menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Postępowanie administracyjne – kompendium wiedzy urzędnika. Dwudniowe szkolenie praktyczne - ON LINE na żywo!

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom (urzędnikom) organów administracji publicznej (bądź innych jednostek), wydającym decyzje administracyjne.
Wymagania wstępne
brak
Program

Cel szkolenia:

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wydawania decyzji administracyjnych. Szkolenie ma umożliwić uczestnikom „odświeżenie” wiedzy, jak również jej gruntowne i usystematyzowanie.

Szkolenie dwudniowe: 14-15 stycznia 2021 oraz 18-19 lutego 2021.

Plan szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne.

·        Zakres obowiązywania kpa.

·        Pojęcie sprawy administracyjnej.

·        Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.

·        Ogólne zasady postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad (nowelizacja z 2017 r.).

·        Strona postępowania administracyjnego.

·        Interes prawny.

·        Przedstawiciel i pełnomocnik strony.

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.

·        Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.

·        Zakres informacji z RODO.

·        Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism.

·        Termin uzupełnienia braków formalnych podania.

·        Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością.

3. Postępowanie przed organem I instancji.

·        Terminy załatwiania spraw.

·        Ponaglenie – pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.

·        Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.

·        Terminy procesowe.

·        Obliczanie terminów (kazusy praktyczne).

·        Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.

·        Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.

·        Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.

·        Posiedzenie w trybie współdziałania.

·        Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.

·        Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

·        Postępowanie uproszczone .

·        Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki/przykłady.

·        Prowadzenie akt sprawy administracyjnej.

·        Protokoły i adnotacje.

·        Metryka sprawy.

·        Udostępnianie akt sprawy (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO).

4. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie.

·        Decyzje administracyjne – elementy konieczne decyzji.

·        Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.

·        Związanie organu decyzją.

·        Ugoda administracyjna.

·        Milczące załatwienie sprawy.

5. Postępowanie odwoławcze.

·        Czynności organu I instancji – możliwość weryfikacji decyzji oraz możliwość ewentualnych zmian po wydaniu decyzji.

·        Postępowanie dowodowe przed organem II instancji

·        Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.

·        Decyzje formalne i merytoryczne.

·        Sprzeciw od decyzji kasacyjnej.

6. Postępowania nadzwyczajne– wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie lub zmiana decyzji.

·        Ostateczność, a prawomocność decyzji.

·        Tryby nadzwyczajne względem siebie.

·        Tryby nadzwyczajne, a postępowanie sądowoadministracyjne.

·        Zmiana lub uchylenie decyzji.

·        Wznowienie postępowania.

·        Stwierdzenie nieważności decyzji.

7. Administracyjne kary pieniężne.


Faktura wystawiana po szkoleniu, z terminem płatności do 14 od otrzymania faktury. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych, stawka zw. z VAT (cena netto = cena brutto).

Zgłoszenia: www.edu-gov.pl/zapisy-na-szkolenia/

faks 22 350 79 40

tel. 22 350 73 11 

tel. 609 933 811

 

Prowadzący
Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski. Prawnik, administratywista, trener, wykładowca. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji państwowej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcześniej Urząd Miasta Łodzi), a także jako wykładowca uczelni wyższych. Przeprowadził łącznie ponad 1200 godzin zajęć i szkoleń.
Forma
prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady.
Czas trwania
12 godzin szkoleniowych (6 godzin szkoleniowych każdego dnia)
Termin / Lokalizacja
  1. 18.02.2021 / On line, platforma szkoleniowa.
Cena
840 zł netto (zwolnione z vat)
W cenę wliczono
Wykłady, certyfikat, materiały szkoleniowe.
Zdobyta wiedza
Analiza przepisów oparta na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych. Praktyczna forma zajęć – przykłady oraz wzory.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa wysyłany pocztą.
Organizator
EDU GOV Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.