menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej (BDO)

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
- pracownicy firm działających w branży budowlano - remontowej, - osoby pragnące zapoznać się lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom dotyczących ochrony środowiska, - specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.
Wymagania wstępne
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą. Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./ godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/ godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./ godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/ godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./
Program
1. Co jest odpadem? Wyłączenia z zakresu uznania za odpady: niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych; mas ziemnych i skalnych.2. Wytwarzanie odpadów na budowie a pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji.3. Kto jest wytwarzającym odpady? Kto jest wytwarzającym w przypadku świadczenia usług przez podwykonawcę?4. Nowe wymagania dla magazynowania odpadów: kiedy zwolnienia dla firm budowlanych i świadczących usługi remontowe?5. Wpis do BDO dla wytwórcy, transportującego i zbierającego odpady – co weryfikować. Komu można przekazać odpady bez BDO – kto jest zwolniony z obowiązku wpisu? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym na potrzeby własne. Skutki przekazania odpadów nieuprawnionemu posiadaczowi.6. Transport odpadów – Kiedy mamy do czynienia z transportem odpadów a kiedy – mas ziemnych? Wymogi BDO (karta przekazania odpadu) +  rozporządzenie w sprawie transportu odpadów.7. Komu można przekazać odpady do procesu przetwarzania? Przetwarzanie odpadów poza instalacjami. (rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10. Rozporządzenie w sprawie przetwarzania poza instalacjami w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12.). 8. Decyzja  o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczy. Utrata statusu odpadów – czy i kiedy można zastosować do odpadów z placu budowy. Czy kruszenie odpadów wymaga decyzji na przetwarzanie?9. Prowadzenie  dokumentów ewidencji odpadów w BDO- Karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu – wersja elektroniczna- Błędy w zakresie prowadzenia dokumentów ewidencji, możliwość  korekty, odrzucenia itp. – omówienie dostępnych stanowisk organów administracji publicznej10. Kontrola WIOŚ i innych organów administracji. Grzywny, administracyjne kary pieniężne – jak i za co są nakładane. Skutki ukarania. Wstrzymanie działalności.11. Kontrola WIOŚ wynikająca z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie – zgodność pozwolenia na budowę z decyzja środowiskową w zakresie gospodarowania odpadami.
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Prowadzący
dr hab. Anna Haładyj, prof KUL - Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.
Forma
- wykład z prezentacją multimedialną połączony z pracą na podstawie case study (warsztaty), - praktyczne omówienie przykładów z życia w oparciu o orzecznictwo.
Czas trwania
6 godzin, 1 dzień
Lokalizacja
Cena
400 zł netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej (BDO)
W cenę wliczono
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
CEL SZKOLENIA: - zasygnalizowanie Uczestnikom obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej, - zapoznanie uczestników z podstawowymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów, - dostarczenie przedsiębiorcom informacji na temat zmodyfikowanych lub nowych obowiązków przewidzianych do realizacji, - dostarczenie odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także "jak" w praktyczny sposób realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców. KORZYŚCI: - uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymagań i obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych, - utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy, - dyskusja moderowana, która zobrazuje najistotniejsze kwestie związane z tematem szkolenia.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przesłane drogą tradycyjną.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.