menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


OPIS I WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY – AKTUALIZACJA W ZWIĄZKU Z COVID-19

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie opis stanowisk pracy – kogo zapraszamy?: -kierownika i pracowników działu HR -menedżerów, pracodawców -przedstawicielu ZZ
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
I. Opis stanowisk pracy w 2021 roku. Jakie wymagania stawiane są na stanowiskach pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez epidemię Covid-19
 • fizycznych / wykonawczych – niewykwalifikowanych
 • wykwalifikowanych, specjalistycznych
 • na poziomie brygadzisty i mistrza
 • administracyjnych – stażujących, wspierających
 • specjalistycznych
 • eksperckich, kierowniczych
 • koordynacyjnych, kierowniczych, menedżerskich?

Analiza poszczególnych części opisu stanowiska pracy wraz z praktycznymi warsztatami

 • informacje o stanowisku
 • główne zadania, odpowiedzialności i uprawnienia na stanowisku
 • wymagania stanowiskowe – wymagane kompetencje
 • współpraca /komunikacja /kontakty
 • ogólny poziom stanowiska
 • dodatkowe informacje – zakres i forma dodatkowych informacji wprowadzanych do opisu
 • specyfikacja zadań
 • informacje o warunkach pracy – jak je interpretować w związku z narażeniem na transmisję COVID-19?
 • Informacja o organizacji pracy zdalnej w opisie stanowiska – czy możliwa?

Funkcjonalność informacji zawartych w opisie stanowiska pracy w zgodności z KRK i SRK

Dostosowanie opisów do charakterystyk KRK

 • charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4,
 • charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8,
 • charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5,
 • charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego – poziomy 6–8.

Dostosowanie stanowisk do ram kompetencji zawodowych SRK i zgodność w zakresie zapewnienia

 • czytelnego planu budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora, czyli poszukiwanych przez pracodawców,
 • jednolitego i miarodajnego sposobu oceny potencjału pracowników – możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy,
 • wiarygodnej weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy i przez to efektywniejszą rekrutację

Budowanie ścieżki kariery na podstawie opisu stanowiska pracy.

Jakie znaczenie ma opis stanowiska pracy dla procesu rekrutacji i selekcji, oceny okresowej, wartościowania stanowisk pracy oraz polityki płacowej?

Gradacja stanowisk w opisie stanowiska pracy a wynagrodzenie i motywacja pracowników.

Projektowanie opisu stanowiska pracy z uwzględnieniem gradacji stanowisk – ćwiczenia praktyczne.

Co to są katalogi opisu stanowisk pracy? – Definicja i wartość.

Jaka jest rola administratora katalogów opisów stanowisk pracy? – Rola zespołów HR.

Jak tworzone są katalogi opisu stanowisk pracy? – Metodologia ich opracowywania, nazewnictwo stanowisk, łączenia i rozdzielania podobnych stanowisk.

Metody analizy pracy i ich zastosowanie

 • KPI,
 • chronometraż stanowiskowy,
 • wdrożenie poliwalencji – na jakich zasadach – zgodność z przepisami prawa pracy – model wielozadaniowości w dobie epidemii COVID-19 – zgodność opisu stanowiska z zakresem czynności,
 • czy zakres czynności i zakres odpowiedzialności to dokumenty tożsame?
 • praktyczne zastosowanie art. 94 pkt 9 Kodeksu pracy w kontekście tworzenia opisów, stanowisk pracy i ocen okresowych – omówienie orzecznictwa SN,
 • opis stanowiska pracy jako środek dowody w sądzie.

Jak zbierane są dane o stanowiskach pracy?

Instrukcja opisywania stanowisk pracy

 • znaczenie
 • zakres
 • przykładowe zapisy i rekomendowany wzór instrukcji.

Jakie znaczenie dla prawidłowego sporządzania opisów stanowisk pracy ma model kompetencji? – Omówienie przykładów i rozwiązań.

Kompetencje związane z odpornością na stres i pracą w warunkach stresogennych – powiązanie charakteru prac z oceną ryzyka zawodowego i jej aktualizacją ze względu na oddziaływanie epidemii COVID-19 w zakresie psychospołecznych

Model kompetencji w opisie stanowisk pracy

 • aktualizacja kompetencji dla white i blue collars związana ze zmianą modelu pracy w czasie epidemii COVID-19 – organizacja pracy zdalnej, systemy czasu pracy, itp.

Przygotowanie opisów stanowisk pracy pod ich wartościowanie.

Wartościowanie stanowisk pracy w 2021 roku

 • zbudowanie systemów wynagrodzeń w oparciu o obiektywne kryteria. Zabezpieczenie pracodawcy przed zarzutem dyskryminacji płacowej.
II. Wartościowanie pracy w 2021 roku.
Dlaczego należy zaktualizować wartościowanie pracy w 2021 roku i latach następnych w zależności od dynamiki zmian związanych ze stanem epidemii COVID-19.

Znaczenie wartościowania stanowisk pracy z punktu widzenia prawa pracy – zgodność wartościowania z zasadami kryteriami ustalenia wartości wynagrodzenia za pracę i równego traktowania w zatrudnieniu.

Metody wartościowania pracy zależne od profilu pracodawcy – model amerykański, europejski, metody stosowane w kraju uznane przez sądy – wartościowanie stanowisk pracy i maping w powiązaniu z normami prawa pracy – wartościowanie jako dowód sądowy.

Stosowanie metod wartościowania stanowisk pracy na rynku pracy – przykłady standardów i dobrych praktyk rynkowych, przyczyny i zmiany uzasadniające ponowne wartościowanie stanowisk.

Dokumenty niezbędne do ustalenia wartości pracy – omówienie przykładów opisu stanowisk, opisy stanowisk a zakresy obowiązków – wzory dokumentów

Procedura wartościowania pracy – dobór zespołu i ekspertów, dobór stanowisk, metody próbkowania.

Metody wartościowania – warsztat wartościowania metodą analityczno-punktową, rangowania stanowisk, porównywania parami – jaką metodę wybrać w zależności o profilu organizacji, stanowisk typowych, specjalistycznych.

Mapowanie stanowisk – metody i procedury, mapowanie w oparciu o benchmarking rynkowy.

Wartościowanie pracy w kontekście budowy systemy wynagrodzeń – analiza case study.

Polityka płacowa pracodawcy i jej znaczenia dla rekrutacji wewnętrznej i wewnętrznej, awansowania, realizacji ocen okresowych.

Wybrane nieprawidłowości i niezgodności z zasadami prawa pracy w zakresie budowy systemów wynagradzania – budowanie i aktualizacja systemy wynagrodzeń, zasady przejściowe i wprowadzające, zastosowanie art. 9 (1) K.p.

Gradacja stanowisk w wartościowaniu.

Analiza sytuacji nieprzewidywalnych – jak uniknąć ryzyka popełnienia błędu podczas wartościowania.

Wartościowanie pracy w aspekcie tworzenie regulaminu wynagradzania.

Wyniki wartościowania pracy i ich znaczenie dla budowy systemu wynagradzania.

Wycena stanowisk pracy – punktacja, taryfikacja – ćwiczenia.

Instrukcje wartościowania pracy – omówienie.

Zespół wartościujący – zadania i cele.

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Mateusz Warchał Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki. Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
Forma
Metody wyszczególnione: krótkie wykłady, dyskusja moderowana, case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, omówienie dokumentów, wzorów, szablonów.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe 24-25 marca 2021 roku
Lokalizacja
Cena
1090 zł
Zgłoszenie
OPIS I WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY – AKTUALIZACJA W ZWIĄZKU Z COVID-19
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Szkolenie opis stanowisk i wartościowanie pracy – korzyści: -otrzymasz ustandaryzowane dokumenty opisów stanowisk wraz z instrukcjami ich wypełnienia.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.