menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Skuteczne i zgodne z przepisami przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku w praktyce

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Skuteczne i zgodne z przepisami przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku w praktyce

 

 

Zakopane  10-11 maja 2021r.

 

Maciej Gąsior -  prawnik, od 2004 roku główny specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce administracji rządowej. Od 2009 roku prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w pomocy świadczonej w szczególności na rzecz podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych .Doświadczony trener. 

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz praktycznego ich zastosowania. Warsztaty pozwolą na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości oraz na niezwykle cenną wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

 

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia:

1.    Zlecenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł – regulacje wewnętrzne, sposoby dokonywania zakupów z poszanowaniem przepisów szczególnych

2.    Plan postępowań o udzielenie zamówienia a plan finansowy jednostki, nowe obowiązki informacyjne, publikacja w BZP

3.    Zamówienia mieszane

4.    Konflikt interesów

5.    Forma i treść oferty, wyjątki od obowiązku stosowania środków komunikacji elektronicznej

6.    Dokumentowanie przebiegu postępowania

7.    Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej oraz równej lub przekraczającej progi unijne

8.    Analiza potrzeb Zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejszezaangażowaniewykonawców

9.    Ustalanie warunków zamówienia

10.  Wymagania związane z opisem przedmiotu zamówienia

11.  Przedmiotowe środki dowodowe

12.  Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

13.  Warunki udziału w postępowaniu

14.  Kryteria oceny ofert

15.  Tryby udzielania zamówień

16.  Termin związania ofertą

17.  Warunki otwarcia ofert

18.  Ocena złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

19.  Obowiązki związane z zakończeniem postepowania

20.  Umowa ramowa

21.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

22.  Zobowiązania umowne – zmiana umowy, odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie

23.  Zasady wykonywania zamówienia przez podwykonawców

24.  Środki ochrony prawnej.

25.  Kontrola udzielania zamówień

 

MIEJSCE: Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

CENA:

Sam udział w szkoleniu                                                                                800zł netto*

Szkolenie wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem                                        1200zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                   180zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy w dniu 09.05.2021 po południu. Kolacja o godzinie 18:00

Wykłady rozpoczynają się: 10.05.2021r o godz.09:00 wyjazd i zakończenie szkolenia 11.05.2021 o godzinie 14:00.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

Prowadzący
Maciej Gąsior - prawnik, od 2004 roku główny specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce administracji rządowej. Od 2009 roku prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w pomocy świadczonej w szczególności na rzecz podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych .Doświadczony trener.
Forma
wykłady,warsztaty
Czas trwania
10-11.05.2021r.
Termin / Lokalizacja
  1. 10.05.2021 / Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b 10-11 maja 2021r.
Cena
1200zł netto*
Zgłoszenie
Skuteczne i zgodne z przepisami przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku w praktyce
W cenę wliczono
udział w szkolenu, materiały pełne wyzywienie i noclegi
Certyfikaty
tak
Organizator
FIC Szkolenia - Ignacy Chruszczyński - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.