menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Odpady komunalne - sprawozdawczość w BDO (online)

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

PROGRAM SZKOLENIA

Najnowsze zmiany w przepisach:

 • Najnowsze zmiany wynikające z projektu z dnia 13 października 2020 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43) oraz projektu z dnia 29.10.2020 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk 723)
 • Zmiana definicji odpadów komunalnych
 • Zmiana definicji: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów
 • Nowe definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk
 • Doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie odbierania i sprawozdawania dotyczącego odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych
 • Nowe objaśnienia do procesów R3, R4, R12, R13
 • Brak obowiązku osiągania poziomów przez gminę dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • Nowa regulacja umożliwiająca gminom osiągnąć za rok 2020 poziom 50% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wyłącznie dla frakcji PMTS
 • Nowa regulacja zapewniająca wypełnienie przez gminy obowiązku zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych do nie więcej niż 10% całkowitej ilości w roku 2035.
 • Usunięcie DPO i EDPO
 • Wydłużenie terminów osiągnięcia poziomów dla gmin (55% - 2025, 60% - 2030, 65% - 2035)

Ewidencja odpadów komunalnych w BDO – wybrane zagadnienia:

 • Tryby KPOK – odbiór/przekazanie, kiedy je stosować?
 • Przyjmowanie od osób fizycznych i podmiotów zwolnionych z ewidencji (PSZOK, skupy surowców)
 • Przekazywanie odpadu do stacji przeładunkowej/instalacji (RIPOK)
 • Ewidencja odpadów wytwarzanych w ramach świadczenia usług
 • Ewidencja przetwarzania odpadów na KEOK (instalacja komunalna/RIPOK)
 • Ewidencja w BDO a sprawozdawczość

Sprawozdawczość komunalna w BDO - warsztat:

 • Wypełnianie sprawozdań komunalnych w BDO krok po kroku.
 • Wybór typu sprawozdania: komunalnych dla odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, dla prowadzącego PSZOK i dla zbierającego odpady komunalne.
 • Uprawnienia użytkowników – kto może utworzyć i złożyć sprawozdanie.
 • Sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych w przypadku podpisanej umowy z gminą i umowy z właścicielem nieruchomości.
 • Jakie odpady należy uwzględnić w sprawozdaniach komunalnych?
 • Jakie dane należy przygotować do opracowania sprawozdań?
 • Obliczanie poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych - jakie odpady uwzględniać?
 • Obliczenie przykładowego poziomu ograniczania składowania frakcji biodegradowalnej.
 • Sprawozdania zerowe w BDO – kto powinien je złożyć?
 • Potwierdzenie złożenia sprawozdań w terminie – UPO.
 • Korekty sprawozdań – jak je wykonać, jak odbywa się komunikacja z urzędem?
 • Złożenie sprawozdania w przypadku awarii systemu BDO – jak postępować?
 • Sankcje karne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wszelkich informacji udzielamy mailowo pod adresem szkolenia@odpady-help.pl lub telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały do pobrania w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji papierowej.

Prowadzący
Artur Domaszewicz - Redaktor Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Bartosz Staniszewski - Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmował się m.in. badaniem odpadów przemysłowych pod kątem możliwości ich zagospodarowania. Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (wykazy opłat środowiskowych, raporty do KOBIZE, sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami). Jeden z autorów newslettera (w części dotyczącej sprawozdawczości w BDO) oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.
Czas trwania
g. 10.00 – 15.00
Lokalizacja
Cena
599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 5 stycznia 2021 r., 699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 5 stycznia 2021 r.
Zgłoszenie
Odpady komunalne - sprawozdawczość w BDO (online)
W cenę wliczono
Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe do pobrania w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji papierowej.
Certyfikaty
Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
odpady-help.pl - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.