menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


RĘKOJMIA I GWARANCJA Z PERSPEKTYWY SPRZEDAWCY

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do pracowników i właścicieli wszelkiego rodzaju firm usługowych, handlowych, produkcyjnych i wykonawczych, którzy w ramach swojej pracy zawodowej stykają się z roszczeniami i żądaniami klientów, zgłaszanymi na podstawie rękojmi lub gwarancji jakości.
Wymagania wstępne
brak
Program
Rękojmia. Zasady ogólne i rękojmia konsumencka:  • wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej, • wada znana kupującemu, wada widoczna, a wada ukryta – rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych, • akty staranności kupującego konsumenta (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień), • nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku, a odpowiedzialność sprzedawcy, • niekompletność rzeczy, odpowiedzialność sprzedawcy za braki ilościowe i opakowane rzeczy, • zakres odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy używanych, • zakres uprawnień konsumenta (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny), • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne, • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu), • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne, • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron, • odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a uprawnienia z gwarancji i rękojmi.  Rękojmia w obrocie profesjonalnym:  • nowa definicja wady fizycznej i jej wpływ na obrót obustronnie profesjonalny, • akty staranności kupującego profesjonalisty (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień), • uprawnienia kupującego profesjonalisty w przypadku wystąpienia wad rzeczy (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny), • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne, • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu), • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne w obrocie profesjonalnym, • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron – jaki jest zakres swobody stron?  Gwarancja:  • wzajemna relacja uprawień z gwarancji i rękojmi, • udzielenie gwarancji, a dokument gwarancyjny, • obowiązki gwaranta i przesłanki jego odpowiedzialności, • uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji, • zasady poprawnego formułowania warunków gwarancji z uwzględnieniem konieczności zapewniania ochrony interesów sprzedawcy. • Postępowanie reklamacyjne od momentu zgłoszenia roszczenia do jej rozpatrzenia – ujęcie praktyczne (w tym m.in. sposoby składania reklamacji, treść reklamacji, czas jej rozpoznania, weryfikacja formalna i merytoryczna reklamacji, uzasadnienie odmowy uznania reklamacji, skutki braku rozpatrzenia reklamacji w terminie, rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych). • Optymalizacja procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem ochrony interesów sprzedawcy. • Uprawnienia sprzedawcy w przypadku uwzględnienia roszczeń kupującego – roszczenie regresowe.
Prowadzący
Mateusz Garnuszewski – Ekspert z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczony Radca Prawny, Partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
Forma
szkolenie
Czas trwania
szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych
Lokalizacja
Cena
590 zł netto za os.
Zgłoszenie
RĘKOJMIA I GWARANCJA Z PERSPEKTYWY SPRZEDAWCY
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe oraz certyfikat
Zdobyta wiedza
Szkolenie zawiera treści, które każda osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesów reklamacyjnych w ramach rękojmi lub gwarancji powinna znać i stosować w praktyce. W zamierzeniu autorów szkolenie winno zapewnić uczestnikom wiedzę niezbędną do prowadzenia procesu reklamacyjnego w sposób pozwalający na możliwie najpełniejszą ochronę praw i interesów sprzedawcy, usługodawcy lub wykonawcy prac, będących przedmiotem reklamacji. Ponadto udział w szkoleniu „Obsługa procesu reklamacyjnego w zakresie roszczeń z rękojmi i gwarancji w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również: aktualny stan prawny i orzecznictwo z zakresu objętego tematem szkolenia, ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków, możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym, możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku, dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Tak
Organizator
Fundacja Edukacji Prawnej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.