menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Faktury i podatek VAT w obrocie handlowym 2021 - dla działów handlowych, sprzedażowych - procedury, terminy, wymagane dokumenty [nr 7314v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

 • podstawowe pojęcia i definicje,
 • dostawa towarów i świadczenie usług,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • eksport – import towarów i usług,
 • likwidacja działalności.

2.  Obowiązek podatkowy  a  przychód podatkowy

 • zasady ogólne,
 •  szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:
  - wystawienie faktury
  - otrzymanie zapłaty 
 • obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,
 • obowiązek podatkowy u małych podatników.
 • otrzymanie zaliczki
 • import towarów
 • „eksport / import” usług
 • miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na nowych zasadach
 • ustalenie oraz zasady powstania przychodu podatkowego w działalności gospodarcze
 •  transakcje w walutach obcych, 
 •  stosowane kursy walutowe i zasady rozliczania różnic kursowych

3.  Podstawy prawne dotyczące faktur

 •  transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 •  zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 •  które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
 •  faktury na żądanie a NIP  na paragonie fiskalnym
 •  sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

4.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

 • faktury  - procedura marży
 • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
 • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
 •  dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
 • faktury handlowe,
 • duplikaty faktur,
 • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury „pro-forma”,
 • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
 • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
 •  dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

5.  Jak korygować błędy w fakturach:

 •  faktury korygujące, korekta faktury korygującej
 •  noty korygujące
 •  anulowanie faktury
 •  sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.

6.  Faktury elektroniczne:

 •   faktury elektroniczne zamiast papierowych
 •   krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
 •   rodzaje faktur elektronicznych,
 •   zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
 •      - dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
 •   zaliczka a e-faktura
 •   zakres informacyjny e-faktury
 •   czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
 •   faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
 •   notą korygującą w formie elektronicznej,
 •   przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.

7.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

 •  faktura a różne stawki VAT,
 •  rabat / premia na fakturze,
 •  zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach

8.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

 

9.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:

 •  prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
 •  zaliczki w WDT i eksporcie,
 •      -  korekta faktur eksportowych i WDT

10.  Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.

 •  zasady wystawiania,
 •  podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.

11.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2  KKS)

 •   co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
 •   weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
 •  sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
 •  zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
 •   fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
 •   kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
 •   jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.

12. Split payment  - podzielona płatność

- kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

-  Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

- Dobrowolność stosowania zasady „split payment”

- załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

- Korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu
 • Płynność finansowa

13. Kasy fiskalne – 2020-2021

 • nowe rozporządzenie wykonawcze 2020 - 2022
 • kasy on-line 2020 - 2021
 • nowe obowiązki podatników.

14. Biała lista i MPP

 • od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
 • zawartość informacyjna „Białej Listy”
 • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

15. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i VAT?

 • skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
 • skutki w podatku od towarów i usług 
 • sankcje za niestosowanie białej listy
 • druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności

16.  Nowa jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

 •  nowa matryca stawek – lipiec 2020
 •  nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług
 •  zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT
 •  uproszczenie systemu stawek VAT

17.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

 •  podmioty uprawnienie do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 •  zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 •  rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy
 •  rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty
 •  wygaśnięcie ochrony
 •  zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej
 •  indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

18.  Znowelizowany JPK-VAT& /JPK-VAT7K – nowe terminy

 •   grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
 •   oznaczenia dowodów sprzedaży
 •   symbole procedur szczególnych
 •   oznaczenie dowodów zakupu
 •   faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
 •   faktury jedno i wielopozycyjne a GTU

19. DOKUMENTACJA

 • faktury.
 • ewidencje,
 • przechowywanie dokumentów.
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego
Forma
•Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy, •Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia, •Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail, •Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, •Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia
Termin / Lokalizacja
 1. 15.03.2021 / szkolenie online
Cena
345.00 netto zł./osobę (424.35 zł. brutto)
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.