menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW KOMÓREK MERYTORYCZNYCH w zamówieniach publicznych wg aktualnych przepisów i orzecznictwa

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Zadania i odpowiedzialność pracowników komórek merytorycznych w zamówieniach publicznych! 2 DNI INTESYWNEGO KURSU!
Wymagania wstępne
Zapisz się na szkolenie dla komórek merytorycznych i dowiedz się: jak będzie przebiegał proces udzielania zamówień wg nowej ustawy, jak konkretnie opracować analizę potrzeb, w taki sposób, żeby była odpowiednia do udzielanego zamówienia, jakie są nowe obowiązki komórek merytorycznych ( przegląd dokumentów, które musi znać osoba merytoryczna a które są wymagane od wykonawców – zasady składania, uzupełniania, poprawiania, jak przygotować postępowanie. Co ważne: poznasz krok po kroku w jaki sposób przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia, zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy, jak wyglądają zamówienia w nowej ustawy Pzp? Każdy uczestnik dodatkowo dostaje dostęp na 365 dni do EduStrefy - miejsca gdzie dbamy o merytoryczne wsparcie uczestników rynku zamówień publicznych.
Program
 1. Planowanie
 • co potrzebujemy kupić a to w jaki sposób muszą i będą udzielane zamówienia. Co oznacza „agregacja, sumowanie” zamówień i jaki ma wpływ na procedurę, terminy i sposób udzielenia zamówienia;
 • ustalenie wartości zamówienia: dlaczego nie możemy przyjąć tego co mamy w budżecie i to potraktować jako wartość szacunkową, czym jest „należyta staranność” w przypadku szacowania”;
 • udzielanie zamówień w mniejszych częściach, zamówienia które pojawiają się nieplanowane wcześniej: jak ich udzielać;
 • jak konkretnie opracować analizę potrzeb, w taki sposób, żeby była odpowiednia do udzielanego zamówienia. Omówienie listy pytań, która udzieleniu odpowiedzi „wygeneruje” analizę potrzeb;
 • czym wytłumaczyć uniemożliwienie składania ofert częściowych, kiedy zakaz ogranicza konkurencję a kiedy jest uzasadniony;
 • analiza potrzeb, zasada efektywności: jak nowe wymagania przełożyć na udzielane zamówienia;
 1. Przygotowanie
 • w jaki sposób wykonawcy mogą nam podpowiadać w przygotowaniu postępowań. Dopuszczalne formy i sposoby kontaktu na linii Zamawiający – wykonawca;
 • opis przedmiotu zamówienia: co jest ważniejsze: żeby zamawiający opisał czy wykonawca się domyślił? Co, jeżeli zamawiający nie opisał i wykonawca się nie domyślił? Odpowiedź w wyroku KIO J (nie tylko w jednym);
 • o znakach towarowych powiedziano już (chyba) wszystko, podsumowanie informacji i „lub równoważne” w przykładach i orzecznictwie, uchwałach, wynikach kontroli;
 • czy i kiedy warunki udziału w postępowaniu nie tylko ograniczają konkurencję, ale też szkodzą samemu zamawiającemu: czego i jak wymagać od wykonawców;
 • „równoważność” w warunkach – czy to to samo co w opz?
 • przegląd dokumentów, które musi znać osoba merytoryczna a które są wymagane od wykonawców – zasady składania, uzupełniania, poprawiania;
 • o warunkach negatywnych i ich konsekwencjach: przykłady zastosowanie w postępowaniach;
 • co zrobić, gdy nie możemy określić konkretnie zakresu zamówienia: czy elastyczność w realizacji umów przetargowych w ogóle funkcjonuje? Jeżeli tak to jak to zrobić?
 • za co warto zapłacić więcej, jak to opisać, sprawdzić i uzasadnić: kryteria oceny ofert, poziomy, wertykalność, ocena;

 

 

 1. Zaangażowanie osób merytorycznych w procedurze
 • pytania, wątpliwości i wyjaśnienia SWZ. Kiedy odpowiedź musi być precyzyjna, a kiedy „zgodnie z SWZ” się wybroni. Jak odpowiedzi wpływają na opz i realizację zamówienia, na co bezwzględnie należy uważać formułując wyjaśnienia;
 • omyłki i ich poprawianie na konkretnych przykładach popartych orzecznictwem;
 • musimy czy możemy wzywać do wyjaśnień oferty? Czy brak wyjaśnień oznacza bezwzględne odrzucenie oferty?
 • co wykonawca musi zrobić, żeby jego informacje zamawiający potraktował jako skutecznie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa;
 • które elementy oferty podlegają badaniu przez osoby merytoryczne i jak badanie ofert przeprowadzać;
 • negocjacje jako tryb i negocjacje jako wariant udzielenia zamówienia: co, kiedy i jak można negocjować z wykonawcą;
 1. Osoba merytoryczna a umowy. Czy muszę znać kodeks cywilny, żeby przygotować umowę lub wkład do niej?
 • terminy w umowach;
 • zakazane postanowienia umów;
 • obowiązkowe postanowienia umów;
 • zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy;
 • waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów w zależności od przedmiotu zamówienia, rola realizującego umowę w waloryzacji;
 • kary umowne: poziomy, zasady, limity, miarkowanie;
 • nowe zasady dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • kiedy i jak należy się rozliczyć z wykonywanej umowy, czyli ogłoszenie z wykonania umowy i raport z realizacji;
 1. Odpowiedzialność
 • odpowiedzialność z ustawy Pzp;
 • odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych;
 • nieprawidłowości, naruszenia i korekty w zamówieniach finansowanych ze środków unijnych
 • inne organy kontroli i związana z tym odpowiedzialność;
Prowadzący
Iwona Holka - Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia. Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.
Forma
Szkolenie stacjonarne lub online
Czas trwania
Każde szkolenie trwa dwa dni
Termin / Lokalizacja
 1. 13.10.2021 / WARSZAWA, RADISSON BLUE SOBIESKI
 2. 13.10.2021 / ONLINE
Cena
995.00
Zgłoszenie
ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW KOMÓREK MERYTORYCZNYCH w zamówieniach publicznych wg aktualnych przepisów i orzecznictwa
W cenę wliczono
- Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS - Materiały wraz z nową ustawą Pzp - Dostęp do EduStrefy - Certyfikat ukończenia szkolenia - Szkolenie w godzinach 9:30-15:30 - Lunch i poczęstunki w przerwach lub EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą - Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp: Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami Kwalifikowanie wykonawców Analiza potrzeb Regulamin do 130 000 zł Postępowanie wg trybu podstawowego Przykładowe klauzule do umów Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
Certyfikaty
Certyfikat
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.