menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA GRUNCIE NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem umów oraz osób będących stroną umowy w prawie zamówień publicznych.
Wymagania wstępne
brak
Program

• Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
• Niedozwolone klauzule umowne,
• Obowiązkowe postanowienia umowne ,
• Regulacje dotyczące podwykonawstwa,
• Inne zapisy przydatne w umowach o zamówienie publiczne, przykłady zapisów szczególnie niekorzystnych dla zamawiających lub wykonawców,
• Zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,
• Prawo opcji w umowach,
• Obowiązkowa zapłata wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
• Przesłanki zmiany umowy,
• Przedterminowe zakończenie umowy (odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie za porozumieniem stron),
• Unieważnienie umowy,
• Raport z realizacji zamówieni,
• Szczególne zasady zawierania umów ramowych,
• Wnoszenie odwołań na zapisy umowne,
• Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy.

Prowadzący
Kinga Witajewska – Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła pracując dla jednej z giełdowych spółek informatycznych. Wspiera polskie i zagraniczne podmioty uczestniczące w rynku publicznym, również w ramach projektów ogłaszanych przez europejskie instytucje publiczne. Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, w tym także beneficjentom projektów współfinansowanych ze środków UE, w zakresie konieczności stosowanie przez nich określonych procedur. Katarzyna Dziąćko – Prawnik, ekspert do spraw zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła kierując działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej. Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień. Obecnie doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Doradztwo obejmuje także wsparcie dla beneficjentów na każdym etapie prowadzenia postępowań dla projektów współfinansowanych. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych.
Forma
stacjonarna lub online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń
Czas trwania
szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych; UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.
Lokalizacja
Cena
590 zł netto za os.
Zgłoszenie
UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA GRUNCIE NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zdobyta wiedza
Szkolenie ma na celu przygotowanie osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Udział w warsztacie pozwoli na: • wyeliminowanie błędów w treści umowy (niedozwolone klauzule umowne); • poprawne formułowanie umowy zgodnie z treścią nowej ustawy prawo zamówień publicznych • poznanie regulacji dotyczących umów o zamówienie publiczne; • poznanie dobrych praktyk w postępowaniach publicznych.
Organizator
Fundacja Edukacji Prawnej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.