menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Projekt "PZP dla Biznesu" cz.3 (e-zamówienia)

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
e-learning
Wymagania wstępne
Przesłanie szkolenia.
Program
Płatność 12% wartości usługi!
PROGRAM SZKOLENIA (część 3 z 3 szkoleń ) 
 1. Zagadnienia ogólne z zakresu e-zamówień
 2. Pozyskiwanie informacji o e-zamówieniach w Polsce i wyszukiwanie informacji o e-zamówieniach
 3. Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu
 4. Wymogi sprzętowo-aplikacyjne oraz znaczenie elektronicznego podpisu
 5. Przygotowanie oferty w e-zamówieniach
 6. Miniportal, platformy e-zamówień
 7. Omówienie orzecznictwa KIO w obszarze e-zamówień
 8. Elektroniczne wypełnianie JEDZ
Pozostałe części pod linkiem:Część teoretycznaCzęść praktyczna
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Adresaci szkoleniaGrupę docelową w projekcie stanowią przedstawiciele przedsiębiorstw (właściciele, pracownicy, wspólnicy, pełnomocnicy) spełniających poniższe kryteria:
 • Status MMŚP (osw.) 
 • Siedziba na terenie województwa lubelskiego lub mazowieckiego, weryfikacja KRS / CEIDG.
 • Aktywność na rynku ZP, na terenie Polski (ow.) 
 • Nie skorzystanie ze wsparcia w ramach poprzedniej edycji, czyli konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16 
Projekt obejmuje realizację SZKOLENIA 1 Z 3 DO WYBORU:
 1. Szkolenie ogólne z zakresu prawa zamówień publicznych,
 2. Szkolenie praktyczne z zakresu prawa zamówień publicznych,
 3. Szkolenia z zakresu e-zamówień.
Ponadto każde przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego ze specjalistą z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w wymiarze 10 godzin. W ramach doradztwa firmy przychodzą z własnymi sprawami, mają możliwość konsultacji, skorzystania z opracowania lub zweryfikowania dokumentacji, przygotowania do postępowań lub procedury odwoławczej.
Cel szkolenia
 1. Przedstawione i omówione zostaną podstawowe informacje na temat e-zamówień, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy dot. e-zamówień obowiązujące w Polsce.
 2. Omówione i praktykowane będzie skuteczne pozyskiwanie informacji o e-zamówieniach.
 3. Omówione zostaną zagadnienia dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności kwestii dot. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, ze szczególnym specyfiki e-zamówień.
 4. Uczestnikom uświadomione zostaną potrzeby w zakresie sprzętu niezbędnego do korzystania z e-zamówień oraz zagadnień w obszarze posługiwania się elektronicznym podpisem w e-zamówieniach.
 5. Omówiony zostanie także proces przygotowania oferty z zaznaczeniem zagadnień dot. prawidłowego złożenia oferty oraz jej załączników za pośrednictwem platform e-zamówień. 
 6. Nie zabraknie także informacji o znaczeniu oraz funkcjonowaniu Miniportalu, platform e-zamówień oraz innych procedurach na gruncie pzp odbywających się drogą elektroniczną. Omówione zostanie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w obszarze uwidaczniających się problemów i wątpliwości dot. e-zamówień.
 7. Poruszone będą także zagadnienia uzupełniania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania JEDZ w formie elektronicznej, sposoby postępowania przy składaniu JEDZ.
MetodykaSzkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy zoom, kilka minut przed godziną 9 trener otwiera szkolenie na platformie aby umożliwić logowanie uczestników. Wcześniej jest to niemożliwe. Na 3 dni przed szkoleniem każdy uczestnik otrzymuje dane do logowania, hasło i instruktaż. 
Obligatoryjnie każda osoba loguje się podając imię, nazwisko i nazwę firmy. 
TrenerMateusz Gabryel - Prawnik, przedsiębiorca i szkoleniowiec. Doświadczenie zawodowe w obszarze prawa zdobywał w jednej z największych polskich kancelarii prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
 • Prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie zwiększania kompetencji przedsiębiorców, analiz, audytów oraz raportowania przebiegu procesów wewnętrznych. Szkoli m.in. w obszarze prawa zamówień publicznych. Zasiadał w zarządach spółek prawa handlowego oraz organach kolegialnych organizacji pozarządowych, a także prowadził zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej w Ministerstwie Infrastruktury.
 • Jest absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ukończył program MBA w lotnictwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie uzyskując tytuł Master of Business Administration. W 2019 r. otworzył przewód doktorski w dziedzinie prawa administracyjnego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był członkiem projektu badawczego oraz współautorem publikacji opracowanej na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczącej zmian przewidzianych w prawie zamówień publicznych w ramach nowej ustawy, pt. „Istota stworzenia jednego Sądu (wydziału orzekającego) do spraw dotyczących zamówień publicznych w kontekście jednolitości orzecznictwa oraz wypracowania specjalizacji w tym zakresie”. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w obszarze prawa.

Organizacja szkoleniaZgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem. Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
HARMONOGRAM
Projekt obejmuje realizację SZKOLENIA 1 Z 3 DO WYBORU:
Szkolenie ogólne z zakresu prawa zamówień publicznych, od 2021-01-28 do 2021-01-29Szkolenie praktyczne z zakresu prawa zamówień publicznych, od 2021-02-04 do 2021-02-05Szkolenia z zakresu e-zamówień. od 2021-02-11 do 2021-02-12
Każdy dzień szkolenia trwa 8 godzin dydaktycznych w godzinach od 09:00 do 16:00.
Ponadto każde przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego ze specjalistą z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w wymiarze 10 godzin. W ramach doradztwa firmy przychodzą z własnymi sprawami, mają możliwość konsultacji, skorzystania z opracowania lub zweryfikowania dokumentacji, przygotowania do postępowań lub procedury odwoławczej.
Czas trwania
16 godzin edukacyjnych
Termin / Lokalizacja
 1. 11.02.2021 / On-line, 2 dni
Cena
82,19 netto VAT ZW.
Zgłoszenie
Projekt "PZP dla Biznesu" cz.3 (e-zamówienia)
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.