menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Środki trwałe i ich amortyzacja [nr 7294v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

1. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych:

• Ustawa o rachunkowości,

• Krajowy Standard Rachunkowości 11,

• Prawo podatkowe.

2. Wycena wartości początkowej środków trwałych:

• wytworzonych we własnym zakresie,

• nabytych (nowe i używane),

• zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje – najczęstsze problemy w dokonaniu właściwej klasyfikacji na gruncie prawa bilansowego i podatkowego,

• ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,

• odłączenie części składowej środka trwałego,

• inne przypadki.

3. Amortyzacja środków trwałych:

• zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych,

• wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.

4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7:

• okres użyteczności środków trwałych,

• wartości szacunkowe a środki trwałe,

• obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności,

• ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych.

5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”:

• okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego,

• ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości.

6. Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym:

• definicja nieruchomości inwestycyjnej,

• ujęcie początkowe,

• wycena na dzień bilansowy – wartość historyczna oraz wartość godziwa.

 

7. Leasing środków trwałych:

• Krajowy Standard Rachunkowości nr 5,

• leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym,

• opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – koniec kontrowersji,

• ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na przykładzie.

8. Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.

9. Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych:

• warunki uznawania wartości niematerialnych w ujęciu bilansowym i podatkowym,

• klasyfikacja (w tym klasyfikacja statystyczna),

• wybrane WNiP – wartość firmy, prace rozwojowe.

10. Wartość początkowa:

• ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych na dzień przyjęcia,

• zmiany wartości początkowej.

11. Amortyzacja:

• metody amortyzacji,

• okres (stawka) amortyzacji i czynniki wpływające na jego ustalenie,

• zawieszenie i zakończenie amortyzacji.

12. Likwidacja.

Prowadzący
Arkadiusz Lenarcik - dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.
Forma
•Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy, •Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia, •Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail, •Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, •Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia
Lokalizacja
Cena
370.00 netto zł./osobę (455.10 zł. brutto)
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.