menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamówienia publiczne dla biznesu w praktyce -po nowelizacji

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
e-learning
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia.
Program
Płatność 12% wartości usługi!!!!PROGRAM SZKOLENIA (część 2 z 3 szkoleń ) 
 1. Wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu
 2. Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu
 3. Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
 4. Tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjum
 5. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na dostawy, na usługi, na roboty budowlane)
 6. Korespondencja z zamawiającym na etapie badania i oceny ofert
 7. Procedura składania odwołania/wnoszenia skargi

Pozostałe części:

 • Część teoretyczna
 • E-zamówienia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Grupę docelową w projekcie stanowią przedstawiciele przedsiębiorstw (właściciele, pracownicy, wspólnicy, pełnomocnicy) spełniających poniższe kryteria:

 • Status MMŚP (osw.) 
 • Siedziba na terenie województwa lubelskiego lub mazowieckiego, weryfikacja KRS / CEIDG.
 • Aktywność na rynku ZP, na terenie Polski (ow.) 
 • Nie skorzystanie ze wsparcia w ramach poprzedniej edycji, czyli konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16 

SZKOLENIA 1 Z 3 DO WYBORU:

 • Szkolenie ogólne z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • Szkolenie praktyczne z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • Szkolenia z zakresu e-zamówień.

Ponadto każde przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego ze specjalistą z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w wymiarze 10 godzin. W ramach doradztwa firmy przychodzą z własnymi sprawami, mają możliwość konsultacji, skorzystania z opracowania lub zweryfikowania dokumentacji, przygotowania do postępowań lub procedury odwoławczej.

Cel szkolenia

 • Uczestnicy zostaną zapoznani z budową ogłoszenia o zamówieniu zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.
 • Uczestnicy nauczą się jak samodzielnie odszukać i zinterpretować informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ pod kątem możliwości udziału w danym postępowaniu. Uczestnicy poznają narzędzia, które pozwalają wpływać na treść warunków, a ponadto zapoznają się z zasadami składania dokumentów w postępowaniu oraz z katalogiem dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawcy.
 • Uczestnicy będą w stanie przyporządkować dany dokumentu do danego rodzaju warunku.
 • Uczestnicy zapoznają się z zasadami wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia i zasadami wspólnej realizacji zamówienia.
 • Uczestnicy poznają zasady składania ofert, badania i oceny ofert, oraz będą potrafili wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
 • Uczestnicy powinni być w stanie przygotować ofertę zgodną z wymaganiami zamawiającego.
 • Uczestnicy poznają zasady komunikacji z zamawiającym na etapie postępowania i będą w stanie wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak składać dokumenty w wymaganej przez zamawiającego formie.
 • Uczestnicy poznają przebieg procedury odwoławczej/skargowej oraz samodzielnie przygotują środki ochrony prawnej oraz spełnią wymagania formalne.
Prowadzący
M. G - Prawnik, przedsiębiorca i szkoleniowiec. Doświadczenie zawodowe w obszarze prawa zdobywał w jednej z największych polskich kancelarii prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie zwiększania kompetencji przedsiębiorców, analiz, audytów oraz raportowania przebiegu procesów wewnętrznych. Szkoli m.in. w obszarze prawa zamówień publicznych. Zasiadał w zarządach spółek prawa handlowego oraz organach kolegialnych organizacji pozarządowych, a także prowadził zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej w Ministerstwie Infrastruktury. Jest absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ukończył program MBA w lotnictwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie uzyskując tytuł Master of Business Administration. W 2019 r. otworzył przewód doktorski w dziedzinie prawa administracyjnego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był członkiem projektu badawczego oraz współautorem publikacji opracowanej na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczącej zmian przewidzianych w prawie zamówień publicznych w ramach nowej ustawy, pt. „Istota stworzenia jednego Sądu (wydziału orzekającego) do spraw dotyczących zamówień publicznych w kontekście jednolitości orzecznictwa oraz wypracowania specjalizacji w tym zakresie”. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w obszarze prawa.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych
Lokalizacja
Cena
81.51 netto VAT ZW.
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne dla biznesu w praktyce -po nowelizacji
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.