menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Sporządzanie Kart Charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878 (karty charakterystyki; substancje; mieszaniny; UFI) (stacjonarne i on-line); możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, które zainteresowane są tematyką sporządzania kart charakterystyki
Program
1. Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw:

 • rozporządzenie zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH (Nr 2020/878) – nowy format karty charakterystyki, okresy przejściowe,
 • od kiedy należy stosować nowy format
 • prawidłowy identyfikator produktu,
 • jak sprawdzić kartę charakterystyki od dostawcy, czy jest aktualna,
 • nowe podejście do sekcji 1.3 karty charakterystyki
 • jakie informacje są ważne dla firmy użytkującej produkt,
 • kiedy Informować Prezesa ds. Substancji Chemicznych - zmiana od 2021 roku – nowy system zgłaszania,
 • kod UFI w karcie charakterystyki – kiedy jest wymagany,
 • NDSy UE,
 • co oznacza dostarczenie karty na żądanie,
 • aktualizacja karty.
2. Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki:
 • Osoba odpowiedzialna za utworzenie SN,
 • format,
 • skąd wynika konieczność tworzenia scenariuszy narażenia,
 • jak dołączać do kart charakterystyki,
 • wdrożenie scenariuszy narażenia,
 • czy należy sporządzać scenariusze narażenia dla mieszanin
 • nowe podejście dotyczące przekazywania informacji o narażeniu,
 • w jaki sposób dalszy użytkownik musi przekazywać informacje, które uzyska od producenta,
 • czy DU musi sporządzać swoje scenariusze narażenia.
3. Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia - dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii.
Prowadzący
Ekspertki prowadzące szkolenie: 1. Monika Wasiak-Gromek (termin 16 września 2021 r.) - absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów rozporządzenia REACH i CLP oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii, „Health risk assessment I: Principles and applications” Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, „10th Summer School on Toxic Compounds in the Environment”, Uniwersytet Masaryk (organizacja RECETOX), Brno, Republika Czeska oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych. lub: 2. Marzena Pysz (termin 22 listopada 2021 r.) - mgr inż. inżynierii i technologii chemicznej, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte. Zajmuje się między innymi wsparciem przedsiębiorstw we wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu, sporządzaniem kart charakterystyki, oznakowaniem produktów chemicznych.
Forma
Prezentacja, warsztaty, omawianie przykładów, dyskusja
Czas trwania
Godziny szkolenia: 9.00 - 15.00 (plus możliwość konsultacji zdalnych dla Uczestników w godz. 15.00-17.00)
Termin / Lokalizacja
 1. 22.11.2021 / SZKOLENIE ON-LINE (WEBINARIUM)
Cena
640 zł netto (787,20 zł brutto)/Osobę
Zgłoszenie
Sporządzanie Kart Charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878 (karty charakterystyki; substancje; mieszaniny; UFI) (stacjonarne i on-line); możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP
W cenę wliczono
Cena zawiera: - materiały szkoleniowe, - imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu, - możliwość indywidualnych konsultacji zdalnych z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia, - możliwość zadawania Prelegentowi, drogą e-mailową, przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.
Zdobyta wiedza
Zgodnie z programem szkolenia.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.