menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


SZKOLENIE ON-LINE: Akredytywa eksportowa jak przygotować dokumenty, żeby bank zapłacił? PRAKTYCZNE WARSZTATY

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Pracowników, w tym kadry menedżerskiej z działów: sprzedaży, eksportu, finansów, realizacji umów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także pracowników banków.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/AKREDYTYWA_EKSPORTOWA.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
(dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (760 zł + 23% VAT):

 • 06.06.2022


Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

Największym paradoksem akredytywy dla eksportera jest fakt, że ten sposób płatności ma zabezpieczać jego interesy, to eksporter jest beneficjentem akredytywy, to eksporter dąży w negocjacjach handlowych do akredytywy i … to eksporter ma z akredytywą największe kłopoty, które mogą poważnie zagrozić otrzymaniem płatności za wysłany towar.

Niestety, brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie przygotowania dokumentów, składanych w ramach akredytywy, w tym generowanie niepotrzebnych kosztów. Badania wykazują, że handlowcy eksportera mają jedynie 30 procent szansy na to, że bank, w którym składają dokumenty nie znajdzie błędów w tych dokumentach i nie zgłosi zastrzeżeń.  Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko dokumenty, procedury, ale także zwyczaje w tym zakresie. Naszym celem jest pokazanie, jak działać prawidłowo, argumentować to właściwymi uregulowaniami i oszczędzić na opłatach z tego tytułu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. UWARUNKOWANIA ZWYCZAJOWE STOSOWANE PRZY NEGOCJOWANIU PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ BANK.
 • Jednolite zwyczaje UCP 600 i ich wymagania dotyczące dokumentów oraz terminów.
 • Zastosowanie uzupełniające procedur dokumentowych ze zwyczajów UCP 500.
 • Międzynarodowy Standard Dotyczący Badania Dokumentów w Akredytywie ISBP 745.
 • Regulaminy banków dotyczące akredytywy i ich znaczenie w procesie składania dokumentów.
 • Ujednolicone procedury bankowe dotyczące sprawdzania dokumentów w ramach akredytywy.
 • Nowe uregulowania dotyczące przesyłania dokumentów w formie elektronicznej.
 • Banki zaangażowane w akredytywę i ich rola w podejmowaniu decyzji o przyjęciu dokumentów.
 • Specyfika akredytyw realizowanych w krajach arabskich i w krajach azjatyckich.

2. ANALIZA AKREDYTYW PRZESYŁANYCH W FORMIE KOMUNIKATU SWIFT MT700.

 • Struktura akredytywy w formie MT700 i zasady jej analizy.
 • Znaczenie pól komunikatu MT700 i kodów SWIFT MT701, 705, 707, 732, 734, 750.
 • Analiza terminów w akredytywie i metoda ustalania terminu na złożenie dokumentów w banku.
 • Zwyczajowe terminy na prezentacje dokumentów wg. UCP 600 i możliwości ich zmiany w MT700.
 • Ustalanie banku decydującego o przyjęciu dokumentów (tzw. issuing bank czy nominated bank).
 • Obowiązki banku posiadającego pełnomocnictwo do negocjowania dokumentów (tzw. negotiating bank).
 • Analiza akredytywy pod kątem dokumentów, które musi przygotować eksporter.
 • Dokumenty wystawiane przez eksportera i dokumenty wystawiane przez strony trzecie.

3. INTERPRERACJA ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACH WYSYŁKOWYCH WG. ISBP 745.
 • Interpretacja pojęcia oryginału i kopii dokumentu, kompletu, w tym kserokopii dokumentu.
 • Problem rozbieżności pomiędzy danymi w różnych dokumentach (co jest, a co nie jest rozbieżnością).
 • Zasady sprawdzania wystawcy dokumentu i prawidłowe sposoby podpisywania dokumentów.
 • Problem języka dokumentów i możliwości składania dokumentów w dowolnym języku.
 • Interpretacja błędów ortograficznych oraz brakujących lub przestawionych liter.
 • Problemy wynikające z różnych nazw dokumentów, w tym nazw obcojęzycznych.
 • Analiza różnych ogólnych niezgodności dokumentów z warunkami akredytywy.

4. PRZYGOTOWANIE TRATY, SKŁADANEJ W RAMACH AKREDYTYWY I INTERPRETACJA CO MOŻE W NIEJ STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).
 • Zasady posługiwania się tratą jako wekslem oraz wymagania odnośnie traty, dyskonto traty.
 • Traty ciągnione na bank eksportera, bank otwierający i na importera.
 • Wymagania dotyczące indosowania traty i właściwe w tym zakresie zapisy na tracie.
 • Zasady prawidłowego wystawiania traty i jej podpisywania, data płatności a data ważności traty.
 • Prawidłowe określanie różnych sposobów płatności traty a zapisy w tym zakresie w akredytywie.

5. PRZYGOTOWANIE FAKTURY HANDLOWEJ, SKŁADANEJ W RAMACH AKREDYTYWY I INTERPRETACJA CO MOŻE W NIEJ STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).
 • Wymagania odnośnie tytułu, wystawcy, podpisu, bazy dostawy i inne odnośnie faktury.
 • Bezwzględne zasady dokonywania opisu towaru / usługi na fakturze handlowej.
 • Bezwzględne zasady dotyczące kwoty, waluty, upustów, cen jednostkowych, frachtu, ubezpieczenia.
 • Zasady określania bazy dostawy oraz jej wykładni i roku edycji na fakturze.
 • Problem skrótów, poprawek, liczby oryginałów, kopii kserograficznych.
 • Najczęściej popełniane błędy i ocena, które z nich mogą być przyczyną odrzucenia dokumentu.

6. PRZYGOTOWANIE KONOSAMENTU (B/L), SKŁADANEGO W RAMACH AKREDYTYWY I INTERPRETACJA CO MOŻE W NIM STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).
 • Akceptowane i nieakceptowane nazwy konosamentu (marine B/L, ocean B/L  , port-to-port B/L…).
 • Wymagane podpisy na konosamencie (agent, kapitan, przedstawiciel przewoźnika…).
 • Wymagania odnośnie terminów „shipped on board”, „clean”, „date of shipmen”t.
 • Interpretacja terminów „pre-carriage”, „place of recept”,  „port of loading” i innych na konosamencie.
 • Konieczna liczba oryginałów konosamentu (tzw. „full set”) i zasady wskazywania liczby „3/3”, „full set”.
 • Sytuacje uprawniające do składania jedynie części kompletu konosamentu „2/3”.
 • Konosament na zlecenie („to order of”) - załadowcy czy banku otwierającego.
 • Problem przeładunków i dostaw częściowych, brzmienie adnotacji „notify”, opisu towaru i opakowania.
 • Wykorzystanie dokumentu transportu multimodalnego czy kombinowanego.

7. PRZYGOTOWANIE INNYCH DOKUMENTÓW (W TYM UBEZPIECZENIOWYCH), SKŁADANYCH W RAMACH AKREDYTYWY  I INTERPRETACJA CO MOŻE W NICH STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).
 • Wymagania dotyczące Lotniczego międzynarodowego listu przewozowego.
 • Wymagania dotyczące Listu przewozowego CMR i CIM.
 • Akceptowane i nieakceptowane dokumenty ubezpieczeniowe (polisa, certyfikat, nota pokrycia).
 • Wystawca dokumentu ubezpieczeniowego, podpisy, daty, suma ubezpieczenia.
 • Konieczne warunki ubezpieczenia, klauzule ubezpieczeniowe, w tym klauzule instytutowe ICC A, B, C.
 • Interpretacja terminu „All risks”.
 • Akceptowane formy wystawienia dokumentu (termin „to order of”) i przenoszenia praw.

8. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH (W TYM ŚWIADECTWA POCHODZENIA), SKŁADANYCH W RAMACH AKREDYTYWY I INTERPRETACJA CO MOŻE W NIM STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).
 • Świadectwo pochodzenia (Certificate of origin) i akceptowani jego wystawcy oraz formy.
 • Wymagane zapisy na Świadectwie pochodzenia oraz najczęściej popełniane błędy.
 • Packing list, weight list, note of slip i elementy tych dokumentów oraz zasady ich analizy przez bank.
 • Beneficiary’s certificate – funkcje dokumentu i zasady analizy daty, podpisów oraz niezbędnych zapisów.
 • Świadectwa jakości, ilości, badania - Quality Certificate, Quantity Certificate, Inspection Certificate.

9. ZASADY WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI DOKUMENTÓW PRZEZ BANKI WG. TZW. CHECK LIST.
 • Dopuszczalne sposoby złożenia dokumentów towarowych w banku.
 • Terminy, którymi związany jest bank po złożeniu dokumentów przez eksportera.
 • Zasady postępowania banku, który posiada pełnomocnictwo do negocjowania dokumentów.
 • Procedury analizy dokumentów handlowych w bankach.
 • Zasady postępowania po odrzuceniu dokumentów, przyjęcie z zastrzeżeniem, opłaty z tych tytułów.
 • Znoszenie zastrzeżeń, nowe terminy i wpływ procedury na płatność.
 • Błędy w dokumentach, z którymi bank musi je przyjąć a błędy krytyczne wg. check list.

Analiza przypadków (case study).
 • praktyczna analiza akredytyw (dokumenty SWIFT MT700),
 • praktyczna analiza błędów w dokumentach składanych przez sprzedającego,
 • praktyczne porady dotyczące znoszenia zastrzeżeń formułowanych przez bank.

 

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚC!  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.


INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 760 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 860 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla:

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o. Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A., DB Schenker Rail Polska S.A. Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., FTT Wolbrom S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Topem Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., INTERPRINT Polska Sp. z o.o., Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Lublindis Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o. Maersk Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o.  Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o.,  Philips Lighting Poland S.A.     PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A. RADMOR S.A., Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o., Ronal Polska Sp. z o.o.  Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Spedimex Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o.,TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A.  VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A.,  ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
ON-LINE; Wykład, odpowiedzi na pytania, studia przypadków. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu (Internet).
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Lokalizacja
Cena
760 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: Akredytywa eksportowa jak przygotować dokumenty, żeby bank zapłacił? PRAKTYCZNE WARSZTATY
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Uczestnicy: - uporządkują swoją wiedzę na temat uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji akredytywą dokumentową i przygotowywania dokumentów handlowych, - zdobędą wiedzę na temat skutecznego negocjowania przyjęcia dokumentów przez bank w ramach akredytywy, - zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat akredytywy, w szczególności w sytuacji różnych problemów. - zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się akredytywą dokumentową, - nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku, - zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się dokumentami w ramach akredytywy, w tym analizy form SWIFT-owych L/C. - nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rozliczeniach umów akredytywami, przepisach i ich aktualizacjach, - zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu akredytywy – zleceniodawcą, beneficjentem, bankiem awizującym, bankiem otwierającym i innymi bankami, - zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z posługiwania się akredytywą dokumentową.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.