menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Jak sprawinie zrealizować inwestycje liniową po zmianach przepisów, wykorzystując cyfrowe mozliwosci postepowań administracyjnych

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Inwestorzy realizujący inwestycje liniowe, projektanci, kierownicy budów, nadzór inwestorski, służby inwestycyjne, właściciele sieci technicznych Pracownicy Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Gmin, Starostw zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych w tym przede wszystkim współfinansowanych ze środków UE a także kontrolujących realizacje takich inwestycji
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w seminarium- przesłanie zgłoszenia na mail: fb5@wp.pl oraz dokonanie wpłaty na konto. Możliwość zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury wymaga podpisu księgowego.
Program

1.      Ustalenia studium a możliwość realizacji inwestycji liniowych

2.      Rola miejscowego planu w procesie inwestycyjnym inwestycji liniowych

3.      Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

3.1.    Definicje:

3.1.1.  Inwestycja celu publicznego

3.1.2.  Cel publiczny

3.2.    Właściwość organów

3.3.    Wniosek - wymagane dokumenty

3.4.    Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

3.5.    Postępowanie odwoławcze

3.6.    Postępowania nadzwyczajne

4.      Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane

4.1.    istotne definicje i ich stosowanie w praktyce

5.      Procedury poprzedzają rozpoczęcie robót budowlanych z wykorzystaniem platformy e-budownictwo

5.1.    Pozwolenie na budowę obiektu liniowego

5.2.    Zgłoszenie - inwestycje liniowe na liście robót zwolnionych z pozwolenia na budowę

6.      Budowa inwestycji liniowych

6.1.    Dziennik budowy  i tablica budowy zakres zwolnienia

6.2.    Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

6.3.    Nieistotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub dokumentacji budowlanej/projektu budowlanego

6.4.    Zamienne pozwolenie na budowę

7.      Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego

7.1.    Inwestora

7.2.    Projektanta

7.3.    Kierownika budowy

7.4.    Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.      Jak uniknąć samowoli budowlanej lub zminimalizować koszty jej legalizacji

8.1.    Budowa bez pozwolenia

8.2.    Budowa bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu

8.3.    Wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia

8.4.    Wykonywanie robót budowlanych bez zgłoszenia, pomimo sprzeciwu, niezgodnie ze zgłoszeniem

8.5.    Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami

8.6.    Istotne odstąpienie od pozwolenia na budowle lub projektu budowlanego

8.7    Abolicja dla 20-letnich samowoli

9.      Jak z godnie z prawem zakończyć budowę i oddać obiekt do użytkowania

9.1.    Protokoły odbioru robót

9.2.    Odbiór robót przez :PSP, SSE

9.3.    Zawiadomienie o zakończeniu budowy

9.4.    Pozwolenie na użytkowanie

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
webinarium z możliwością rozwiązywania problemów indywidualnych oraz zadawania pytań
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych 09.00 do 15.00
Lokalizacja
Cena
450 zł (+23% VAT)
Zgłoszenie
Jak sprawinie zrealizować inwestycje liniową po zmianach przepisów, wykorzystując cyfrowe mozliwosci postepowań administracyjnych
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące: materiały informacyjne prezentacji wykładowcy oraz ujednolicone teksty obowiązujących przepisów prawa lub ich projekty
Zdobyta wiedza
Praktyczna wiedza nt. procedur obowiązujących w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem specyfiki inwestycji liniowych
Certyfikaty
Kazdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w seminarium z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.