menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane Kompleksowy kurs na podstawie nowych rozporządzeń, wymagań Programu Polski Ład i ustawy o elektromobliności

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Czego potrzebujesz, by ogłosić i efektywnie przeprowadzić zamówienie publiczne na roboty budowlane, nadzór inwestorski lub prace projektowe?
Wymagania wstępne
Tego wszystkiego dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu, które w 22 punktach omówi tą tematykę. Od wymagań w opisie przedmiotu zamówienia po umowy! Ekspert omówimy także nowe rozporządzenia wykonawcze. Zapraszamy!
Program
 1. Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane
 2. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 3. Przedmiotowe środki dowodowe
 4. Szacowanie  wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane
 5. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 6. Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
 7. Zasady podziału zamówień
 8. Wymagania do opisu przedmiotu zamówienia-wynikające z  ustawy o elektromobilności
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania finansowanego z Polskiego Ładu, w tym zaliczki, warunki płatności, szczególne warunki umowy.
 10. Analiza potrzeb i wymagań na roboty budowlane i prace projektowe
 11. Przetarg nieograniczony
 12. Tryb podstawowy

 

 1. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
 2. Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności
 3. Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane- etap przetargu, etap realizacji umowy
 4. Podmiotowe środki dowodowe
 5. Czy zawsze są niezbędne pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane
 6. Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy
 7. Zmiany umowy w oparciu o art. 455 Pzp
 8. Zmiany umowy w oparciu o art. 439 Pzp indeksacja wynagrodzenia
 9. Zmiany umowy w oparciu o art. 436 pkt 4 Pzp.
 10. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego
 11. Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego
 12. Mediacja lub koncyliacja – czy korzystać i jak korzystać
 13. Nowy zakres rozliczenia inwestycji z nowego ładu
 14. Pytani i odpowiedzi
Prowadzący
Ewa Wiktorowska - Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.
Forma
SZKOLENIE ONLINE
Czas trwania
16 - 17 LUTEGO 2022
Lokalizacja
Cena
999.00
Zgłoszenie
Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane Kompleksowy kurs na podstawie nowych rozporządzeń, wymagań Programu Polski Ład i ustawy o elektromobliności
W cenę wliczono
- Szkolenie on-line na żywo - EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą - 30 dni dostępu do nagrania szkolenia - Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS - Dostęp do EduStrefy - Certyfikat ukończenia szkolenia - Szkolenie w godzinach 9:30-15:30 - Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp: Wzór SWZ Kwalifikowanie wykonawców Analiza potrzeb Regulamin do 130 000 zł Postępowanie wg trybu podstawowego Przykładowe klauzule do umów
Certyfikaty
Certyfikat
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.