menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Marketing usług medycznych w praktyce. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Certyfikowane szkolenie online.

Kategoria
TECHNIKI SPRZEDAŻY
Typ szkolenia
otwarte
Program

                   

 

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach usług medycznych, którzy potrzebują wsparcia w zakresie doskonalenia komunikacji z pacjentem przez skuteczne działania marketingowe. Szkolenie skierowane jest do właścicieli placówek medycznych, menedżerów zarządzających zakładami opieki zdrowotnej, pracowników PR placówek medycznych, kierowników i specjalistów do spraw marketingu i komunikacji marketingowej obsługujących placówki medyczne oraz osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie zarządzania procesami usług medycznych i świadomego budowania profesjonalnego wizerunku placówki medycznej.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu usług medycznych, samodzielnego zarządzania marketingiem placówki medycznej, przeprowadzania kampanii reklamowych w mediach oraz budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Szkolenie ma na celu doskonalenie jakości usług przez stosowanie skutecznych metod marketingowych i kierunków działania PR placówek opieki zdrowotnej a także wpływanie na zadowolenie pacjentów przez świadome budowanie relacji personelu medycznego z pacjentem w systemie ochrony zdrowia.
Szkolenie polega na zapoznaniu uczestników z problematyką zarządzania marketingiem usług medycznych i tworzenia strategii marketingowych w opiece zdrowotnej oraz tematyką stosowania skutecznych metod ich wdrażania i zarządzania w celu docierania do większej liczby pacjentów. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z technikami kreowania profesjonalnego wizerunku w opiece zdrowotnej oraz zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania wizerunkiem organizacji usług medycznych za pomocą skutecznych narzędzi. Celem szkolenia jest świadome prowadzenie działań marketingowych w placówkach medycznych, budowanie wizerunku wśród pacjentów i wpływanie na kształtowanie profesjonalnego wizerunku marki.
Jednym z celów szkolenia jest umiejętność diagnozowania potrzeb pacjentów, dokonywanie analizy i oceny działań marketingowych i reklamowych różnych placówek usług medycznych. Dokonywanie interpretacji działań i kryzysów wizerunkowych oraz skuteczne zarządzanie kryzysem w mediach. Dzięki indywidualnemu podejściu szkolenie porusza realne problemy i potrzeby placówek medycznych, określa cele marketingowe oraz plan działania jaki może przeprowadzić organizacja. Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą umiejętności w zakresie planowania i praktycznego posługiwania się narzędziami PR w organizacji, prowadzenia współpracy z mediami oraz wykształcą umiejętności świadomego i efektywnego wdrażania zasad skutecznej komunikacji marketingowej, która dociera do większej liczby pacjentów dla budowania trwałych relacji z otoczeniem i umocnienia pozytywnego wizerunku placówki usług medycznych.

 

Korzyści dla uczestników

·         Świadome zarządzanie marketingiem usług medycznych

·         Zrozumienie prawnych aspektów działań marketingowych w usługach medycznych

·         Przygotowanie uczestników do procesu budowania i zarządzania wizerunkiem placówki medycznej

·         Zapoznanie z zasadami i technikami budowania profesjonalnego wizerunku placówki medycznej

·         Pogłębienie wiedzy z zakresu analizy działań i procesów marketingowych, które mają realny wpływ na doskonalenie jakości usług placówki zdrowotnej i wysoką ocenę przez pacjentów

·         Zapoznanie uczestników z technikami i działaniami, które mogą sprawić, że placówka opieki zdrowotnej będzie odbierana przez pacjentów jako oferująca świadczenia medyczne najwyższej jakości

·         Umiejętność łączenia potencjału usług medycznych z oczekiwaniami pacjentów

·         Tworzenie kompleksowych rozwiązań marketingowych widzianych przez pryzmat potrzeb pacjentów

·         Pozyskanie wiedzy z zakresu tworzenia strategii marketingowej w usługach medycznych oraz zgłębienie umiejętność wyboru i planowania odpowiedniej strategii działań marketingowych

·         Świadome kształtowanie profesjonalnego wizerunku placówki przez budowanie i umacnianie trwałych, przyjaznych relacji z pacjentem i otoczeniem biznesowym

·         Umiejętność analizy i diagnozowania wyników badań oceny jakości usług przeprowadzonych wśród pacjentów

·         Praktyczne umiejętności z zakresu Public Relations w sytuacjach kryzysowych placówki medycznej i ich przeciwdziałaniu i zapobieganiu.

 

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1.Wprowadzenie do problematyki marketingu usług medycznych
• Nowoczesny marketing - jakie daje możliwości placówce medycznej?
• PR i marketing usług medycznych
• Prawne aspekty marketingu usług medycznych
2. Rozpoznawalność pomaga czyli budowanie wizerunku w usługach medycznych
• Jak zbudować profesjonalną markę w opiece zdrowotnej
• Techniki i zasady budowania wizerunku placówki usług medycznych
3. Budowanie wizerunku osobistego menedżerów i pracowników służby zdrowia składową wizerunku placówki medycznej
• Istota budowania wizerunku pracowników służby zdrowia
• Różnice i podobieństwa w budowaniu wizerunku osoby i wizerunku organizacji
• Metody budowania wizerunku menedżera placówki medycznej
4. Branding w marketingu usług medycznych
• System identyfikacji wizualnej placówki zdrowotnej i jego rola w budowaniu wizerunku organizacji
• Procedura projektowania systemu identyfikacji wizualnej firmy
• Zasady i etapy budowania systemu całościowej identyfikacji
• Zarządzanie wizerunkiem placówki medycznej a system identyfikacji wizualnej
5. Kiedy przeprowadzić rebranding marki usług medycznych
• Odświeżanie i zmiana wizerunku marki
• Odświeżanie i zmiana wizerunku przedsiębiorstwa
• Ewolucja marek
6. Skuteczna strategia reklamowa w opiece medycznej
• Strategia reklamowa i marketingowa
• Planowanie, wdrażanie i analiza strategii
• Efektywna strategia komunikacji z pacjentem
• Strategiczne promowanie organizacji opieki zdrowotnej
7. Polityka wizerunkowa placówki medycznej
• Istota i cele public relations
• Strategia wizerunkowa a polityka wizerunkowa organizacji
• Działania informacyjne i public relations w praktyce
• Przepływ informacji i systemy informacyjne wewnątrz organizacji
• Marketing relacyjny w placówkach medycznych
• Komunikacja z pacjentem a budowanie dobrych relacji lekarz-pacjent
8. Content marketing usług medycznych
• Content marketing a techniki kreowania wizerunku placówki medycznej
• Mówione, pisemne i wizualne techniki kreowania treści
• Proces budowania relacji z otoczeniem i reputacji organizacji przez efektywny Content marketing w usługach medycznych
9. Istota Employer Branding w sektorze ochrony zdrowia
• Determinanty wizerunku pracodawcy
• Kapitał ludzki w organizacji
• Employer Branding i rola pracowników w kształtowaniu wizerunku placówki medycznej
10. E-Public Relations placówki medycznej i współpraca z mediami - media relations
• Media i ich rola w procesie budowania wizerunku
• Polityka działań PR względem różnych mediów według określonej formy działań komunikacji zewnętrznej
• Kształtowanie korzystnej opinii mediów o organizacji zdrowotnej
• Współpraca z prasą, radiem, telewizją w celu budowania korzystnego wizerunku firmy w mediach – techniki i budowanie relacji z mediami
11.Wewnętrzne public relations w usługach medycznych
• Działania PR w komunikacji wewnętrznej w organizacji
• Model procesu skutecznej komunikacji
• Komunikacja wewnętrzna jako element budowania wizerunku
• Kultura organizacyjna jako system zachowań pracowników i reprezentantów placówki medycznej
• Spotkania służbowe jako element budowania komunikacji i wizerunku organizacji
12. Public relations w sytuacjach kryzysowych w placówce medycznej
• Pojęcie kryzysu w organizacji usług medycznych
• Źródła i przyczyny kryzysu w organizacji
• Zarządzanie wizerunkowe w sytuacji kryzysowej
• Typy sytuacji kryzysowych oraz przykłady zachowań
• Elementy planu i zasady rozwiązania sytuacji kryzysowej w placówce medycznej
• Metody działań w celu ratowania utraconego wizerunku
13.Zakończenie szkolenia
• Podsumowanie
• Przypomnienie najważniejszych zagadnień
• Wnioski końcowe
• Zadanie dla Uczestników

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Inwestycja

1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

Zgłoszenie

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 

 

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 609 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      

 

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 29.09.2021 / online 29-30/09
  2. 25.10.2021 / online 25-26/10
  3. 29.11.2021 / online 29-30/11
  4. 16.12.2021 / online 16-17/12
Cena
1290 zł netto
Zgłoszenie
Marketing usług medycznych w praktyce. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Certyfikowane szkolenie online.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.