menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.

Kategoria
ZARZĄDZANIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

 

Grupa docelowa

-kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
-pracownicy wszystkich szczebli zarządzania
-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

 

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami poprzez połączenie wykładu teoretycznego z częścią praktyczną, pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają wieloetapowy proces tworzenia spójnego systemu zarządzania procesami biznesowymi. Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.

 

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne zarządzanie procesami biznesowymi.
W ramach szkolenia zostaną przeanalizowane między innymi zagadnienia:

-mapowanie, wizualizacja i analiza procesów biznesowych
-podejście procesowe do zarządzania organizacją
-procesy kreowania wartości
-narzędzia informatyczne do modelowania procesów
-kontrola poszczególnych etapów realizacji działań.

 

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

·         Powitanie uczestników – zasady, przerwy, wzajemne poznanie się.

·         Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.

·         Przedstawienie głównych celów oraz agendy szkolenia.

II. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI.

·         Wprowadzenie do zarządzania procesowego.

·         Geneza zarządzania procesowego.

·         Złote zasady Deminga.

·         Definiowanie architektury procesów w organizacji.

·         Zarządzanie procesami a strategia organizacji.

·         Opracowanie zrównoważonej karty wyników.

III. IDENTYFIKACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.

·         Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).

·         Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).

·         Rodzaje procesów i ich przebieg.

·         Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.

·         Definiowanie celów biznesowych.

IV. OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM.

·         Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta.

·         Zarządzanie procesowe nastawione na zmiany (rodzina norm ISO serii 9000:2008, LEAN).

·         Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń).

·         Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.

V. PROCESY KREOWANIA WARTOŚCI.

·         Procesy zarządzania operacyjnego i taktycznego.

·         Procesy innowacyjne.

·         Procesy regulacyjne i społeczne.

·         Mapy strategiczne w środowiskach biznesowych.

·         Przełożenie wartości biznesowych na mierzalne wyniki.

VI. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA.

·         Projektowanie strumienia wartości.

·         Doskonalenie strumienia wartości.

·         Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

·         Narzędzia ciągłego doskonalenia.

·         Mapowanie docelowego stanu.

VII. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW.

·         Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.

·         Działania w ramach zarządzania procesowego.

·         Model przebiegu pracy.

·         Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.

·         Etapy projektu doskonalenia procesów.

·         Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.

·         Zarządzanie ryzykiem w procesach.

·         Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.

VIII. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.

·         Etapy wdrażania zarządzania procesowego.

·         Architektura procesowa.

·         Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu.

·         Model dojrzałości procesowej.

IX. OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.

·         Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych.

·         Doskonalenie procesów – cykl PDCA.

·         Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo.

·         Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC).

·         Standaryzacja procesu.

X. MAPOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW.

·         Wybór procesu i celu poprawy.

·         Tworzenie zespołu poprawy procesu.

·         Mapowanie procesu.

·         Uproszczenie procesu.

·         Formularz i zbieranie danych.

·         Stabilność i zdolność procesu.

·         Plan wdrożenia zmiany procesu.

·         Technika SIPOC do opisywania i modelowania procesów.

XI. ZAAWANSOWANE METODY MODELOWANIA ZGODNIE Z NOTACJĄ BPMN.

·         Typy procesów w notacji BPMN.

·         Zdarzenia, czynności, bramki – kluczowe obiekty do modelowania przepływu.

·         Elementy łączenia obiektów,

·         Podprocesy i procesy równoległe.

·         Role procesowe.

·         Struktura modelu procesów biznesowych:

·         Obszar modelowanej rzeczywistości.

·         Dekompozycja procesów.

·         Powiązania procesów z innymi elementami organizacji.

·         Wzorce procesowe.

XII. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO MODELOWANIA PROCESÓW.

·         FlowCharter.

·         MS Visio.

XIII. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I WNIOSKI KOŃCOWE.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1750 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.  

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 14.10.2021 / Poznań i online 14-15/10
  2. 04.11.2021 / Kraków i online 04-05/11
  3. 09.12.2021 / Warszawa i online 09-10/12
Cena
1290 zł netto
Zgłoszenie
Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.