menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


XXXIII EDYCJA STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Studium Zamówień Publicznych to 5 weekendowych zjazdów, które przygotują Cię do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.! Efektem uczestnictwa jest nabycie niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci ustrzec się niechcianych błędów i pułapek podczas stosowania najnowszej ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki Studium będziesz zawsze przygotowany do niezapowiedzianych kontroli, ustrzeżesz się postępowań w KIO oraz samodzielnie przeprowadzisz bezbłędny przetarg. Otrzymasz gotowe rozwiązania najczęściej spotkanych problemów! Studium jest akredytowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, co oznacza o najwyższej jakości tego szkolenia. Po zakończeniu nauki otrzymasz indywidualny dyplom ze zdjęciem podsumowujący Twoją pracę. Chcesz zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. zamówień publicznych?
Program

Zjazd I, dzień 1: 9:00 - 17:30 Piątek, 8 października 2021 r.

1. Zagadnienia wprowadzające - NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

3. Co to jest zamówienie publiczne?

5. Zasady udzielania zamówień publicznych WG NOWEGO PRAWA PZP

6. Polityka zakupowa państwa

7. Plan postępowań o udzielenie zamówień (PPZ)

8. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd I, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 9 października 2021 r.

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - NOWA USTAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Formy wsparcia zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

5. Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych

6. Ustalenie wartości zamówienia

7. Udzielanie zamówień na częściach lub z dopuszczeniem składania ofert częściowych

8. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

 

Zjazd II, dzień 1: 9:00 - 17:30 Piątek, 22 października 2021 r.

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia (SWZ) - NOWA USTAWA PZP

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

3. Opis sposobu przygotowywania oferty, w tym wymagania techniczne oraz organizacyjne sporządzania oraz przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

5. Udostępnianie, wyjaśnianie i zmiana treści SWZ

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd II, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 23 października 2021 r.

1. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikająca z ustawy pzp

4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi

5. Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych

6. Kontrola zamówień publicznych w Polsce

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

  

 

 

Zjazd III, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 5 listopada 2021 r.

1.Tryby udzielania zamówień publicznych o wartości równiej i większej od progów unijnych - w kontekście nowej ustawy pzp

2.Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej od progów unijnych

3.Badanie i ocena ofert

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd III, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 6 listopada 2021 r.

1. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące

3. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4. Raport z realizacji umowyZjazd IV, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 19 listopada 2021 r.

KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  • Definicja środków komunikacji elektronicznej
  • Warunki odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej
  • Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, w tym narzędzi i urządzeń służących przekazywaniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie oraz oświadczeń wstępnych
  • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

PODPIS ELEKTRONICZNY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W NOWEJ USTAWIE PZP

KATALOGI ELEKTRONICZNE

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNEGO MODELOWANIA DANYCH BUDOWALNYCH

SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY I PROCEDURY W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONKTEKŚCIE NOWEJ USTAWY PZP

 


Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd IV, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 20 listopada 2021 r.

1. Środki ochrony prawnej A NOWE PRAWO PZP

2. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

SEMINARIUM – POWTÓRZENIE CAŁEGO MATERIAŁU STUDIUM

TEST ZALICZENIOWY

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd V, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 10 grudnia 2021 r.

1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych - NOWE PRAWO PZP

2. Zamówienia publiczne na roboty budowlane - NOWA USTAWA PZP

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji
 

Zjazd V, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 11 grudnia 2021 r.

1. Zamówienia publiczne o wartości pon. 130 000 zł

2. Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji kontrolujących (prezes uzp, nik, rio, uks, instytucje zarządzające funduszami unijnymi)


Podsumowanie i zakończenie studium


Rozdanie dyplomów

 

Prowadzący
Grzegorz Czaban Iwona Holka Wioleta Bajda Jerzy Dylewski Ewaryst Kowalczyk Damian Michalak
Forma
Szkolenie online
Czas trwania
8 PAŹDZIERNIKA - 11 GRUDNIA 2021
Termin / Lokalizacja
  1. 08.10.2021 / ONLINE
Cena
3990
Zgłoszenie
XXXIII EDYCJA STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W cenę wliczono
- Szkolenie on-line na żywo - EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą - 30 dni dostępu do nagrania szkolenia - Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS - Dostęp do EduStrefy - Certyfikat ukończenia szkolenia - Szkolenie w godzinach 9:30-15:30 - Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp: Wzór SWZ Kwalifikowanie wykonawców Analiza potrzeb Regulamin do 130 000 zł Postępowanie wg trybu podstawowego Przykładowe klauzule do umów
Certyfikaty
Certyfikat online
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.