menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


SOP - Sales and Operation Planning, czyli budząc “&” w S&OP – warsztaty (Zarządzanie sprzedażą, zarządzanie operacjami)

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Warsztat ten skierowany jest do osób zainteresowanych wdrożeniem lub rewitalizacją obecnego procesu Sales & Operation Planning. Zapraszamy wszystkich, którzy w procesie tym uczestniczą lub uczestniczyć planują i chcą być do niego przygotowani.
Wymagania wstępne
Prosimy o zabranie komputerów (przeglądarka Chrom lub Firefox).
Program
CELE SZKOLENIA:

Cel nadrzędny: poznanie sprawdzonego sposobu budowy zespołu S&OP.

Obserwacje zespołu konsultantów MPM z udanych wdrożeń pokazują wyraźnie, że najczęściej przebiega to w następujących krokach:

• Odbudowa zaufania poprzez skupienie się na istotnym i pilnym z punktu widzenia firmy i kluczowych działów problemie – logiczne i konsekwentnie wdrożone decyzje znaczą więcej niż tysiące szkoleń. Prócz efektów niosą ze sobą doświadczenie współpracy („a jednak można z nimi wspólnie coś zrobić”) oraz pogłębienie wiedzy o systemie naczyń połączonych jakim jest firma. Wyzwania na tym etapie są dwa: jak określić problem i sposób jego rozwiązania oraz – przewidując sukces etapu – jaki cel postawić przed zespołem, gdy pierwszy problem będzie rozwiązany. Często bowiem następuje tu kryzys – zadowoleni z osiągniętych sukcesów siadamy na laurach: pożarów już nie ma (przynajmniej jest ich dużo mniej niż wcześniej), pora świętować. Proces S&OP staje się comiesięcznym uzgadnianiem planów sprzedaży i produkcji w horyzoncie 1 do (zazwyczaj) 3 miesięcy. Udział szefa firmy zanika.

• Wydłużenie horyzontu planowania – przełamanie impasu kończącego pierwszy etap wdrażana S&OP  często wymaga rozbudowania procesu o przewidywania finansowe. To oczywiście zwiększa ilość informacji, które w procesie trzeba przetwarzać, konieczne jest też sformalizowanie procesu i jego polityki. Większa liczba osób, które zaczynają uczestniczyć w procesie staje się też poważnym wyzwaniem – poziom zrozumienia procesu, jak i biznesu jest często zbyt mały, a naturalnie dominuje patrzenie ze swojego, wąskiego punktu widzenia. W efekcie często zawodzi poziom przygotowania uczestników przychodzących na spotkanie. Zamiast sprawnie przebiegającej narady, na której wnioski z przeszłości służą za doskonały punkt wyjścia do lepszego planowania przyszłości mamy do czynienia z długotrwałymi i męczącymi spotkaniami, w których wysiłek przewidywania zagrożeń spada na barki lidera procesu. Barierą w tym momencie jest z jednej strony jeszcze występujący brak wiedzy o funkcjonowaniu firmy jako całości (w tym specyfice jej modelu biznesowego), a także niezrozumienie czym jest wspólny cel i jaki do niego wkład wnoszą poszczególni uczestnicy. Dobrze poprowadzony etap drugi pozwala płynnie przejść do najwyższego poziomu wdrożenia S&OP jakim jest…

• Mechanizm wdrażania strategii – dobre przygotowanie, o którym mowa była w etapie drugim skupiało się na przewidywaniu zagrożeń. Jednak z czasem trzeba przesunąć uwagę nie tyle na unikanie problemów, co na szukanie możliwości dalszego wzrostu. Dobrym przykładem dojrzałości na tym etapie jest działanie w sytuacji kryzysowej – zdolność do nie tylko szybkiego zareagowania na nowe wyzwania, ale przede wszystkim – do przekucia ich na swoją przewagę.

SESJE:Proponowany warsztat pozwoli uczestnikom przejść wszystkie trzy etapy wdrażania Sales & Operations Planning. W oparciu o rozbudowane i interaktywne studium przypadku, działając w 3-4 osobowych zespołach uczestnicy będą ćwiczyć:
• Metodę  zespołowej identyfikacji krytycznego problemu, która z jednej strony pozwoli ujrzeć całej drużynie wspólny cel, a z drugiej – będzie doskonałym sposobem na zrozumienie wzajemnych powiązań (pierwszy etap wdrożenia S&OP)
• Sposób wyznaczenia dalszego celu, gdy pozornie niewiele będzie można jeszcze zrobić dla poprawy wyników (przygotowanie do drugiego etapu wdrożenia S&OP)
• Jak przygotowywać się na spotkania S&OP, aby były one jak najbardziej efektywne (etap drugi wdrożenia S&OP)
• Gotowość na niespodziewane – jak sprawnie analizować nową sytuację i jak podejmować decyzję w warunkach ograniczonego czasuPROFIL UCZESTNIKÓW:

Warsztat ten skierowany jest do osób zainteresowanych wdrożeniem lub rewitalizacją obecnego procesu Sales & Operation Planning. Zapraszamy wszystkich, którzy w procesie tym uczestniczą lub uczestniczyć planują i chcą być do niego przygotowani. 

FORMA WARSZTATU:

2 dni po 8 godzin. Warsztat jest realizowany w formie interaktywnego wykładu opartego na symulatorze łańcuch dostaw (The Fresh Connection) i multimedialnej prezentacji. W ramach warsztatu uczestnicy wykonują przede wszystkim ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów.

Krok po kroku przejdziemy przez cały proces S&OP, wdrażając go podczas warsztatów w wirtualnej firmie produkcyjnej (praca na symulatorze).
Prosimy o zabranie komputerów (przeglądarka Chrom lub Firefox).

Forma
2 dni po 8 godzin. Warsztat jest realizowany w formie interaktywnego wykładu opartego na symulatorze łańcuch dostaw (The Fresh Connection) i multimedialnej prezentacji. W ramach warsztatu uczestnicy wykonują przede wszystkim ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów. Krok po kroku przejdziemy przez cały proces S&OP, wdrażając go podczas warsztatów w wirtualnej firmie produkcyjnej (praca na symulatorze).
Lokalizacja
Cena
2250 zł netto (13% rabat First Minute)
Zgłoszenie
SOP - Sales and Operation Planning, czyli budząc “&” w S&OP – warsztaty (Zarządzanie sprzedażą, zarządzanie operacjami)
W cenę wliczono
symulator, ćwiczenia, materiały w języku angielskim, obiady i napoje
Zdobyta wiedza
planowanie sprzedaży, planowanie operacji, zarządzanie strategiczne, proces SOP,
Certyfikaty
certyfikat uczestnictwa
Organizator
MPM Productivity Management Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.