menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


BEZPIECZNA EKSPLOATACJA, REMONTY, MODERNIZACJE UTB I ZAWIESI PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI UDT. NAJNOWSZE INTERPRETACJE, KONTROLE I ZALECENIA INSPEKTORÓW UDT

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi podlegających dozorowi technicznemu adresujemy do: -użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP, konserwatorzy) -firmy odpowiedzialne za: – instalowanie, – naprawę, – modernizację, – wytwarzanie urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
Aktualny system dozorowania urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów interpretacyjnych

Bezpieczna eksploatacja żurawi, suwnic, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych podnośnikowych, podestów ruchomych i innych UTB.

Ustawa o dozorze technicznym z najnowszymi zmianami

Rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego w świetle najnowszych przepisów prawnych

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw

 • rejestracja urządzeń w organach dozoru technicznego,
 • dokumentacja techniczna – „rejestracyjna” wprowadzanych do eksploatacji urządzeń produkcji krajowej i zagranicznej – import – jak to przygotować,
  – zakres dokumentacji wymaganej  dla urządzeń, które były umieszczone na rynku przed przystąpieniem Polski do UE,
  – instrukcja eksploatacji, opis techniczny, wymagania w zakresie obsługi,
 • dokumentacja dla urządzeń naprawianych i modernizowanych,
 • warunki eksploatacji urządzeń transportu bliskiego,
 • formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych,
 • wymagania dotyczące oznakowania maszyny, zawartości instrukcji,
 • dokumentacja uzupełniająca, protokoły, itp.
 • zakres dokumentacji wymaganej dla urządzeń, które były umieszczone na rynku po przystąpieniem Polski do UE – rejestracja urządzeń w organach dozoru technicznego, wymagania odnośnie dokumentacji.
 • jakie zapisy i wymagania umieścić w umowie z dostawcą urządzeń technicznych,  aby uniknąć problemów przy ich rejestracji w UDT?
Wymagania dla konserwatorów UTB
 • terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB
 • obowiązki konserwujących urządzenia transportu bliskiego (dokonywanie pomiarów, prowadzenie dziennika konserwacji itp.).
Wymagania dotyczące wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • zakres dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej wymaganej przez UDT w stosunku do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • obowiązujące regulacje prawne w zastosowaniu do bezpiecznego i higienicznego organizowania stanowisk pracy wyposażonych w wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
 • analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, metody likwidacji i ograniczenia zagrożeń
 • wymogi kwalifikacyjne i psychofizyczne osób obsługujących „wózki widłowe”
 • nowe rozwiązania napędów
 • eksploatacja ogumienia wózków
 • wymagania dotyczące dachów ochronnych

Modernizacja i naprawa urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych podnośnikowych i innych UTB. Modernizacja i naprawa okazjonalna.
Operatorzy i konserwatorzy – wymagania kwalifikacyjne. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 21.05.2019 w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz przedłużania zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Kontrowersje związane ze sprawdzaniem kwalifikacji.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy z urządzeniami transportu bliskiego i sposoby ich eliminowania – doświadczenia pokontrolne Inspektorów UDT.

Bezpieczna eksploatacja zawiesi – praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy

Podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi, podział i rodzaje zawiesi.

Podstawowe układy pracy, zastosowanie, budowa zawiesi oraz podstawowe elementy składowe, ich rodzaje i budowa.

Oznaczanie zawiesi, wymagania przepisów, dyrektywa maszynowa w zastosowania do zawiesi, deklaracja zgodności.

Rodzaje kontroli oraz ewidencja zawiesi, kontrola różnych rodzajów zawiesi, składowanie zawiesi, ocena stanu technicznego elementów zawiesi (ubytki, wytarcia, pęknięcia), próby wytrzymałościowe zawiesi. 
Kryteria wycofania zawiesi.

Obowiązki hakowego, sposoby określania dopuszczalnego obciążenia zawiesia.

Komunikacja między hakowym a operatorem urządzenia transportu bliskiego.

Wypadki i uszkodzenia przy dźwignicach spowodowane niewłaściwą eksploatacją zawiesi.


Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Ryszard Król Charyzmatyczny wykładowca, wieloletni Kierownik Działu Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego z bogatą praktyką i doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich bezpieczeństwa.
Forma
Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 24 marca 2021 roku
Lokalizacja
Cena
490 zł
Zgłoszenie
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA, REMONTY, MODERNIZACJE UTB I ZAWIESI PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI UDT. NAJNOWSZE INTERPRETACJE, KONTROLE I ZALECENIA INSPEKTORÓW UDT
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Podczas warsztatów doświadczony ekspert UDT przedstawi cały proces funkcjonowania urządzenia w zakładzie produkcyjnym, od momentu zakupu urządzenia przez zgłoszenie w organach dozoru technicznego, dokonanie uzgodnień odnośnie dokumentacji technicznej aż po dopuszczenie urządzenia do eksploatacji, jego kontrole techniczne oraz remonty i modernizacje.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.