menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Nowe prawo zamówień publicznych (wykonawca)

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji jako wykonawca postępowania oraz realizacją zadań wynikających z umowy zawartej w oparciu o zamówienie publiczne.
Wymagania wstępne
brak
Program

Zagadnienia proceduralne
• Wstępne konsultacje rynkowe – zasady udziału, ryzyka, zmiany w stosunku do dialogu technicznego
• Nowe zasady sporządzania i publikowania planu zamówień – narzędzie służące wykonawcom do monitorowania przyszłych postępowań
• Zmiany w trybach udzielania zamówień:
o Udzielanie zamówień bagatelnych
o Nowe tryby udzielania zamówień poniżej progów unijnych – tryb podstawowy
o Obowiązkowy konkurs w zamówieniach na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego
• Nowe wymogi przy opisywaniu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych lub innych określeń wskazujących na pochodzenie
• Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ – nowe zasady i terminy
• Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy (obligatoryjne i fakultatywne, procedura self-cleaning)
• Zmienione wymogi w zakresie opisywania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu
• Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – zasady ich składania, wyjaśniania i uzupełniania
• Zmienione wymogi dotyczące udziału w realizacji zamówienia przez konsorcjum
• Zmiany w zakresie ustalania kryteriów oceny ofert
• Procedura odwrócona po zmianach
• Nowe zasady wnoszenia, zatrzymania i zwrotu wadium
• Nowe przesłanki odrzucenia oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
• Nowe podstawy unieważnienia postępowania
• Pełna elektronizacja zamówień
• Nowe regulacje dotyczące otwarcia i udostępniania ofert

Umowy w zamówieniach publicznych
• Nowa zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy
• Klauzule niedozwolone w umowach o zamówienia publiczne
• Obowiązkowe postanowienia umowne
• Nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń wykonawców
• Prawo opcji w umowach
• Obowiązkowa zapłata wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
• Zmiany w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy
• Nowe zasady unieważniania umów

Procedura odwoławcza
• Usunięcie ograniczeń w składaniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych
• Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej
• Szczególne znaczenie odwołań na zapisy umowne
• Nowe regulacje dotyczące pełnomocników stron w postępowaniu odwoławczym
• Procedura składania i rozpatrywania odwołań i jej koszty

Prowadzący
Kinga Witajewska – Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła pracując dla jednej z giełdowych spółek informatycznych. Wspiera polskie i zagraniczne podmioty uczestniczące w rynku publicznym, również w ramach projektów ogłaszanych przez europejskie instytucje publiczne. Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, w tym także beneficjentom projektów współfinansowanych ze środków UE, w zakresie konieczności stosowanie przez nich określonych procedur. Katarzyna Dziąćko – Prawnik, ekspert do spraw zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła kierując działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej. Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień. Obecnie doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Doradztwo obejmuje także wsparcie dla beneficjentów na każdym etapie prowadzenia postępowań dla projektów współfinansowanych. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych.
Forma
stacjonarna/online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń
Czas trwania
szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych; UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.
Lokalizacja
Cena
590 zł netto za os.
Zgłoszenie
Nowe prawo zamówień publicznych (wykonawca)
Zdobyta wiedza
Szkolenie ma na celu przygotowanie osób zajmujących się zamówieniami publicznymi po stronie wykonawcy. Udział w warsztacie pozwoli na: • wyeliminowanie błędów mogących skutkować odrzuceniem oferty/wykluczeniem z postępowania; • poprawne formułowanie ofert, zgodnie z wytycznymi zamówienia; • zapoznanie się z regułami i zasadami udziału w zamówieniu publicznym, zgodnie z Prawem zamówień publicznych; • poznanie uprawnień przysługujących wykonawcy w trakcie procedur przetargowych; • poznanie regulacji dotyczących umów o zamówienie publiczne; • poznanie dobrych praktyk w postępowaniach publicznych.
Organizator
Fundacja Edukacji Prawnej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.