menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWO PRACY W 2021 ROKU – NAJTRUDNIEJSZE PRZYPADKI BUDZĄCE WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie Prawo Pracy w 2021 roku adresujemy do: -Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm -Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr -Szefów Zespołów -Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
 1. Za co są wyższe kary dla pracodawców w 2021r.?
 2. O obowiązku ewidencjonowania umów o dzieło?
 3. Jakie są zmiany w zakresie mobbingu?
 4. Jakie są planowane zmiany w zakresie pracy zdalnej?
 5. Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem na odległość?
 6. Co to jest bezpieczny podpis elektroniczny?
 7. Czy podpis elektroniczny potwierdzonym profilem zaufanym spełnia kryterium kwalifikowanego  podpisu elektronicznego?
 8. Czy złożenie oświadczenia woli drogą mailową jest skuteczne i z jakim momentem?
 9. Jak prawidłowo i bezpiecznie przeprowadzić obecnie proces rekrutacji?
 10. Na jakich zasadach następuje przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia osób, które są przyjmowane do pracy?
 11. Jakie dane zdrowotne są przetwarzane w celu wykonania badań profilaktycznych?
 12. Jakie dane są przetwarzane w związku z czasową niezdolnością do pracy, wypadkowością i rodzicielstwem?
 13. Czy wiesz jakie zasady obowiązują przy przetwarzaniu danych o niekaralności kandydatów do pracy i pracowników?
 14. Jakie są zasady korzystania z adresu e-mail byłego pracownika?
 15. Jakie są zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi pracującemu zdalnie i telepracownikowi?
 16. Jak chronić dane osobowe w pracy zdalnej i telepracy?
 17. Jak realizowane jest prawo pracodawcy do kontroli pracownika w pracy zdalnej i telepracy w kontekście prawa do prywatności pracownika?
 18. Jak i gdzie przechowywać dokumentację związaną z pracą zdalną?
 19. Czy karta urlopowa złożona drogą elektroniczną wymaga podpisu kwalifikowanego?
 20. Czy pracodawca może uzależnić zatrudnienie od szczepienia na COVID -19?
 21. Jakie są podstawy i zasady wynagradzania pracownika, który nie świadczy pracy? (orzecznictwo SN).
 22. Jak ustalać wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy?
 23. W jaki sposób rozumieć pojęcie „gotowości do pracy”?
 24. Czy okoliczności „nie zawinione” przez pracodawcę wpływają na nabycie praw do świadczeń pieniężnych?
 25. Jak kształtuje się wynagrodzenie pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy z mocy porozumienia stron, a jak w okresie wypowiedzenia?
 26. Jakie znaczenie ma planowanie urlopów wypoczynkowych z punktu widzenia organizacji pracy?
 27. Kiedy pracodawca może przesunąć urlop wypoczynkowy albo odwołać z urlopu?
 28. Jakie konsekwencje finansowe ponosi pracodawca w związku z przesunięciem urlopu i odwołaniem z urlopu wypoczynkowego?
 29. Jakie są różnice pomiędzy likwidacją stanowiska pracy a redukcją w zatrudnieniu i jak prawidłowo ustalić kryteria doboru do zwolnienia? Jaki jest zakres kontroli sądu pracy?
 30. Jak prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia pracownika (zmiana w zakresie czasu pracy, innych warunków zatrudnienia i płacowych, wykonywanych obowiązków)? 
 31. Czy wiesz kiedy stosować wypowiedzenie zmieniające, a kiedy porozumienie zmieniające?
 32. Kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy pieniężnej przy wypowiedzeniu zmieniającym?
 33. Jakie są niedopuszczalne klauzule w umowach o pracę?
 34. Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy, jak je prostować w praktyce i jakie roszczenia może mieć pracownik z tego tytułu?
 35. Jakie są najczęstsze błędy pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą i jakie są ich konsekwencje?
Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.
Prowadzący
Anna Topolska Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów. Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa. Autorka licznych artykułów: „Nowelizacja Kodeksu pracy”, „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”, „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”, „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”. Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności.
Forma
Szkolenie Prawo pracy w 2021 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 18 lutego 2021 roku
Lokalizacja
Cena
490 zł
Zgłoszenie
PRAWO PRACY W 2021 ROKU – NAJTRUDNIEJSZE PRZYPADKI BUDZĄCE WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia Prawo pracy w 2021 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z planowanymi zmianami w 2021 roku. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.