menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program
TERMINY SZKOLENIA WZORCOWEGO:
  • 08.04.2021 - online / Poznań 08-09/04
  • 06.05.2021 - online / Krakōw 06-07/05
  • 17.06.2021 - online / Warszawa 17-18/06
  • 25.02.2021 - online / Wrocław

Grupa docelowa

-główni księgowi,
-pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
-osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
-kierownicy działów finansowo-księgowych,
-członkowie zespołów projektowych,
-osoby, które planują aplikować o środki finansowe w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,
-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

 

Cel szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi realizację następujących celów:
-Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w  Perspektywie Finansowej 2014-2020.
-Zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w Perspektywie Finansowej 2014-2020.
-Praktyczna analiza wytycznych obowiązujących w zakresie kwalifikowalności wydatków.
-Przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.
-Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów.

 

Korzyści dla uczestników

-ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków;
-możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020;
-uzyskanie kompleksowej wiedzy pozwalającej na prawidłowe rozliczanie projektów unijnych;
-uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące nowych zasad kwalifikowania wydatków i przygotowania odpowiedniej dokumentacji;
-podczas szkolenia omówimy najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo księgowych za realizację i rozliczenie danego projektu.

 

 

Program szkolenia

DZIEŃ 1

1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020

§ Obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego

§ Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej

§ Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

§ Zasady opisywania dowodów księgowych

§ Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu

§ Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu

2. Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020

§ Ramy czasowe kwalifikowalności

§ Zasięg geograficzny kwalifikowalności.

§ Ocena kwalifikowalności projektu

§ Zasada faktycznego poniesienia wydatku

§ Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

§ Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe

§ Zakaz podwójnego finansowania

3. Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2014-2020

§ Wkład niepieniężny

§ Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

§ Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

§ Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§ Leasing

§ Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty

§ Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych

§ Koszty pośrednie

- Przygotowanie projektu

- Zarządzanie projektem

§ Koszty związane z angażowaniem personelu

- Stosunek pracy

- Stosunek cywilnoprawny

- Osoby samozatrudnione

- Inne formy angażowania personelu projektu

 

DZIEŃ 2

1. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020

§ Terminy składania Wniosku o płatność

§ Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność

§ Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe

§ Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych

§ Załączniki do Wniosku o płatność

§ Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu

§ Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność

§ Obsługa systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność

§ Typowe błędy w toku procesu rozliczeń

2. Warsztaty - Studium przypadku

§ Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych

§ Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków

§ Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych

§ Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot

3. Podsumowanie szkolenia:

§ dyskusja końcowa,

§ konsultacje indywidualne

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

 

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER

SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO

ul. Libelta 1a/2

61-706 Poznań

alt

 

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

 

Departament szkoleń otwartych:

tel. 508 393 926

tel. 577 177 547

tel. 733 544 190

tel. 570 590 060

tel. (61) 3070303

tel. (61) 8102194

tel. (61) 4152036

tel. (61) 4152810

tel. (61) 4152820

 

fax. (61) 6 247 936

fax. (61) 2 786 300

 

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

 

 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:

1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.

2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.

3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.

4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

 

POLITYKA  RABATOWA

 

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.

Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.     

 

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1190
Zgłoszenie
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.