menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców– 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

                      

 


Grupa docelowa

Specjaliści oraz pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników, osoby zarządzające, przedstawiciele zarządu, agencje pracy tymczasowej, pośrednicy w zatrudnieniu oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianym tematem.

 

Cel szkolenia

Zdobycie informacji oraz wiedzy na temat procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zasad zatrudniania, wynagradzania. Zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców, jak przygotować podmiot do zatrudniania cudzoziemców. Poznanie zasad związanych z rozliczeniem, wypłatą wynagrodzenia cudzoziemców oraz kwestii podatkowych. Udział w zajęciach praktycznych, czyli jak wypełnić poprawnie formularze.
Poznanie zasad zatrudniania i procedury zgłoszenia cudzoziemca do zatrudnienia w Polsce. Zdobycie wiedzy dotyczącej tego jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami postępowania.

 

Korzyści dla uczestników

-Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
-Ciekawe materiały szkoleniowe.
-Nauka praktycznych umiejętności.
-Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.


Pozyskanie wiedzy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców z obszaru UE, EOG oraz państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy. Kluczowe informacje związane z procedurą zatrudniania i rozliczania pracy cudzoziemców. Objaśnianie formularzy krok po kroku.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

I. Ogólne zasady legalizacji pracy w Polsce

II. Wybrane przypadki niewymagające legalizacji pracy
1. Status uchodźcy
2. Zezwolenie na pobyt stały
3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
4. Zezwolenie na pobyt tolerowany
5. Ochrona czasowa
6. Obywatele UE, EOG i innych państwa korzystający ze swobody przepływu osób
7. Karta Polaka
8. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
III. Legalizacja pracy w procedurze uproszczonej – oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi na przykładzie obywateli Ukrainy
1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i obowiązek potwierdzenie zatrudnienia
2. Załączniki do wniosku o rejestrację oświadczenia
3. Odmowa wpisania oświadczenia do ewidencji
4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
5. Legalizacja pracy po kończącym się okresie oświadczenia
IV. Zezwolenie na pracę w Polsce
1. Termin ważności zezwolenia na pracę
2. Podmiot upoważniony do złożenia wniosku
3. Zasady wydawania zezwoleń na pracę
4. Dokumenty niezbędne przy uzyskiwaniu zezwolenia na pracę
5. Odmowa wydania zezwolenia na pracę
6. Przedłużenie zezwolenia na pracę
V. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę cudzoziemca w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu przedsiębiorcy wpisanego do KRS
1. Informacje ogólne
2. Warunki do spełnienia
3. Wymagane załączniki
VI. Zezwolenie na pracę sezonową
1. Dane zawierane we wniosku
2. Załączniki do wniosku
3. Zaświadczenie o wpisie
4. Moment legalizacji pracy sezonowej
5. Wpis we wniosku o zezwolenie na pracę sezonową
6. Treść zezwolenia na pracę sezonową
7. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
8. Zakwaterowanie cudzoziemca
9. Uchylenie zezwolenia na pracę sezonową
VII. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
1. Warunki do spełnienia
2. Odmowa wszczęcia postępowania/odmowa udzielenia zezwolenia
3. Cofnięcie zezwolenia
VIII. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
1. Legalizacja pobytu obywateli państw UE
2. Legalizacja pobytu obywateli pozostałych państw
IX. Ruch bezwizowy
1. Państwa objęte ruchem bezwizowym
2. Ruch bezwizowy, a praca
X. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca
1. Warunki do spełnienia
2. Odmowa wszczęcia postępowania/odmowa udzielenia zezwolenia
3. Karta pobytu
4. Zmiana zezwolenia/zmiana pracodawcy
XI. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
1. Warunki wydania
2. Odmowa wszczęcia postępowania/odmowa udzielenia zezwolenia
3. Zmiana warunków pracy lub jej utrata
4. Zmiana zezwolenia
5. Cofnięcie zezwolenia
6. Karta pobytu
XII. Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom w Polsce
1. Obowiązek kontroli dokumentów przed powierzeniem pracy
2. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
3. Odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawców
4. Odpowiedzialność karna podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi
XIII. Umowy, dokumentacja i rozliczanie pracy cudzoziemców
1. Dopuszczalność stosowania umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami
2. Szkolenia BHP, regulaminy, instrukcje
3. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, US, PIP.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Inwestycja

640.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. (61) 4152820

fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
640 zł netto
Zgłoszenie
Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców– 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.