania środków socjalnych na tle praktyki zakładowej - w warunkach trudności życiowych i materialnych także związanych z epidemią - interaktywne warsztaty dla praktyków [nr 7392v]
Program

Aktualności socjalne:

 • najnowsze i planowane zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • socjalne regulacje antykryzysowe;
 • status i faktyczne uprawnienia tzw. komisji socjalnych u pracodawców objętych i nieobjętych działaniem związków zawodowych;
 • plan finansowy zfśs na 2021r. z uwzględnieniem ograniczeń epidemicznych;
 • możliwości i zasady udzielania pomocy materialnej z zfśs;
 • świadczenie urlopowe a wczasy „pod gruszą”;
 • ustawowe usługi wypoczynkowe;
 • pojęcie kryteriów socjalnych, ustalanie sytuacji materialnej do celów socjalnych;
 • 500+, 300+, 1000+ a zfśs;
 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych; forma oświadczenia i możliwości weryfikacji;
 • RODO - ochrona danych osobowych a ZFŚS. Specyfika danych socjalnych;
 • potrącenia egzekucyjne ze świadczeń socjalnych;
 • problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach SN w tej sprawie – kontrole ZUS;
 • zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą”;
 • opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. usług sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów) ;

Tworzenie zfśs w 2021 r. – prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS.
Zasady tworzenia zfśs w systemie powszechnym, w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
2. Wskaźniki odpisu na ZFŚS w 2021 r.
3. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
4. Zasady dokonywania korekty ZFŚS.
5. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
6. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
7. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.


Zasady gospodarowania zfśs - zagadnienia szczegółowe

1. Szczególna rola i przeznaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w warunkach epidemii.

2. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z zfśs i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.

3. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.

4. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Zasady budowania „dobrego” regulaminu zfśs. Dostosowanie regulaminu do zmieniających się potrzeb pracowników i emerytów.

5. Planowanie wykorzystania funduszu w 2021 r. z uwzględnieniem ograniczeń epidemicznych.

6. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.

7. Ochrona danych osobowych a zfśs – RODO

- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej (obowiązek czy zgoda ?),
- klauzule informacyjne,
- dopuszczalne dokumenty udostępniania i potwierdzania danych w zakresie zfśs,
- osoby upoważnione do przetwarzania danych – kwestia dopuszczalności przetwarzania danych przez tzw. komisje socjalne,
- obowiązek dokonywania przeglądu danych w zakresie zfśs – problem zabezpieczenia danych,
- odpowiedzialność administratora zfśs i danych osobowych za prawidłowość stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

8. Korzystanie z zfśs przez emerytów i rencistów.

9. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów. Relacje między świadczeniem urlopowym a wczasami „pod gruszą”. Pojęcie usług wypoczynkowych. Wypoczynek „zorganizowany” i organizowany „we własnym zakresie” – regulacje zakładowe.

10. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.

11. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych oraz kart przedpłaconych dla pracowników i emerytów. Opodatkowanie bonów i kart przedpłaconych finansowanych z zfśs.

12. Problem finansowania z zfśs tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.

13. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania i innych kosztów pożyczki, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.

14. Pojęcie kryteriów socjalnych. Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę danych i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych.

15. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

16. Dokumentacja socjalna.


Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu zfśs

17. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.

18. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.

19. Status i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych”.

20. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o zfśs.

21. Orzecznictwo sądowe dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Prowadzący
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS.
Czas trwania
Godziny zajęć: 09:30 - 14:30
Lokalizacja
Cena
345.00 netto zł./osobę (424.35 zł. brutto)
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.