menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PRAWO CELNE - KLASYFIKACJA TARYFOWA w Nomenklaturze Scalonej z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji wybranych towarów

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Osoby odpowiedzialne w każdej firmie za przygotowanie zgłoszeń celnych i dokumentacji celnej lub zgłoszeń INTRASTAT, agenci celni, kadra kierownicza pomiotów zarządzająca obrotem towarowym, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.
Wymagania wstępne
UWAGA: zgłaszając udział w szkoleniu prosimy uczestników o zadeklarowanie grupy towarów z jakimi Państwa firma ma do czynienia w obrocie towarowym. Informacja ta będzie istotna przy realizacji części warsztatowej szkolenia.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) 
https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/KLASYFIKACJA_TARYFOWA.PDFTerminy realizacji szkoleń ON-LINE (640 zł + 23% VAT):
 • 25.05.2022

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (760 zł+23% VAT):
 • KATOWICE 07.06.2022
 • WARSZAWA 08.06.2022
 • POZNAŃ 10.06.2022
 • GDAŃSK 20.06.2022

PROGRAM SZKOLENIA:

UWAGA: zgłaszając udział w szkoleniu prosimy uczestników o zadeklarowanie grupy towarów z jakimi Państwa firma ma do czynienia w obrocie towarowym. Informacja ta będzie istotna przy realizacji części warsztatowej szkolenia.

I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE.

1. Wstęp: Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.
 • Zarys Unijnego kodeksu Celnego – elementy kalkulacyjne.
 • Obrót wewnętrzny - klasyfikacja i aspekt reguł pochodzenia w deklaracjach INTRASTAT.
 • Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania – wpływ klasyfikacji.
 • Preferencyjne stawki celne i warunki ich zastosowania , cła antydumpingowe.
 • Kontyngenty taryfowe.

2. Taryfa celna na 2022 rok.
 • Zarys stosowania TARIC i systemu ISZTAR4
 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej. Ich zastosowanie łącznie z przykładami odnoszącymi się do szerokiego zakresu towarowego.
 • Przykłady regulacji zawartych w uwagach do sekcji i działów Taryfy celnej mających istotne znaczenie dla określenia właściwego kodu CN.
 • Bardzo duże zmiany w Systemie Zharmonizowanym (HS-2022) przeniesione na grunt Systemu CN  i TARIC – wejście w życie od 1 stycznia 2022r.
 • Stosowanie nowych kodów CN i TARIC przy klasyfikacji towarów.
 • Nowe tablice korelacyjne 2021 na 2022.
 • Używanie w praktyce przypisów i  akronimów.

3. WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa).
 • Proces wydawania decyzji WIT.
 • Użycie decyzji WIT w zgłoszeniu celnym.
 • Korzystanie z bazy EBTI.
 • Kontrola użycia WIT z zastosowaniem systemów IT.

II. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE – CZEŚĆ WARSZTATOWA.

1. Ćwiczenia praktyczne z omówieniem wybranej klasyfikacji:
 • stosowanie Taryfy celnej z uwzględnieniem hierarchii i części opisowej pozycji,
  - ćwiczenia bezpośrednio na tekście taryfy celnej wybranych elementów,
 • klasyfikacja w TARIC wybranych towarów, np. wg propozycji uczestników szkolenia,
 • szczegółowe omówienie zaproponowanych przez uczestników klasyfikacji towarów z różnych działów Taryfy celnej,
 • zasady klasyfikacji „części ogólnego użytku”,
 • wyłączenia niektórych towarów z pozycji i działów,
 • klasyfikacja towarów będących połączeniem kilku artykułów.

2. Dyskusja nt. ustalonych klasyfikacji, odpowiedzi na zadawane podsumowujące pytania


Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
Przystępując do Unii Europejskiej, Polska przyjęła Wspólną Taryfę Celną, którą stosuje od 1 maja 2004 r.  Unia Europejska to ścisły związek niezależnych państw, utworzony w celu zapewnienia wspólnego rynku, ze swobodnym przepływem ludzi, kapitału, towarów i usług. Swobodny przepływ towarów to między innymi unia celna. Podstawową zasadą unii celnej jest stosowanie wspólnej taryfy celnej w handlu zagranicznym oraz brak należności celnych w handlu pomiędzy krajami członkowskimi.
Obowiązująca w UE Wspólna Taryfa Celna wprowadzona została rozporządzeniem Rady (EWG) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej. Taryfa obejmuje regulacje taryfowe autonomiczne oraz wynikające z zobowiązań Unii Europejskiej wobec Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z krajami trzecimi są odpowiedzialni za dokonanie zgłoszeń INTRASTAT w przypadku handlu wewnętrznego oraz zgłoszeń celnych SAD w kontakcie z krajami trzecimi. Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe określenie kodów CN lub TARIC.  Właściwy kod TARIC zwłaszcza w procedurach importowych stanowi istotny element kalkulacyjny, który ma wpływ na prawidłowe określenie należności celnych i podatkowych.


INFORMACJE DODATKOWE

SZKOLENIE on-line:
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

Cena promocyjna szkolenia online wynosi 640 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   Cena po okresie promocji: 740 + 23% VAT.

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena promocyjna szkolenia stacjonarnego wynosi 760 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe  w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe. Cena po okresie promocji: 860 + 23% VAT.
Zakwaterowanie: pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach/apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt. Koszt noclegu nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.

Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Długoletni stały współpracownik ATL, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów (wcześniej główny specjalista w GUC). Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.
Forma
Wykład, odpowiedzi na pytania, studia przypadków. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu (Internet) przez 30 dni od daty szkolenia.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00 – 16.00
Lokalizacja
Cena
640 zł. netto + 23% VAT (on-line) / 760 zł. netto + 23% VAT (stacjonarne)
Zgłoszenie
PRAWO CELNE - KLASYFIKACJA TARYFOWA w Nomenklaturze Scalonej z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji wybranych towarów
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + materiały dodatkowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF. Szkolenie stacjonarne: materiały w segregatorze + długopis, obiad, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
- Uporządkują swoją wiedzę na temat systemu prawa i zasad jego wykorzystania w zakresie Wspólnej Taryfy Celnej , - zapoznają się z kompendium wiedzy odnośnie stosowania w praktyce Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz polskiej wersji ISZTAR4, - nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami wynikającymi z opisu towaru i jego klasyfikacją, - zdobędą praktyczne umiejętności w podejściu do różnych nietypowych przesyłek i rodzaju ich pakowania, - nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy w zakresie Wspólnej Taryfy Celnej, przepisach i ich aktualizacjach oraz ich wpływu na rozstrzygnięcia w zakresie stosowania Scalonej Nomenklatury (CN), - uzyskanie pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszeń celnych lub INTRASTAT pod względem poprawności zastosowanej klasyfikacji taryfowej.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin./
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.